PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 284 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 60--70
Tytuł artykułu

Działania grup partnerskich na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie grupy partnerskiej "Wrzosowa Kraina"

Warianty tytułu
Partnership Groups Actions and their Impact on the Sustainable Development of Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Grupy partnerskie stanowią trójsektorowe partnerstwo przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców. Przedstawione zostały zasady działania grup partnerskich, źródła finansowania grupy partnerskiej "Wrzosowa Kraina", projekty zrealizowane przez partnerów tej grupy, a także wpływ efektów i rezultatów projektów na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Wnioskowano, że lokalne problemy, postawy i instytucje dzięki ewaluacji partnerstwa stają się wartościami globalnymi.(abstrakt oryginalny)
EN
Partnership Groups are a three-sector partnership between local government units, non-governmental organizations and local businesses. The article presents the action principles of Partnership Groups, funding sources of Partnership Group "Heather Land", projects carried out by partners of this group, as well as the impact of the effects and outcomes on the sustainable development of rural areas. It is concluded that owing to partnership evaluation local issues, attitudes and institutions become global values.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Boczoń J., Absorpcja funduszy europejskich przez organizacje pozarządowe w latach 2004-2006, III Trzeci Sektor, Kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego, nr 7, jesień 2006, Finanse organizacji pozarządowych.
 • Brol R., Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju lokalnego, [w:] Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej. Zadania, uwarunkowania, dylematy rozwoju regionów, red. M. Malicki, Wyd. Economicus, Szczecin 2008.
 • Budzich-Szukał U., Podejście Leader jako metoda rozwoju lokalnego, III Trzeci Sektor, Kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego, nr specjalny 2011/2012, lato 2010, W stronę partnerskiej współpracy.
 • Burzyńska D., Rola inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Coleman J., Social Capital in the Creation of Human Capital, "American Journal of Sociology", 1988, vol. 94, Supplement.
 • Fukuyama F., Zaufanie, kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Furmankiewicz M., Królikowska K., Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994-2006, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław 2010.
 • Hurrell S., Hussain-Khalig S., Tennyson R., Studium przypadku - poradnik. Studia przypadku współpracy partnerskiej jako instrument zmian, Wyd. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2010.
 • Inicjatywa Leader - pierwsze doświadczenia i szanse rozwoju, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2006.
 • Kuchmacz B., Spotkanie Czterech Kultur - projekt dofinansowany w ramach projektu Walory przyrodnicze, kulturowe i produkty lokalne - sposobem na rozwój Partnerstwa Wrzosowa Kraina realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Fundację "Wrzosowa Kaina". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Pilotażowego Programu LEADER+ II Schemat oraz Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Umowa nr III.4.2.a zawarta w dniu 05.04.2007 r. Projekt zrealizowany w sierpniu 2007 r. we wsi Gromadka (powiat bolesławiecki).
 • Kuchmacz B., Święto wrzosu, Projekt dofinansowany w ramach projektu "Walory przyrodnicze, kulturowe i produkty lokalne - sposobem na rozwój Partnerstwa Wrzosowa Kraina" realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Fundację "Wrzosowa Kaina". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Pilotażowego Programu LEADER+ II Schemat w sierpniu 2007 r. we wsi Borówki w gminie Gromadka (powiat bolesławiecki) oraz Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Umowa nr III.4.2.d z dnia 20.08.2007.
 • Kuchmacz B., Walory kulturowe i przyrodnicze Wrzosowej Krainy, Projekt dofinansowany w ramach projektu Walory przyrodnicze, kulturowe i produkty lokalne - sposobem na rozwój Partnerstwa "Wrzosowa Kraina" realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Fundację "Wrzosowa Kraina". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Pilotażowego Programu LEADER+ II Schemat oraz Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Projekt zrealizowany w grudniu 2007 r. na obszarze Wrzosowej Krainy.
 • Kuchmacz B., Wielokulturowe tradycje wsi Wrzosowej Krainy, Projekt dofinansowany w ramach projektu Walory przyrodnicze, kulturowe i produkty lokalne - sposobem na rozwój Partnerstwa "Wrzosowa Kraina" realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Fundację "Wrzosowa Kaina". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Pilotażowego Programu LEADER+ II Schemat oraz Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA we wrześniu 2007 r. w Nowej Kuźni w gminie Gromadka (powiat bolesławiecki).
 • Kwatera K., Bukowska R., Partnerstwo w Leaderze o współpracy i sieciowaniu LGD, Małopolska Sieć LGD, Kraków 2009.
 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Wrzosowa Kraina", Chocianów 2008, www.wrzosowakraina.pl.
 • Łukowski W., W stronę zrównoważonego rozwoju współpracy międzysektorowej, III Trzeci Sektor, Kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego, Nr specjalny 2011/2012, lato 2010, W stronę partnerskiej współpracy.
 • Matysiak A., Źródła kapitału społecznego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
 • McManus S., Tennyson R., Od czynu do słowa: komunikacja w partnerstwie. Poradnik dla animatorów partnerstwa, Spektrum, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2010.
 • Partnerstwa lokalne w Polsce - kondycja, struktura, wyzwania. Raport badawczy, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków-Toruń 2010.
 • Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wyd. Znak, Kraków 1995.
 • Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i s-ka, Poznań 2010.
 • Serafin R., Kazior B., Jarzębska A., Grupy Partnerskie. Od idei do współdziałania. Praktyczny poradnik, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2005.
 • Swianiewicz P., Szafarze darów europejskich: kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Wyd. Scholar, Warszawa 2005.
 • Tennyson R., Poradnik animatora partnerstwa. Jak skutecznie wspierać współpracę w ramach międzysektorowego partnerstwa dla zrównoważonego rozwoju, Spektrum, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2005.
 • Tennyson R., Poradnik Partnerstwa, tłum. Marta Serafin, Spektrum, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2003.
 • Trutkowski C., Mandes S., Kapitał społeczny w małych miastach, Wyd. Scholar, Warszawa 2005.
 • Zaręba D., Zielone Szlaki - Greenways, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków-Brno 2007.
 • www.wrzosowakraina.pl, pobrano 02 lipca 2012 r.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU 2001, nr 62, poz. 627.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253595

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.