PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 902 | 107--123
Tytuł artykułu

Uwarunkowania zewnętrzne powstawania i rozwoju klastrów w województwie małopolskim

Autorzy
Warianty tytułu
External Environmental Factors Conditioning the Formation and Growth of Clusters in Małopolska
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Małopolska to doskonałe miejsce dla przyszłych inicjatyw klastrowych i klastrów. Do głównych atutów regionu należą: strategiczna lokalizacja, stosunkowo dobra infrastruktura transportowa oraz opracowany plan wspierania klastrów. Małopolska to także jeden z najprężniej działających ośrodków akademickich ze znakomitym zapleczem naukowo-badawczym, co może stanowić o sukcesie klastra. Dodatkowo obszar ten charakteryzuje się dużą koncentracją przedsiębiorstw przemysłowych, informatycznych oraz świadczących usługi outsourcingowe, stawiających za priorytet innowacyjność i wzrost efektywności. Znaczna koncentracja przedsiębiorstw zaostrza konkurencję i stymuluje wzrost przedsiębiorczości. Na terenie województwa małopolskiego zidentyfikowano nowe skupiska gospodarcze o wysokim potencjale rozwoju, które w sprzyjających warunkach mogą przekształcić się w klastry. Za stymulantę rozwoju klastrów można uznać szeroki dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej. Wciąż bolączką regionu są stosunkowo niskie wydatki na badania i rozwój oraz niewielkie zainteresowanie przedsiębiorstw współpracą z otoczeniem naukowo-badawczym. (abstrakt oryginalny)
EN
Given Małopolska's strategic location, good transport infrastructure and plan to support clusters, it is a perfect location for future cluster initiatives and clusters themselves. Małopolska has a vibrant academic culture and excellent research facilities, and, further, boasts land characterised by a high concentration of industrial enterprises, information technology and outsourcing services that prioritise innovation and increasing efficiency. The high concentration of business competition in the area sharpens and stimulates the growth of entrepreneurship, which can certainly be achieved in a cluster that favours the formation of cluster initiatives while new economic clusters with high growth potential are also identified. The development of clusters may well be stimulated by broad access to external sources of business financing that significantly support the initial phase of growth. Unfortunately, all is not perfect - spending on research and development remains relatively low, as does the interest small businesses show in cooperating with the research community. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
107--123
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorantka
Bibliografia
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2011 [2011], red. M. Nowicki, Konrad Adenauer Stiftung, Gdańsk.
 • Brodzicki T., Szultka S. [2002], Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizowanie i Kierowanie", nr 4 (110).
 • Dzierżanowski M., Rybacka M., Szultka S. [2011], Rola klastrów w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, http://rsi.wzp.pl/download/index/biblioteka/7338z (dostęp: 15.02.2012).
 • Edukacja i wykształcenie w Małopolsce. Raport za 2010 rok [2011], Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków.
 • Gospodarka, przedsiębiorczość, zatrudnienie w Małopolsce. Raport za rok 2010 [2011], Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków.
 • Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce 2009-2010 [2011], Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 • Palmen L., Powroźnik A., Baron M. [2009], Analiza jakościowa. Potencjał inicjatyw klastrowych w województwie małopolskim, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 • Perenc J. [2008], Przedmowa [do:] Hołub-Iwan J., Małachowska M., Rozwój klastrów w Polsce. Raport z badań, Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp, Szczecin.
 • Perspektywa technologiczna. Kraków - Małopolska 2020. Wyzwania rozwojowe [2010], red. E. Bendyk, S. Kosieliński, Infostrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J., Fundacja "Instytut Mikromakro", IDC Polska, Kraków-Warszawa.
 • Plan Wspierania Klastrów w Województwie Małopolskim [2009], Krakowski Park Technologiczny, http://www.malopolska.pl/Lists/Publications/Publications/42/Files/Plan%20wspierania%20klastrów%20w%20Województwie%20Małopolskim.pdf (dostęp: 17.01.2012).
 • Plawgo B., Klimczuk M., Witkowski M. [2010], Raport. Klastry jako potencjał rozwoju - województwo podlaskie, Fundacja BFKK, Białystok.
 • Porter M.E. [2001], Porter o konkurencji, tłum. A. Ehrlich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Przybylska K. [2007], Polityka rozwoju klastrów, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, nr 6, Bochnia.
 • Rocznik Statystyczny Województw [2011], GUS, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, Dz.U. z 2006 r., nr 226, poz. 1651.
 • Rynek pracy, przedsiębiorczość i edukacja w Małopolsce [2011], red. W. Przybylski, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków.
 • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 [2009], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Szkoły wyższe i ich finanse 2010 [2011], red. P. Łysoń, Informacje i Opracowania Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Uszczegółowienie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 [2009], Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków.
 • Województwo Małopolskie 2011 [2011], red. W. Przybylski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253789

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.