PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 285 Innowacyjność w rozwoju lokalnym i regionalnym | 38--45
Tytuł artykułu

Regionalna polityka innowacyjna - dualność i jej zasady

Warianty tytułu
Regional Innovation Policy - Duality and its Principles
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Definicja regionalnej polityki innowacyjnej wskazuje na jej dualny wymiar (podmioty - jednostki regionalne i centralne, przedmioty oddziaływań - region, szersze układy przestrzenne). Dwoistość ta (polityka intraregionalna, interregionalna) ma swoje obiektywne przesłanki i warunki praktycznego spełnienia, a jej rzeczywisty obraz powinny kształtować uznane i respektowane zasady. Ramy takich rozważań wypełniają w artykule walory i patologie procesu decentralizacji, warunki politycznego upodmiotowienia samorządów regionalnych w działaniach ukierunkowanych na podnoszenie liczby i efektywności procesów innowacyjnych, a także zasady współdziałania w tym zakresie polityków środowisk regionalnych i centralnych, czyli reguły: subsydiarności, partnerstwa, programowania, kompatybilności, koncentracji, solidarności, uzupełniania, monitoringu i oceny.
EN
The definition of regional innovation policy indicates its dual dimension (entities - regional and central units, objects of impact - regional units and wider spatial systems). This duality (intraregional and interregional policies) can be objectively justified and practically accomplished and its true image should be shaped by well-established and respected principles. The framework of this article is filled with issues concerning advantages and pathologies of the decentralization process, conditions for political empowerment of regional authorities in their activities toward increasing the quantity and effectiveness of innovation processes, as well as the principles of cooperation among regional and central politicians, namely the principles of subsidiarity, partnership, programming, compatibility, concentration, solidarity, complementation, monitoring and evaluation.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Głąbicka K., Grewiński M., Europejska polityka regionalna, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2003.
 • Głąbicka K., Grewiński M., Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2005.
 • Grosse T., Wybrane wątki debaty o decentralizacji, [w:] Analiza możliwości wprowadzenia regionalnego systemu zarządzania funduszami strukturalnymi UE w Polsce w latach 2007-2013, red. T. Grosse, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 • Hołub-Iwan J., Nowa perspektywa finansowa w okresie programowania 2007-2013, [w:] Zarządzanie finansami projektu europejskiego, M. Dylewski, B. Filipiak, A. Guranowski, J. Hołub-Iwan, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Klepka M., Raport. Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce. Rekomendacje do analizy szczegółowej, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa 2005.
 • Kundera J., Szmyt W., Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 • Nowakowska A., Regionalna polityka innowacyjna - rola, uwarunkowania, instrumenty w świetle badań ankietowych, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Pankau E., Problemy związane z finansowaniem samorządów w Polsce, [w:] Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, red. J. Kaj, K. Piech, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005.
 • Parteka T., Zasady rozwoju regionalnego, [w:] Regiony, red. Z. Brodecki, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Perło D., Źródła finansowania rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2004.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Skorulska J., Zarys funkcjonowania polityki regionalnej Unii Europejskiej, [w:] Fundusze strukturalne w polityce regionalnej, red. S. Naruszewicz, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005.
 • Stawasz E., Polityka innowacyjna, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 • Tkaczyński J., Willa R., Świstak M., Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Cele - Działania - Środki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • Wojtaszczyk K. (red.), Fundusze strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254037

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.