PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 4 | 116--132
Tytuł artykułu

Projekty współpracy lokalnych grup działania z województwa łódzkiego

Autorzy
Warianty tytułu
The Cooperation Projects of Local Action Groups from Łódzkie Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych w 2012 roku. Poświęcono je projektom współpracy realizowanym przez sieci lokalnych grup działania, w których uczestniczyły organizacje z województwa łódzkiego. Celem badań było określenie składu sieci oraz ich genezy, zasobów wykorzystywanych w projektach współpracy oraz ich innowacyjności. Zastosowano technikę analizy treści danych zastanych (dokumentacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, stron internetowych LGD oraz stron projektów współpracy) oraz wywiadu swobodnego (respondentami byli prezesi zarządów LGD oraz kierownicy ich biur). Analiza wykazała, iż niespełna połowa LGD z województwa łódzkiego realizowała projekty współpracy. Sieci tworzyły głównie te organizacje, które wcześniej kooperowały. O wyborze partnerów decydowało podobieństwo celów obranych do realizacji w lokalnych strategiach rozwoju oraz zasoby, jakie można było wykorzystać w projektach. Nie we wszystkich wykorzystywano zasoby lokalne, tylko jeden z nich można określić mianem innowacyjnego. Środki finansowe przeznaczano głównie na rozwój turystyki oraz ekologii. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the results of sociological research undertaken in 2012. Projects implemented by Local Action Groups (LAGs) from Łódz Voivodship were analyzed. The aim of the research was to define the composition of the network and their origins, the resources used in cooperation projects and their innovation. The technique of content analysis was used (in which documents of Marshal's Office of the Łódz Region, the websites of LAGs and the websites of the cooperation projects were analyzed) as well as the technique of free interview. The interviews were conducted with the employees and the members of LAGs. The Heads of the Boards and the Heads of the Offices were the respondents. Less than a half of LAGs from Łódz Voivodship implemented cooperation projects. The networks were created by the organizations who had cooperated previously. The choice of partners was matched to the implementation of local development strategies and resources that could be used in projects. Not all used local resources and only one of them could be described as innovative in character. The funds were allocated mainly to the development of tourism and ecology. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
116--132
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Baran M., Ostrowska A., Pander W., 2012: Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje. PARP, Warszawa.
 • Brosei P., Courades J.M., O'Hara E., Redman M., Van Doren P., Wagner D., Watson S., 2012: LEADER and Cooperation. "EU Rural Review, European Network for Rural Development" 11: 1-41.
 • Drucker R, 1992: Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa.
 • Furmankiewicz M., Janc K., 2011: Wpływ Programu Pilotażowego LEADER+ na aktywność mieszkańców gmin należących do partnerstw terytorialnych w województwie dolnośląskim. "Wieś i Rolnictwo" l (150): 106-123.
 • Goszczyński W., 2009: Program LEADER jako mechanizm kształtowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich. W: K. Wasielewski (red.) Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. Doświadczenia z funkcjonowania programu LEADER w Polsce w latach 2004-2009. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Halamska M., 2009: Zasoby własne wsi a zewnętrzne programy rozwoju. Na przykładzie zależności kapitał społeczny-PPLEADER+. "Wieś i Rolnictwo" 3 (144): 9-28.
 • Informator Ecolag, 2010a. Wydanie 1.
 • Informator Ecolag, 201Ob. Wydanie 2.
 • Informator Ecolag, 2011. Wydanie 3.
 • Jałowiecki B., Szczepański M., 2009: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. SCHOLAR, Warszawa.
 • Jewtuchowicz A., 2005: Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju. Wydawnictwo UL, Łódź.
 • Kreatywność i innowacje w Unii Europejskiej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, Przegląd Obszarów Wiejskich, 2009. Magazyn Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich UE, Wspólnoty Europejskie: 7-9.
 • Michalska S., Zajdą K.., 2011: Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. Case study lokalnych grup działania " Dolina Karpia " oraz " Kraina Rawki". "Wieś i Rolnictwo" 4 (153): 123-138.
 • Najlepsze wykorzystanie bogactw naturalnych i kulturowych, 2006. "Leader+ Magazine. Obserwatorium LEADER"4: 12-13.
 • Nowakowska A., 2011: Regionalny wymiar procesów innowacji. Wydawnictwo UL, Łódź.
 • Oś 4. PROW2007-2013 - Lokalne grupy działania i lokalne strategie rozwoju, 2009. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Pecqueur B., Zimmermann J.B., 2004: Economic de proximities. Hermes Science Publications, Paris.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2005. OECD & EUROSTAT, Paryż.
 • Rallet A., Torre A., 2005: Proximity and localization. "Regional Studies" 39: 47-59.
 • