PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 24 | nr 97 | 361--370
Tytuł artykułu

Potencjał społeczny w procesie wdrażania innowacji a rozwój zjawiska technoglobalizmu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Social Potential in the Implementation of Innovation in Terms of Techno-Globalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Literatura przedmiotu podkreśla istnienie szeregu czynników generowanych na płaszczyźnie otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego organizacji, oddziaływujących na proces wdrażania innowacji, takich jak m.in. czynniki techniczne, organizacyjne, informacyjne, prawne, polityczne i społeczne. W obliczu rozwoju zjawiska technoglobalizmu siła i charakter oddziaływania wyróżnionych czynników na poziom rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach ulega modyfikacji na skutek ewolucji instrumentów i form aktywnego współdziałania i zaangażowania podmiotów otoczenia biznesu w proces innowacyjny. Ponadto rozwój rynków inteligentnych oraz zachowania prosumenckie wpływają coraz częściej na skuteczność podejmowanych inicjatyw innowacyjnych. W artykule podjęto próbę zwrócenia uwagi na problematykę kształtowania potencjału społecznego w postaci przestawionej propozycji realizacji projektu społecznego, jako części integralnego projektowania w obszarze wdrażania innowacji, obok projektu technicznoorganizacyjnego i projektu ekosystemu sieci. Trójwymiarowy charakter integralnego podejścia do rozwoju i wdrażania innowacji stanowi próbę opisu współzależności fraktalnych, a w konsekwencji propozycję architektury sieci innowacyjnej w ujęciu geometrii fraktalnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Scientific literature emphasizes the existence of a number of factors generated at the level of the external environment and internal organization, affecting the implementation of innovations, such as: technical factors, organizational, informational, legal, political and social issues. Regarding the evolution of techno-globalization, an impact of highlighted factors on the level of innovation in enterprises is modified as a result of the evolution of the instruments, and forms of active participation and involvement of the business environment in the innovation process. Furthermore, the development of intelligent markets and the prosumer's behaviour increasingly affect the efficacy of innovative initiatives. This paper attempts to draw attention to the social potential development in the form of a proposed social model as an integral part of the design in the area of innovation with technical and organizational design as well as a network ecosystem. The three-dimensional nature of the integral approach to the development and implementation of innovation is an attempt to describe fractal correlation, and consequently offer an innovative network architecture in terms of fractal geometry. (original abstract)
Twórcy
  • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
  • Edgerton D.E.H., The Contradictions of Techno-Nationalism and Techno- Globalism: A Historical Perspective, "New Global Studies", Volume 1, Issue 1, 2007.
  • Kożuch B., Inwestowanie w kapitał ludzki a rozwój gospodarki, Referaty Kongresowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Sesja IV: Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Zeszyt 12, Agencja Wydawnicza INTERART-TAL, Warszawa 2001.
  • Montresor S., Techno-globalism, techno-nationalism and technological systems: organizing the evidence, "Technovation", Elsevier 2001.
  • Naisbitt J., Aburdene P., Reinventing the Corporation. Transforming Your Job and Your Company for the New Information Society, A. Warner Book, New York 1985 cyt., [w:] Wawrzyniak B., Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi 2001, nr 3-4.
  • Pachura A., Ewolucja modelu wdrażania innowacji - w kierunku wyzwań globalnych. w: Krawczyk-Sokołowska I., red. nauk., Zarządzanie przedsiębiorstwem w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo WZPCz, Częstochowa 2012.
  • Pachura A., Rozwój innowacji w warunkach technoglobalizmu. Aspekty teoriopoznawcze w: Journal of Management and Finance, Vol. 10 Nr 1 cz. 3, 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253819

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.