PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 282 Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji | 271--281
Tytuł artykułu

Stres i wypalenie zawodowe w pracy wolontariuszy organizacji pozarządowej

Warianty tytułu
The Stress and the Professional Burnout in Volunteers' Work
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stres i wypalenie zawodowe może stanowić zjawisko charakterystyczne nie tylko w pracy zawodowej, ale również w tej wykonywanej na zasadzie wolontariatu. W artykule podjęto próbę zdefiniowania tych dysfunkcji oraz metod radzenia sobie z nimi. Rozważania teoretyczne egzemplifikowano wynikami badania przeprowadzonego wśród wolontariuszy młodzieżowej organizacji pozarządowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The stress and the professional burnout can be characteristic not only for professional work, but also for volunteers' work in NGOs. An attempt to define these dysfunctions and the methods to deal with them is made in the article. Theoretical discourse is supported by the results of survey conducted among youth volunteers of the NGOs. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bilska E., Jak Feniks z popiołów czyli syndrom wypalenia zawodowego, "Błękitna Linia". 2004, nr 4
 • Bogdańska B., Sylwetka wolontariusza, "Biuletyn EBIB", 2011. nr 9 (127)
 • Fengler J., Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej, wyd. GWP, Gdańsk, 2000
 • http://civicpedia.ngo.pl/files/civicpedia.pl/public/raporty/zaangazowanie2010.pdf
 • http://www.poland.gov.pl/organizacje,pozarzadowe, 128.html: data dostępu 15.01.2013
 • http://sjp.pwn.pl/szukaj/stres; data dostępu 23.01.2013
 • http://www.wartowiedziec.org/index.php/pomoc-spoleczna/aktualnosci/7795-europejski-roku-wolontariatu-atlas-dobrych-praktyk: data dostępu 15.02.2013
 • http://www.wolontariat.pl; data dostępu 20.12.2012
 • Karney J. E., Psychopedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2007
 • Kozak S., Patologia analfabetyzmu emocjonalnego - przyczyny i skutki braku empatii w rodzinie i środowisku pracy, Wyd. Difin, 2012
 • Kozak S., Patologie w środowisku pracy - zapobieganie i leczenie, Difin, Warszawa 2009
 • Limański A., Drabik L., Marketing w organizacjach non-profit, Wyd. Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2007
 • Litzke S. M., Schuh H., Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Wyd. GWP, Gdańsk 2007
 • Lustig J., Masłowski P., Organizacje pozarządowe w Polsce [w:] Skrzypiec R., (red.), Zarządzanie organizacją pozarządową w Unii Europejskiej, Uniwersytet Śląski, Katowice 2009
 • Masłach C., Wypalenie się: utrata troski o człowieka [w:] Zimbardo P. G., Ruch F. L., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994
 • Masłach C., Wypalenie w perspektywie egzystencjalnej [w:] Sęk H., Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 • Moroń D., Wolontariat w trzecim sektorze. Prawo i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009
 • Ogińska-Bulik N., Stres zawodowy, Wyd. Difin, Warszawa 2006
 • Pasieczny J., Patologie organizacji w okresie kryzysu, "Zarządzanie i Finanse", Wyd. Uniwersytet Gdański, 2012, nr 4/2
 • Ratyński W., Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005
 • Sęk H., Rola wsparcia społecznego w sytuacji kryzysu [w:] Kubacka-Jasiecka D, Lipowska-Teutsch A., (red.), Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej, Wydawnictwo ALL, Kraków 1997
 • Sęk H., (red.), Wypalenie zawodowe: przyczyny i zapobieganie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006
 • Stawiarska P., Wolontariat hospicyjny. Perspektywa interdyscyplinarna, Wyd. Difin, Warszawa 2011
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873 wraz z nowelizacją - Dz. U. 2010, nr 28, poz. 146
 • Wolontariat - podstawowe dane, Stowarzyszenie Klon/Jawor, www.civicpedia.pl, dostęp 15.12.2012
 • Załuska M., Społeczne uwarunkowania angażowania się w działalność organizacji pozarządowych [w:] Załuska M., Boczoń M., (red.)., Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Warszawa 1996
 • Zbyrad T., Stres i wypalenie zawodowe pielęgniarek, pracowników socjalnych i policjantów, Raport z badań, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Stalowa Wola 2009
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253547

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.