PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 139 Współczesne problemy ekonomiczne : polityka państwa a proces globalizacji | 83--92
Tytuł artykułu

Globalizacja a współczesny handel międzynarodowy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Globalization and Contemporary International Trade
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Skala narastania zjawiska globalizacji, zwłaszcza od przełomu lat 80. i 90. XX wieku, każe postrzegać gospodarkę światową jako nowy ład, w którym zanikają rynki narodowe. Oznacza to zatem nasilenie integracji rynków w skali globalnej, szczególnie w zakresie wymiany towarowej, handlu usługami, rynków finansowych, czynnika pracy, wiedzy oraz technologii. Zatem celem pracy jest analiza zależności między zjawiskiem globalizacji a poziomem, dynamiką oraz strukturą współczesnego handlu międzynarodowego. Należy zauważyć, że nowe uwarunkowania stworzyły możliwości radykalnych zmian w tym zakresie. Tradycyjna dominacja krajów Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych oraz Japonii uległa zachwianiu. Pojawiły się nowe kraje (grupa BRIC, Azja Południowo-Wschodnia, Meksyk, Europa Środkowa) odgrywające coraz większą rolę w wymianie światowej, przy wykorzystaniu przewagi cenowej i pozacenowej tworzące nowe strumienie handlowe. Równocześnie kraje najsłabiej rozwinięte (least developed countries) są coraz bardziej marginalizowane. Zostanie to przeanalizowane w dalszej części pracy. (fragment tekstu)
EN
Globalization is a process that strongly influences the functioning of modern economies. One of the spheres, which has been undergone significant transformation as a result of globalization, is international trade. Since the eighties of last century, there has been a dynamic growth, which is reflected in growing of the relation of exports to GDP. There was also a radical change in the commodity and geographical structure. The new trade flows are created primarily by industrial and processed goods. Therefore, the importance of intra-industry trade is increased, a new geographical structure is created. Moreover, importance of the countries of Southeast Asia, particularly China and India, and Brazil, Mexico and Russia, which joined the group leaders, is growing. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012, s. 18.
 • M. Rewizorski, WTO i gospodarka światowa w dobie globalizacji, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011, s. 38.
 • E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2004, s. 15-25.
 • J. Danielewski, Powojenny handel międzynarodowy, IKCHZ, Warszawa 1996, s. 39
 • B. Mucha-Leszko, Rozwój powiązań w gospodarce światowej - etapy globalizacji i regionalizacji procesów gospodarczych, w: Współczesna gospodarka światowa - główne centra gospodarcze, red. B. Mucha-Leszko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, s. 51-81.
 • J. Danielewski, Powojenny handel międzynarodowy, IKCHZ, Warszawa 1996, s. 39,
 • M. Fuquin, H. Guimbard, C. Herzog, D. Unal, World Economic Overview, CEPII, December 2010, s. 10-11, International Trade Statistics 2011, WTO, Geneva 2011, s. 20.
 • R. Ciborowski, Wpływ zmian w polityce ekonomicznej i globalizacji na postęp techniczny i konkurencyjność Wielkiej Brytanii, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004, s. 66-68
 • N. Crafts, G. Toniolo, Economic Growth in Europe since 1945, Cambridge University Press, Cambridge1996, s. 81-82.
 • J. Żyżyński, Neoliberalizm - ślepa uliczka globalizacji, w: G. Kołodko, Globalizacja, kryzys i co dalej, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010, s. 17-24
 • T. Kowalik, Kryzys systemu w perspektywie alterglobalizmu, w: G. Kołodko, Globalizacja, kryzys i co dalej, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010,s. 57-68.
 • J. Misala, Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 62-66.
 • M. Brulhart, An Account of Global Intra-industry Trade, 1962-2006, "The World Economy" 2009, s. 402.
 • E. Czarny, K. Śledziewska, Polska w handlu światowym, PWE, Warszawa 2009, s. 214, 237-239.
 • J. Zhang, A. van Witteloostuijn, Ch. Zhou, Chinese Bilateral Intra-Industry Trade: A Panel Data Study for 50 Countries in the 1992-2001 Period, "Review of World Economics" 2005, Vol. 141, No. 3, s. 524.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253757

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.