PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 284 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 90--98
Tytuł artykułu

Potencjał kooperencyjny uzdrowisk

Warianty tytułu
Cooperative Potential of Spas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kooperencja jest nowym i słabo poznanym zjawiskiem gospodarczym stanowiącym alternatywę dla rozpatrywanych odrębnie mechanizmów konkurencji i kooperacji. Celem artykułu jest charakterystyka zróżnicowania relacji kooperencyjnych w zależności od sektorowego i lokalnego potencjału kooperencyjnego. Za podstawę analizy przyjęto metodę zaproponowaną przez J. Cygler. Z analizy wynika, że sektor uzdrowiskowy charakteryzuje się średnim potencjałem kooperencyjnym, badane zaś przedsiębiorstwa uzdrowiskowe niskim. Jedynie relacje kooperencyjne między Kłodzkiem Zdrój i Polanicą Zdrój wskazują na stabilną kooperacyjną kooperencję. Można przypuszczać, że w najbliższych latach uzdrowiska będą zacieśniać więzi kooperencyjne, gdyż generują one znaczne korzyści dla zaangażowanych stron.(abstrakt oryginalny)
EN
The cooperation represents a new and still not fully understood economic phenomenon constituting an alternative for the separately analyzed mechanisms of competition and cooperation. The objective of the paper is to provide characteristics of cooperative relations diversification depending on the sector and local oriented cooperative potential. The analysis was based on the method suggested by J. Cygler. The conducted research confirms that spa sector is characterized by average cooperative potential, while the studied spas feature low potential. Only the cooperative relations between Kłodzko Zdrój and Polanica Zdrój indicate stable cooperative cooperation. It may be assumed that in the years to come spas will strengthen their cooperative relations since they generate significant advantages for the parties involved.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bengtsson M., Hinttu S., Kock S., Relationship of Cooperation and Competition between Competitors, Work-in-Progress Paper submitted to the 19 Annual IPM Conference, Lugano 2003.
 • Bengtsson M., Kock S., Coopetition in the business networks - cooperate and compete simultaneously, "Industrial Marketing Management" 2000, vol. 29.
 • Brandenburger A.M., Nalebuff B.J., Co-opetitio, Currency/Doubleday, New York 1996.
 • Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw, czynniki sektorowe i korporacyjne, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009.
 • Czekan W., Mucha-Kuś K., Sołtysik M., Relacje koopetycji w tworzeniu efektywności rynku, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 116, SGH, Warszawa 2012.
 • Dagnino G.B., Padula G., Coopetition strategy a new kind of interfirm dynamics for value creation, The European Academy of Management, Stockholm 2002.
 • Dagnino G.B., Yami S., Le Roy F., Czakon W., Strategie kooperencji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 6.
 • de Jong H.W., Market structures in the european economic community, [w:] The Structure on the European Industry, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht 1988.
 • Fjeldstadt O.D., Becerra M., Narayanan S., Strategic action in network industries: an empirical analysis of the european mobile phone industry, "Scandinavian Journal of Management" 2004, vol.20, no 1-2.
 • Gorynia M., Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja postsocjalistycznej gospodarki polskiej, Zeszyty Naukowe nr 141, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1995.
 • Jankowska B., Konkurencja czy kooperacja?, "Ekonomista" 2009, nr 1.
 • Jankowska B., Koopetycja w klastrach kreatywnych, przyczynek do teorii regulacji, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2012.
 • Januszewska M., Potencjał kooperacyjny uzdrowisk i jego znaczenie dla sektora turystycznego, "Turystyka i Rekreacja" 2013, nr 10.
 • Lado A., Boyd N., Hanlon S., Competition, cooperation, and the search for economic rents: a syncretic model, "Academy Management Review" 1997, vol. 22, no 1.
 • Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Telser L.G., A Theory of Efficient Cooperation and Competition, Cambridge University Press, Cambridge 1987.
 • Walley K.E., Coopetition: an introduction to the subject and an agenda for research, "International Studies of Management and Organization", Special Issue on Cooperation 2007, vol. 37, no 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253603

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.