PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 9 Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego | 185--203
Tytuł artykułu

Zarządzanie logistyką zwrotną w usługach motoryzacyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Reverse Logistics Management in Automotive Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W przeszłości systemy logistyczne jedynie wspierały procesy przeprowadzane w sposób klasyczny przez przepływ materiałów od producentów i dystrybutorów do użytkownika końcowego. Producenci nie czuli się odpowiedzialni za swoje produkty po ich zużyciu. Zużyte produkty były wyrzucane lub spalane ze szkodą dla środowiska. Rosnąca świadomość ekologiczna konsumentów i ustawodawstwo zmusiły producentów do zainteresowania się powtórnym użyciem produktów i materiałów. Logistyka zwrotna różni się znacznie od logistyki tradycyjnej w podejściu do wszystkich operacji logistycznych w łańcuchu dostaw. W niniejszym artykule główne problemy logistyki zwrotnej przedstawiono dla zarządzania odzyskiem produktów w usługach motoryzacyjnych, łącznie z różnymi procesami recyklingu i sprzedaży odzyskanych towarów. Szczególną uwagę zwrócono na połączenie metod przynoszących maksimum zysków i mniej szkody dla środowiska. (abstrakt oryginalny)
EN
In the past, logistic systems supported only the processes carried out in the traditional manner of material flow from manufacturers and distribution to the end user. Manufacturers did not feel responsible for their products after consumer use. Used products were disposed of, or incinerated, with damage to the environment. The growing environmental consciousness of both consumers and legislators forced manufacturers to pay attention to the reuse of products and materials. Reverse logistics differs considerably from logistics, referring to all logistics operations within a supply chain. Main problems of reverse logistics have been presented on the example of product recovery management in automotive services, including various processes of recycling and selling of recovered goods. Special attention was given to the combination of methods, yielding maximum benefits and less damage to the environment. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Bibliografia
 • Ares - opis systemu. (2012, 19 lipca). Pozyskano z: http://www.ambit.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=45.
 • Badanie świadomości i potrzeb informacyjno-edukacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze eko-zarządzania w województwie lubuskim. (2012, 15 sierpnia). Pozyskano z: http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Documents/2Eko_zarz%C4%85dzanie_monografia_24012011.pdf.
 • Bendkowski, J., Wengierek, M. (2002). Logistyka odpadów Procesy logistyczne w gospodarce odpadami. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • Blumberg D.F. (2005). Reverse Logistics and Closed Loop Supply Chain Processes. New York: CRC Press.
 • Bril, J., Łukasik, Z. (2012). Logistyczny system gospodarki odpadami. Logistyka, (3).
 • Ciesielski, M. (2012, 20 lipiec). Logistyka. Pozyskano z: http://www.wszib.poznan.pl/wydawnictwo/dystrybucja/download/logistyka_ciesielski.pdf.
 • Did You Know that Cars Are the Most Recycled Product in America?. (2012, 21 lipca). Pozyskano z: http://www.reuters.com/article/2008/01/14/idUS212526+14-Jan-2008+PRN20080114.
 • Dyrektywa 2000/53/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europy z dnia 18 września 2000 dotycząca pojazdów o zakończonym życiu technicznym.
 • Góra, J. (2012). Regeneracja części zaczęła się w Ameryce. Rynek części, 2012, 10-11.
 • Janczewski, J. (2011). Recykling produktowy w procesie zarządzania przedsiębiorstwem usługowym. W: J. Bakonyi, J. Dzieńdziora, O. Grabiec, M. Smolarek (red.), Zarządzanie w innowacyjnej gospodarce. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas, 237-255.
 • Janczewski, J. (2012). Zarządzanie recyklingiem produktowym w usługach motoryzacyjnych. W: J. Cheda (red.), Ochrona środowiska jako kluczowy problem Polski XXI wieku. Warszawa: Fundacja Ius Medicinae, 93-113.
 • Janczewski, J. (2012). Zarządzanie procesem odzyskiwania produktów odpadowych w sektorze usług motoryzacyjnych, Logistyka, (2).
