PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 278 Instrumenty kształtowania dochodowości i rentowności przedsiębiorstwa | 79--95
Tytuł artykułu

Ocena rentowności kapitału własnego spółki za pomocą przyrostu zysków zatrzymanych

Warianty tytułu
The Assessment of the Return on Equity Based on the Growth of Retained Earnings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mgr Agnieszka Matuszewska-Pierzynka, w pracy zatytułowanej: Ocena rentowności kapitału własnego spółki za pomocą przyrostu zysków zatrzymanych, zamieściła przyczynek do dyskusji nad wyborem współczynnika rentowności kapitału własnego. Swoim przyczynkiem naukowym włącza się w nurt rozważań nad potrzebą poszukiwania adekwatnych miar oceny efektywności przedsiębiorstwa zorientowanych na realizację celów właścicieli. Jej zdaniem zrelacjonowanie przyrostu zatrzymanego zysku na sfinansowanie inwestycji do kapitału własnego bardziej przystaje do zarządzania kapitałem własnym spółki akcyjnej. (fragment tekstu)
EN
This article should be treated as the contribution to take up the discussion about the choice of return on equity. In accordance with the subject literature, return on equity is the ratio of net profit to equity capital. The calculation of return on equity based on the growth of retained profits seems to in more adequate to reality way point at the possibility of achieving higher benefits by stockholders in the future. The essential aim of this article is to present several scholarly reflections resulting from the analysis of return on equity with the use of two it's measures i. e. profitability estimated by the net profit and the growth of retained profits. The realization of the appointed goal has been done with taking advantage of data from financial statements of KGHM company in the years 2007-2011, drown up by International Financial Reporting Standards/International Accounting Standards. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • J. Duraj, Ekonomika przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 58.
 • L. Bednaraki, Analiza rentowności przedsiębiorstwa, [w:] E. Kurtys (red.), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 86
 • L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 114
 • W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011, s. 101
 • Z. Dresler, Analiza finansowa i planowanie finansowe, [w:] J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 218
 • R. Follett, How to Keep Score in Business. Accounting and Financial Analysis for the Non-Accountant, FT Press, New Jersey 2012, s. 101
 • G. T. Friedlob, L. L. F. Schleifer, Essentials of Financial Analysis, John Wiley&Sons, Inc., New Jersey 2003, s. 56
 • W. Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 243.
 • J. Duraj, A. Sajnóg, Rentowność kapitału własnego giełdowych spółek przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 14, 28-29
 • M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 203-204.
 • A. Sajnóg, Zysk zatrzymany a wartość rynkowa przedsiębiorstwa - ujęcie sektorowe, [w:] J. Duraj (red.), Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 411.
 • A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007, s. 39-13.
 • A. Duliniec, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 130.
 • R. A. Brealey, S. C. Myers. A. J. Marcus, Fundamentals of Corporate Finance, McGrew-Hill. USA 2001, s. 144
 • M. Sierpińska, Polityka dywidendy w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999, s. 89-90.
 • H. Buk, Czytelność informacji o kapitałach własnych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym, [w:] J. Duraj (red.), Wartość i kapitał publicznych spółek akcyjnych, "Acta Universitais Lodziensis" 2012, Folia Oeconomica 262, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 90.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF, SKwP, IASB, Warszawa 2011, s. A. 429, 432-433
 • A. Jurewicz, Podstawowe elementy rachunku wyników i ich klasyfikacja, [w:] E. Walińska (red.), Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 239-243
 • I. Olkowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów. Vademecum rachunkowości, Difin, Warszawa 2009, s. 273-274.
 • E. Walińska, Zasady wyceny kapitału własnego i jego ujawniania, [w:] E. Walińska (red.), Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011
 • A. Damodaran, Investment Valuation, John Wiley&Sons. Inc., New York 2002, Chapter 3, s. 25-26
 • M. Feldman, A. Lib man, Cash Course in Accounting and Financial Statement Analysis, John Wiley&Sons, Inc., New Jersey 2007, s. 262
 • S. A. Ross, R. W. Westerfield, B. D. Jordan, Finanse przedsiębiorstw. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999, s. 82-83
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253643

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.