PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | Problemy współczesnej ekonomii. Księga jubileuszowa poświęcona prof. zw. dr hab. Dorocie Kotlorz | 159--169
Tytuł artykułu

Rola publicznych służb zatrudnienia w realizacji założeń Strategii Europa 2020

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przed publiczną służbą zatrudnienia pojawiają się kolejne wyzwania. Wynikają one bezpośrednio z treści Strategii Europa 2020, w której zawartych jest dziesięć zintegrowanych wytycznych, a dwie spośród nich dotyczą problematyki rynku pracy i zalecają zwiększenie współczynnika aktywności zawodowej i ograniczenie bezrobocia strukturalnego oraz rozwijanie zasobów wykwalifikowanej siły roboczej odpowiadającej potrzebom rynku pracy, promowanie jakości zatrudnienia i uczenia się przez całe życie. Wymienione wytyczne powinny znaleźć odzwierciedlenie w działaniach podejmowanych przez PSZ, w tym przede wszystkim przez powiatowe urzędy pracy, które zajmują się bezpośrednią obsługą podstawowych podmiotów rynku pracy. Oczekiwać się będzie od nich inicjowania bardziej efektywnych działań, co powinno pośrednio w skali makroekonomicznej przyczyniać się do zwiększenia poziomu wskaźnika zatrudnienia do 71% zgodnie z założeniami Krajowego Programu Reform Europa 2020.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Krajowy Program Reform Europa 2020. Rzeczpospolita Polska, Warszawa, kwiecień 2011.
 • Kwartalna informacja o rynku pracy w II kwartale 2011 r. GUS, Warszawa 2011.
 • Bezrobocie rejestrowane I-II kwartał 2011 r. GUS, Warszawa 2011.
 • Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy. Red. M. Bukowski. Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008.
 • Eurostat, LMP database: IMp_expsumm
 • Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2007 roku. MPiPS, Warszawa 2008.
 • Flexicurity w Polsce - diagnoza i rekomendacje. Raport końcowy z badań. Red. E. Kryńska. MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009.
 • E. Kwiatkowski: Bezrobocie - podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Carling K., Gustafson L.: Self-employment grants vs. subsidized employment: Is there a difference in the re-unemployment risk? "IFAU Working Paper" 1999, No. 6.
 • Perspektywa uczenia się przez całe życie. Międzynarodowy Zespół do spraw Uczenia się przez Całe Życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji, Warszawa, 4 lutego 2011 r.
 • Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Red. J. Czapiński, T. Panek. Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2009.
 • OECD: Early Identification of jobseekers at Risk of Long-term Unemployment. The Role of Profiling. Paris 1988.
 • Wojdyłło-Preisner M.: Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.
 • Hohendanner Ch.: Verdrangen Ein - Euro-Jobs sozialversicherungspflichtige Beschafttingung in den Betrieben? "IAB Discussion Paper" 2007, No. 8.
 • Wójcicka I., Sztandar-Sztanderska K., Zielińska M.: Klienci powiatowych urzędów pracy. W: Analiza funkcjonowania urzędów pracy po ich włączeniu do administracji samorządowej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2008.
 • Kukulak-Dolata I.: Powiatowe urzędy pracy jako instytucje rynku pracy. Analiza wyników badań. W: I.Kukulak-Dolata, J. Pichla: Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy. IPiSS, Warszawa 2007.
 • Dockery A.M., Stromback T.: Devolving Public Employment Services: Preliminary assessment of the Australia Experiment. "International Labour Review" 2001, Vol. 140, No. 4.
 • Koning J. de: The Reform of the Dutch Public Employment Service. SEOR, Rotterdam 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254001

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.