PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 285 Innowacyjność w rozwoju lokalnym i regionalnym | 78--89
Tytuł artykułu

Regiony polskie na tle europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na charakterystyki inteligentnego rozwoju

Warianty tytułu
Polish Regions Against the Background of the European Regional Space Regarding Smart Development Characteristics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przez inteligentny rozwój rozumie się zwiększenie roli wiedzy i innowacji w gospodarce, co wymaga podniesienia jakości edukacji, poprawy wyników działalności badawczej, wsparcia transferu innowacji i wiedzy, lepszego wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych, a także zadbania o to, by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi w celu stymulowania wzrostu, tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwiązywania problemów społecznych w Europie i na świecie. W pracy podjęto próbę identyfikacji inteligentnego rozwoju w postaci filarów: inteligentna specjalizacja, kreatywność oraz innowacyjność, za pomocą opisujących je charakterystyk. Na podstawie zaproponowanych charakterystyk dokonano oceny pozycji polskich regionów szczebla NUTS 2 w europejskiej przestrzeni regionalnej dla każdego z wyróżnionych filarów w kontekście realizacji celów strategii Europa 2020.(abstrakt oryginalny)
EN
Smart development is understood as the growing role knowledge and innovation in economy which requires higher quality of education, improved conditions of research activities, support for innovation and knowledge transfer, better implementation of information and communication technologies, as well as ensuring that innovative ideas are translated into new products and services in order to stimulate growth, create new jobs and solve social problems both in Europe and worldwide. The study offers an attempt of smart growth identification in the form of smart specialization, creativity and innovation pillars, by means of their descriptive characteristics. The assessment of Polish NUTS 2 regions' position in the European regional space, for each of the distinguished pillars and in the context of Europe 20 strategy goals, was performed based on the suggested characteristics.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • A Digital Agenda for Europe, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 26.8.2010 COM(2010) 245 final/2, 2010.
 • A resource-efficient Europe - Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 26.1.2011, COM(2011) 21, 2011.
 • A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Communication from the Commission, Europe 2020, European Commission, COM(2010) 2020 final, Brussels, 2010.
 • An Agenda for new skills and jobs: A European contribution towards full employment, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Strasbourg, 23.11.2010, COM(2010) 682 final, 2010.
 • An Integrated Industrial Policy for the Globalisation Era. Putting Competitiveness and Sustainability at Centre Stage, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, COM(2010) 614, {SEC(2010) 1272}{SEC(2010) 1276}.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Komunikat Komisji, KOM(2010), 2010a.
 • Europe 2020. Flagship Initiative Innovation Union, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 6.10.2010, COM(2010) 546 final, SEC(2010) 1161, 2010b.
 • Knowledge Assessment Methodology (KAM), World Bank Institute, World Bank, Washington, 2006.
 • Kukliński A., Gospodarka oparta na wiedzy: Wyzwanie dla Polski w XXI wieku, KBN, Warszawa 2001.
 • Regions in the European Union. Nomenclature of territorial units for statistics NUTS 2006/EU-27, Series: Methodologies and Working Papers, European Commission, Luxemburg 2007.
 • The European Platform against Poverty and Social Exclusion: A European framework for social and territorial cohesion, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 16.12.2010, COM(2010) 758 final, SEC(2010) 1564 final, 2010.
 • Woroniecki J., Nowa gospodarka: miraż czy rzeczywistość? Doktryna, praktyka, optyka OECD, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy: wyzwanie dla Polski XXI wieku, KBN, Warszawa 2001.
 • Youth on the Move, Publications Office of the European Union, European Union, Luxemburg, 2010
 • Zienkowski L., Wiedza a wzrost gospodarczy, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 • http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/.
 • http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_pl.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254063

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.