PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 285 Innowacyjność w rozwoju lokalnym i regionalnym | 46--54
Tytuł artykułu

Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania Polski pod względem wdrażania koncepcji zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach

Warianty tytułu
Statistical Analysis of Regional Differences in Implementing the Concept of Diversity Management in Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie różnorodnością to nowa metoda zarządzania przedsiębiorstwem. Zgodnie z tą koncepcją różnice między pracownikami przedsiębiorstw, wynikające z płci, wieku, rasy, pochodzenia etnicznego i narodowego, stopnia niepełnosprawności czy orientacji seksualnej, są postrzegane jako potencjalne źródło korzyści biznesowych przedsiębiorstw. Ponieważ rozwój przedsiębiorstw jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego regionów, w artykule podjęto próbę wskazania tych polskich regionów, z których pochodzą przedsiębiorstwa najbardziej zaangażowane we wdrażaniu koncepcji zarządzania różnorodnością. W tym celu zastosowano podejście analityczne polegające na połączeniu metod porządkowania liniowego z danymi rozmytymi. Podstawą analiz były wyniki badania kadry zarządzającej średnich i dużych przedsiębiorstw zlokalizowanych w polskich regionach.(abstrakt oryginalny)
EN
Diversity management is a new method of business management. According to this concept the differences between employees of enterprises resulting from the sex, age, race, ethnic or national origin, the degree of disability or the sexual orientation are perceived as a potential source of business benefits of enterprises. Since the development of enterprises is one of the most important factors in the economic development of regions, the article attempts to indicate those Polish ones which the companies that are most involved in the implementation of diversity management come from. To this end the analytical approach based on connecting the linear ordering methods with fuzzy data was applied. The basis of the analyses was the results of the study on the management in medium and large companies located in the Polish regions.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bazzi K., Evaluating the development degree of Sistan and Baluchistan counties with Spatial and Hierarchical planning approach, "International Research Journal of Applied and Basic Sciences" 2012, nr 3(18).
 • Cerioli A., Zani S., A fuzzy approach to the measurement of poverty, [w:] Income and Wealth Distribution, Inequality and Poverty, red. C. Dagum, M. Zenga, Springer, Berlin 1990.
 • Dai X., Zhang J., The TOPSIS Analysis on regional disparity of economic development in Zhejiang Province, "Canadian Social Science" 2011, nr 5.
 • Entezari M., Gholami M., Rahdanfar M., Shahzeidi S.S., Assessment of natural tourism in the Lorestan Province, "European Journal of Scientific Research" 2012, nr 3(73).
 • Feltynowski M., Potencjał innowacyjny regionów z wykorzystaniem taksonomicznej miary rozwoju Hellwiga, [w:] Zdolności innowacyjne polskich regionów, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Gawrycka M., Szymczak A., Przestrzenne zróżnicowanie rynków pracy z punktu widzenia popytu na pracę, "Współczesna ekonomia" 2010, nr 1(13).
 • Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 15.
 • Hnatyszyn-Dzikowska A., Terytorialne zróżnicowanie dostępu do usług zdrowotnych w Polsce jako wymiar spójności społeczno-ekonomicznej kraju, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, z. 18, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
 • Hwang C.L., Yoon K., Multiple Attributes Decision Making Methods and Applications, Springer, Berlin 1981.
 • Kompa K., Budowa mierników agregatowych do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, "Ekonomia i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2009, nr 74.
 • Krejci I., Voriskova A., Analysis of the method for the selection of regions with concentrated state aid, "AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics" 2010, nr 3.
 • Kubicka J., Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w kierunku zarządzania różnorodnością, [w:] Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi, red. J. Puchalski, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2010.
 • Lotfi S., Faraji A.M., Azimi A., Ziari K. i Mousavi M., Analyze of regional disparities between central and border regions of Iran, "Journal of Advances in Developmental Research" 2011, nr 2(1).
 • Mohammad S.K., Zulkornain Y., Law S.H., Regional development disparities in Malaysia, "Journal of American Science" 2010, nr 6(3).
 • Pomianek I., Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko- -mazurskiego, "Oeconomia" 2010, nr 9(3).
 • Purtaheri M., Hamdollah S.Q., Tahere S., Measurement and priority social sustainability in rural region using TOPSIS-FUZZY Technique based on order preference by similarity to a FUZZY ideal solution, "Journal of Rural Research" 2010, nr 1(1).
 • Salamon J., Badania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2005, nr 4.
 • Standar A., Średzińska J., Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin województwa wielkopolskiego, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2008, nr 4(10).
 • Taghvaei M., Varesi H.R., Shaykh Baygloo R., Analysis of regional development Inequalities in Iran, "Human Geography Research Quarterly" 2011-2012, nr 78.
 • Walesiak M., Podstawowe zagadnienia statystycznej analizy wielowymiarowej, [w:] Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, red. M. Walesiak, E. Gatnar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Walesiak M., Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Wiktorska-Święcka A. (red.), Zainwestuj w różnorodność. Logiczna decyzja biznesowa dla rozwoju Dolnego Śląska, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2011.
 • Wysocki F., Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Zani S., Milioli M.A., Morlini I., Fuzzy Composite Indicators: An Application for Measuring Customer Satisfaction, [w:] Modern Analysis of Customer Surveys with Applications Using R, red. R.S. Kenett, S. Salini, John Wiley & Sons, Chichester 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254051

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.