PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 285 Innowacyjność w rozwoju lokalnym i regionalnym | 65--77
Tytuł artykułu

Zastosowanie rozmytej analizy skupień do oceny zmian inteligentnej specjalizacji polskich regionów

Warianty tytułu
Fuzzy Clustering in the Evaluation of Intelligent Specialization of Polish Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Identyfikacja inteligentnej specjalizacji regionów polskich stanowić będzie m.in. warunek dostępu do funduszy europejskich w okresie programowania 2014-2020. Ponadto konieczność określenia inteligentnej specjalizacji dla regionów została również wyeksponowana w dokumentach strategicznych dla Polski. Dlatego celem artykułu jest dokonanie oceny kierunku zmian rozwoju inteligentnej specjalizacji polskich regionów. Zastosowano podejście badawcze oparte na danych dynamicznych oraz rozmytej metodzie k-średnich. Ustalenie stopni przynależności polskich regionów do wyodrębnionych klas w przyjętym okresie badawczym (2000-2010) pozwoliło oszacować rozmytą macierz przejść i określić kierunki zmian w specjalizacji polskich regionów.(abstrakt oryginalny)
EN
The identification of smart specialization in Polish regions will constitute, among others, the condition for accessing European Union funds for the programming period 2014- 2020. Additionally, the need to define smart specialization in particular regions has also been emphasized in the documents of strategic significance for Poland. Therefore the objective of the paper is to provide the assessment regarding the direction of smart specialization development changes in Polish regions. Defining the level of Polish regions' coverage by the distinguished classes in the accepted research period (2000-2010) allowed to estimate the fuzzy switch matrix and to specify the directions of changes in the specialization of Polish regions.
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION, EUROPE 2020, European Commission, COM(2010) 2020 final, Brussels 2010.
 • Aiginger K., Davies S.W., Industrial specialisation and geographic concentration: two sides of the same coin? not for the European Union, "Journal of Applied Economics" 2004, VII(2).
 • Aiginger K., Pfaffermayr M., The Single Market and geographic concentration in Europe, "Review of International Economics" 2004, 12(1).
 • Alcorta L., Peres W., Innovation systems and technological specialization in Latin America and the Caribbean, "Research Policy" 1998, 26.
 • Annex IV of the general SF draft regulation, COM (2011) 615.
 • Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych, red. H. Godlewska-Majkowska, SGH, Warszawa 2009.
 • Bezdek J.C., Numerical taxonomy with fuzzy sets, "Journal of Mathematical Biology" 1974, vol. 1.
 • Comparative advantage through "smart" knowledge-based specialization: implications for science, Council Conclusions on Innovation Union for Europe, 3049th Competitiveness Council meeting. Brussels, 26 Nov. 2010.
 • Cowell F.A., Measuring Inequality, Prentice Hall, London 1995.
 • David P., Foray D., Hall B., Measuring Smart Specialisation: The concept and the need for indicators, 2009, http://www.iktimed.eu/index.php?option=com_k2&view=item&id=28:smart-specialisation- the-concept-and-the-need-for-indicators&Itemid=35.
 • Dobrzycka M., Inteligentna specjalizacja regionów, "Wspólnota" 5 stycznia 2012, nr 1.
 • Doświadczenia i szanse regionów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, "Przegląd Regionalny" 2008, nr 2.
 • Dunn J.C., Well Separated Clusters and Optimal Fuzzy Partitions, "Journal Cybernetics" 1974, vol. 4.
 • Europe 2020.
 • Flagship Initiative Innovation Union: Transforming Europe for a post-crisis world, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, European Commission, COM(2010), 2010.
 • Foray D., Smart specialisation: from academic idea to political instrument, the surprising destiny of a concept and the difficulties involved in its implementation, prepared for Conference "European Integration process in the new regional and global settings", Warsaw, October 19th and 20th, 2011.
 • Foray D., David P.A., Hall B., Smart specialisation: the concept, in Knowledge for Growth: Prospects for science, technology and innovation, Report, EUR 24047, European Union, 2009.
 • Foray D., van Ark B., Smart specialisation in a truly integrated research area is the key to attracting more R&D to Europe, "Knowledge Economists Policy Brief", October 2007, no 1.
 • Fukuyama Y., Sugeno M., A new method of choosing the number of clusters for the fuzzy c-means method, Proce. 5th Fuzzy Systems Symp. 1989.
 • Grabiński T., Dynamiczne modele analizy taksonomicznej, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1975, praca doktorska, maszynopis powielony.
 • Ketels C., Sölvell O., Clusters in the EU-10 new member countries, Europe Innova Cluster Mapping, 2006.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, MRR, Warszawa 2010.
 • Krajowy Program Reform Europa 2020, Warszawa, kwiecień 2011, http://ec.europa.eu/europe2020/ pdf/nrp/nrp_poland_pl.pdf.
 • Larosse J., Pontkakis D., R&D specialization: strategic intelligence in priority setting, OECD TIP- -RHIR Workshop, Sept. 2008.
 • Malerba F., Sectoral systems of innovation: A framework for linking innovation to the knowledge base, structure and dynamics of sectors, "Economics of Innovation and New Technology" 2005, 14, 1-2.
 • Malerba F., Montobbio F., Sectoral systems and international technological and trade specialisation, Paper, June 2000.
 • Markowska M., Jefmański B., Fuzzy classification of European regions in the evaluation of smart growth, "Przegląd Statystyczny" 2011, vol. 57, no. 1.
 • Markowska M., Kusterka-Jefmańska M., Jefmański B., The assessment of smart specialization dynamics and growth changes direction in European regions using fuzzy classification, "Argumenta Oeconomica" 2013 (w druku).
 • McCann P., Ortega-Argilés R., Smart Specialisation, Regional Growth and Applications to EU Cohesion Policy, Groningen University, 2001.
 • Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, SEC, 2010, 1183. COM(2010) 553 final, European Commission, Brussels, 6.10.2010.
 • Regions in the European Union. Nomenclature of territorial units for statistics NUTS 2006/EU-27, Series: Methodologies and Working Papers, European Commission, Luxemburg 2007.
 • Sapir A., The effects of Europe's internal market program on production and trade: a first assessment, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1996, 132.
 • Sokołowski A., O zagadnieniach taksonomicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 165, Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego, Kraków 1982.
 • Specjalizacja ekonomiczna regionów i jej implikacje dla rozwoju regionalnego, "Przegląd Regionalny" wrzesień 2008, nr 2.
 • Van Zeebrock N. i in., Issues in measuring the degree of technological specialization with patent data, "Scientometrics" 2006, vol. 66, no. 3.
 • Wang W., Zhang Y., On fuzzy cluster validity indices, "Fuzzy Sets and Systems" 2007, vol. 158. Xie X.L., Beni G.A., Validity measure for fuzzy clustering, "IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence" 1991, vol. 13, no. 8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254057

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.