PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | Inwestycje i nieruchomości we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Haliny Henzel | 51--65
Tytuł artykułu

Prognostyczne determinanty inwestowania

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca ta dotyczy podstawowych dysfunkcji, barier i zagrożeń dla efektywnego inwestowania, wynikających z marginalizowania prognostycznego podłoża decyzji inwestycyjnych. (...) Zagrożenia w sferze inwestowania spektakularnie potwierdził globalny kryzys finansowy pierwszej dekady XXI wieku. Wśród głównych z nich na czołową pozycję wysuwa się zjawisko short-termizmu, czyli skracania horyzontu czasowego w decyzjach dotyczących różnych sfer życia społeczno-gospodarczego, w tym także w dziedzinie inwestycji. Przejawia się to m.in. właśnie w marginalizacji prognozowania długookresowego i kultury myślenia strategicznego. Najbardziej wyrazistym tego przejawem jest rozrost krótkoterminowego finansowego inwestowania spekulacyjnego, nierzadko kosztem inwestycji w aktywa rzeczowe i kosztem tworzenia produkcyjnych miejsc pracy. Te sprzężone ze sobą zjawiska mają pierwotne podłoże w dokonującym się w świecie przełomie cywilizacyjnym , wyrażającym się w kurczeniu się cywilizacji industrialnej na rzecz nowej, związanej z tzw. trzecią rewolucją przemysłową, co m.in. skutkuje niedostosowaniem mechanizmów, regulacji i priorytetów ekonomicznych do zmieniających się wymogów cywilizacyjnych. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa : Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe, (21-23 października 2013 r.), połączona z Jubileuszem 50-lecia pracy naukowej Pani Profesor zw. dr hab. Haliny Henzel.
 • Ryzyko w działalności inwestycyjnej aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. Henzel H. AE, Katowice 2009.
 • Kukliński A. : Europa quo vadis. A programmatic paper. W : Europa quo vadis. Lower Silesian Conference. Red. Kukliński A., Muszyński J., Roman G., Waszkiewicz J. Wrocław 2010, s. 13.
 • Kukliński A. : In search of New Paradigms. (Selected papers 2001-2011). PTE, Warszawa 2013.
 • Tapscott D., Williams A.D. : Wikonomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Wydawnictwo Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Rifkin J. : The Third Industrial Revolution : How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and the World. Palgrave Macmillan, New York 2011.
 • Tapscott D., Williams A.D. : Makrowikinomia. Reset świata i biznesu. Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2011, s. 13-16.
 • Netokracja i konsumtariat, czyli nowy podział społeczny w epoce Internetu, http://www.teberia.pl/news.php?id=5250,2006.
 • Bard A., Söderqvist J. : Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 • Standing G. : Precariat : The New Dangerous Class. Bloomsbury Academic 2011.
 • Perlin R. : Intern Nation : How to Earn Nothing and Learn Little in the Brave New Economy, Verso 2011.
 • Mączyńska E. : Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu. Zeszyty Naukowe PTE 2011, nr 9, s. 43-70.
 • Toffler A., Toffler H. : Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Zyski i S-ka, Poznań 1996.
 • Friedman T.L. : Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku. Wydawnictwo Rebis, Poznań 2006, s. 358.
 • McLuhan M. : The Gutenberg Galaxy : The Making of Typographic Man. University of Toronto Press, Toronto 1962.
 • Thurow L. : Przyszłość kapitalizmu. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 16.
 • Dembiński P.H. : Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2011.
 • Galbraith J.K. : Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość. Wyd. II, PTE, Warszawa 2012, s. 45.
 • Stiglitz J.E. : Freefall. Jazda bez trzymanki. PTE, Warszawa 2010.
 • Stiglitz J.E. : The Price of Inequality : How Today's Divided Society Endangers our Future. W.W.Norton & Company, New York 2012.
 • Keynes J.M. : Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Przeł. Kalecki M., Rączkowski S., WN PWN, Warszawa 2003, s. 140.
 • Mączyńska E. : Gdy sługa staje się panem, czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu i wyników działalności gospodarczej. W : Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością. Red. Zarzecki D., Szczecin 2011.
 • Koniec dominacji Zachodu. Tygodnik "Forum" 2011, nr 34, s. 11.
 • Polanyi K. : Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów. WN PWN, Warszawa 2010, s. IX.
 • Pysz P. : Czego można się nauczyć od myśli ordoliberalnej ? "Ekonomista" 2013, nr 2.
 • Roubini N., Mihm S. : Ekonomia kryzysu. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 220.
 • Mączyńska E. : Nowy porządek światowy. "Biuletyn Ekonomiczny PTE" 2012, nr 4.
 • Wielowiejski A. : Musimy odmłodzić kraj. "Biuletyn Ekonomiczny PTE" 2012, nr 3, s. 21.
 • Bałtowski M., Miszewski M. : Przeobrażenia cywilizacyjne a zmiany modelu polityki gospodarczej - uwarunkowania i konsekwencje. "Ekonomista" 2013, nr 1.
 • Eliot T.S.: Choruses from The Rock. W : Stories of the Human Spirit. Red. Chou Peter Y. WisdomPortal.com, http://www.wisdomportal.com/Technology/TSEliot-TheRock.html
 • Wierzbicki A.P. : Nowa futurologia, http://www.pte.pl/pliki/2/11/Nowa_Futurologia.pdf
 • Toffler A. : Szok przyszłości. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2000, s. 443.
 • Rončević B. : Rola dyskursu strategicznego w procesie tworzenia nowej ścieżki rozwoju. W : Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu paradygmatu. Red. Jakubowska P., Kukliński A., Żuber P. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, s. 191.
 • Frydman R., Goldberg M.D. : Imperfect Knowledge Economics, Exchange Rates and Risk. Princeton University Press, New Jersey 2007, s. xiii.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253587

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.