 • Korzeń, Z. (2001). Ekologistyka. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 • Mesjasz-Lech, A. (2012, 15 sierpnia). Makroekonomiczne aspekty logistyki zwrotnej. Pozyskano z: http://www.czasopismologistyka.pl/czasopismo/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=75&tmpl=component&format=raw&Itemid=79.
 • Michniewska K. (2006). Nowe trendy w logistyce: Logistyka odzysku, a ekologistyka. Logistka, (1).
 • O odpadach nieco więcej. (2012, 19 lipca). Pozyskano z: http://www.ekorecykler.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=4.
 • Pfohl, H.-Ch. (1998). Systemy logistyczne, Poznań: ILiM.
 • Pokharel, S., Mutha, A. (2009). Perspectives in reverse logistics; A review. Resources Conservation and Recycling, (53).
 • Projekt Ustawy o odpadach z dnia 30.03.2012, Dział I, Rozdział 2, Art. 3.1, poz. 16, 2012, s. 8. (2012, 12 lipca). Pozyskano z: http://mos.gov.pl/g2/big/2012_04/119d0010c269d27d303420458c29b3a0.pdf.
 • Quesada, I.F. (2012, 5 sierpnia). The koncept of reverse logistic. A review of literature, Paper presented at the Annual Conference for Nordic Researchers in Logistics NOFOMA'03 in Oulu (Finlandia) (2003, 12-13 czerwca). Pozyskano z: http://gio.uniovi.es/documentos/bel-li/nofoma.pdf.
 • Rogers, D.S., Tibben-Lembke R.S. (1998). Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices. Nevada: University of Nevada, Reno Center for Logistics Management, Reverse Logistics Executive Council.
 • Romaldowski, R. (2012). Drugie życie. Metody remarketingu samochodów po wynajmie długoterminowym. Flota Auto Biznes (48).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1400/2002 z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze motoryzacyjnym.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 września 2005 w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko, Dz.U. 2005 nr 201, poz. 1666.
 • Sadowski, A. (2008). Zrównoważony rozwój z perspektywy logistyki zwrotnej. Problemy Ekorozwoju, 3(8).
 • Sadowski, A. (2009). Czynniki determinujące rozwój logistyki zwrotnej w gospodarce (cz. II). Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (4).
 • Sadowski, A. (2009). Zarys rozwoju logistyki zwrotnej. Logistyka, (5).
 • Sosnowski, K. (2012). Metody remarketingu samochodów po wynajmie długoterminowym, Outsourcing & More, (7/8).
 • Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej na temat osiągniętych poziomów ponownego użycia i odzysku oraz ponownego użycia i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. (2012, 5 sierpnia). Pozyskano z: http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_07/08344467b2cb93b46d381243d7f243cd.pdf.
 • Szołtysek, J. (2009). Logistyka zwrotna, Poznań: ILiM.
 • Timeline of industrial remanufacturing. (2012, 21 lipca). Pozyskano z: http://www.reman.rit.edu/about.html.
 • Thierry, M., Salomon, M., Nunen, J., Wassenhove, L. (1995). Strategic Issues in Product Recovery Management, California Management Review, 37(2).
 • Tomczyk, W. (2005). Aspekty ekologii w konstruowaniu i odnowie maszyn i urządzeń, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 50(4).
 • Wąsowicz, A. (2010). Kierunki przepływów materialnych i informacyjnych w motoryzacji. Logitrans. W: Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie, VII Konferencja Naukowo-Techniczna Logistyka.
 • Włodarczyk, M. (2002). Recykling jako czynnik rozwoju gospodarczego. W: M. Kozłowski (red.), Recykling tworzyw sztucznych R"2002". Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 81-85.
 • Verstrepen, S., Cruijssen, F., Brito, M.P., Dullaert, W. (2007). An Exploratory Analysis of Reverse Logistics in Flanders, European Journal of Transport and Infrastructure Research, 7(4).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253661

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.