PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 284 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 150--163
Tytuł artykułu

Instrumenty samorządu gminnego wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Commune Self-government's Instruments Supporting SME's Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu analizę instrumentów wpierających sektor małej i średniej przedsiębiorczości pozostających w dyspozycji podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest gmina. Wspieranie sektora MSP przez samorząd gminny to szczególna, oparta na sprzężeniu zwrotnym relacja. Rozwój sektora zależy od otoczenia, w tym ułatwień w rozpoczęciu oraz rozwoju działalności. Jednocześnie istnienie MSP związane jest z dochodem gminy - bezpośrednim, takim jak podatek od nieruchomości, czy pośrednim, takim jak udział w podatku od dochodu. Wynikają stąd wnioski dla samorządu lokalnego dotyczące większego zaangażowania we wspieranie analizowanego sektora oraz umiejętnego i celowego wykorzystania instrumentów będących w jego dyspozycji.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is the analysis of instruments supporting SME's sector being at the disposal of commune which is the main self-government unit. SME's is the sector supported by regional governance, including commune. The development of the sector depends on its surrounding condition, including simplifications of starting as well as developing of enterprise's activity. At the same time SME's existence is related to the commune's income - direct, such as estate tax or indirect, such as part of income tax. The conclusions for local governance concern its bigger commitments and more intentional application of instruments being under its disposal.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Bagdziński S.L., Lokalna polityka gospodarcza (w okresie transformacji systemowej), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1995.
 • Borodo A., Finanse publiczne Rzeczypospolitej Polskiej. Zagadnienia prawne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2000.
 • Brandenburg H., Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • Broszkiewicz R., Narzędzia oddziaływania samorządów terytorialnych na rozwój regionów, [w:] Polityka regionalna - kierunki i instrumentacja, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1994.
 • Filipiak B., Ruszała J., Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa 2009.
 • Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2008.
 • Krzysztofek K., Szczepański M., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
 • Łasinowski H., Stymulowanie inicjatyw lokalnych a rozwój regionalny, [w:] Finansowe aspekty rozwoju regionalnego, red. A. Kopczuk, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2002.
 • Makieła Z., Przedsiębiorczość regionalna, Wyd. Difin, Warszawa 2008.
 • Markowski T., Lokalna polityka kształtowania warunków bytowych w świetle teorii efektów zewnętrznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1987.
 • Needham B., Choosing the Right Policy Instruments, Alderhorst, Hampshire 1982.
 • Skowron E., Efektywność polityki władz lokalnych we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie regionu częstochowskiego i łódzkiego, [w:] Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju, red. N. Daszkiewicz, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2007.
 • Sobczyk G. (red.), Funkcjonowanie małych firm w warunkach zmian systemowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995.
 • Sobczyk G. (red.), Transformacja gospodarcza a problemy zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999.
 • Sztando A., Interwencjonizm samorządowy - obszary i instrumenty oddziaływania samorządu terytorialnego na gospodarkę lokalną, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 785, AE, Wrocław 1998.
 • Szymla Z., Determinanty rozwoju regionalnego, Ossolineum, Wrocław 2000.
 • Tomanek A., Wykorzystanie instrumentów rozwoju lokalnego w gminach powiatu hajnowskiego i zambrowskiego w świetle przeprowadzonych badań ankietowych, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2006.
 • Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253753

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.