PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 285 Innowacyjność w rozwoju lokalnym i regionalnym | 20--28
Tytuł artykułu

Konkurencyjność regionu uczącego się - ujęcie konceptualne

Warianty tytułu
Learning Region's Competitiveness - a Conceptual Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Procesy konkurowania obserwowane we współczesnej gospodarce dotyczą już nie tylko przedsiębiorstw, ale także gospodarek narodowych czy regionów. W literaturze przedmiotu szczególne miejsce przypada koncepcji regionu uczącego się - jednego z najnowszych terytorialnych modeli innowacji; niektórzy badacze dopatrują się w nim syntezy wcześniej powstałych koncepcji, podkreślając jego znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez powiązanie procesu regionalnego uczenia się i unikalnych charakterystyk danego regionu. Artykuł stanowi próbę konceptualnego ujęcia konkurencyjności regionu uczącego się. Wychodząc od pojęć "region uczący się" oraz "konkurencyjność regionu uczącego się", autorka omawia determinanty oraz mierniki służące pomiarowi konkurencyjności regionu uczącego się.(abstrakt oryginalny)
EN
Competition in the global world economy is observed not only between companies, but also between national economies and regions. In the scientific literature a special place is devoted to the learning region concept - one of the most recent regional innovation models. Some researchers consider the learning region as a synthesis of some theoretical models elaborated before and highlight its importance to the socio-economic development by combining regional learning processes and some unique regional characteristics. The paper is an attempt to show a conceptual approach of the learning region's competitiveness. Starting with the notion of learning region and learning region's competitiveness, the author discusses the determinants and indicators that can be used to measure the learning region's competitiveness.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Biniecki J., Frenkiel W., Konkurencyjność - przedsiębiorczość - rozwój: podstawowe dylematy pojęciowe i metodyczne, [w:] Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego, red. A. Klasik, z. 218, PAN KPZK, Warszawa 2005.
 • Boekema F., Morgan K., Bakkers S., Rutten R., Introduction to learning regions: a new issue for analysis?, [w:] Knowledge, Innovation and Economic Growth. The Theory and Practice of Learning Regions, red. F. Boekema, K. Morgan, S. Bakkers, R. Rutten, Edward Elgar, Cheltenham 2000.
 • Bristow G., Critical Reflections on Regional Competitiveness. Theory, Policy, Practice, Routledge, Abington 2010.
 • Czyżewska D., Regiony uczące się, [w:] Konkurencyjność regionalna: koncepcje, strategie, przykłady, red. E. Łaźniewska, M. Gorynia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Domański R., Przestrzenna transformacja gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Domański T., Rola uniwersytetów w promocji polskich miast i regionów - nowe wyzwania strategiczne, [w:] Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów, red. T. Domański, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., Konkurencyjność regionów, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 1(1).
 • Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
 • Moulaert F., Sekia F., Territorial Innovation Models: A Critical Survey, "Regional Studies" 2003, vol.
 • 37, no. 3. Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Szymla Z., Determinanty rozwoju regionalnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa- Kraków 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254005

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.