PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 285 Innowacyjność w rozwoju lokalnym i regionalnym | 55--64
Tytuł artykułu

Prognozy konwergencji gospodarczej województw Polski do roku 2020

Autorzy
Warianty tytułu
Economic Convergence Forecasts for Polish Regions to the Year 2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wiele badań przeprowadzonych w Polsce wskazuje, że wśród regionów kraju (rozumianych jako jednostki NUTS 2, czyli województwa) występuje dywergencja gospodarcza, oznaczająca zwiększanie różnic w poziomie rozwoju gospodarczego wewnątrz Polski. Realizacja polityki spójności od 2004 r., której podstawowym celem jest zmniejszanie dysproporcji regionalnych, nie spowodowała dotychczas konwergencji województw. Powstaje pytanie, czy konwergencja taka w ogóle jest możliwa? W celu odpowiedzi na nie w artykule dokonano symulacji tempa wzrostu PKB per capita województw do roku 2020 w kilku wariantach. Wyniki pokazują, że gdyby założyć rozwój województw zgodny z historycznymi trendami, to konwergencja nie zostanie osiągnięta. Podobnie pesymistyczny wniosek towarzyszy analizom tworzonym na podstawie wyników modeli zakładających wykorzystanie środków unijnych(abstrakt oryginalny)
EN
Numerous studies indicate that economic divergence occurs among regions of Poland (NUTS 2 units - voivodeships), which means increasing differences in the economic development level within country. The carrying out of cohesion policy, from 2004, whose primary objective is to reduce regional disproportions, has not reversed the trend of divergence among the voivodeships so far. A question arises whether convergence among Poland's regions is possible at all? In order to answer that question, the article makes a simulation of the regions' GDP per capita growth rates up to 2020 in several variants. The results indicate that if the regions' development is assumed to follow historical trends convergence will not be achieved. A similarly pessimistic conclusion accompanies analyses performed based on the results of models assuming the use of EU resources.(original abstract)
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
  • Bukowski K., Wierus K., Antosiewicz M., Kowal P., Kamińska A., Gąska J., Zawistowski J., Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych - Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą modeli Hermin (krajowego i regionalnych). Raport roczny 2011, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012a.
  • Bukowski K., Wierus K., Kowal P., Regulski A., Zawistowski J., Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych - Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym. Raport roczny 2011. Część II: zestawienie wyników, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012b.
  • Kaczor T., Mackiewicz-Łyziak M., Michniewicz M., Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004-2006 i NSS 2007-2013. T. 2. Wskaźniki, Prevision, IBnGR, Warszawa 2012.
  • Kusideł E., Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
  • Kusideł E., Wpływ polityki spójności na konwergencję wewnętrzną w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
  • Kusideł E., Lewandowska-Gwarda K., Ekspertyza dotycząca projekcji PKB per capita (wg PPS) na poziomie województw (NUTS-2) oraz wybranych podregionów (NUTS-3) do 2020 roku wraz z analizą konsekwencji ewentualnych zmian klasyfikacji NUTS dla polityki spójności po 2020 roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/ Ewaluacja_i_analizy/Krajowe_Obserwatorium_Terytorialne/Documents/ekspertyza_projekcja_ PKB_per_capita_wojewodztwa_24072012.pdf.
  • Łaźniewska E., Górecki T., Chmielewski R., Konwergencja regionalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
  • Prognoza dla powiatów i miast na prawach powiatu oraz podregionów na lata 2011-2035, GUS, Warszawa 2011, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_11752_PLK_HTML.htm.
  • Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - maj 2012, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2012, http://www.mf.gov.pl/_files_/pf/wytyczne_dot._stosowania_wskaxniki_ skutki_fin_proj_ustaw.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254055

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.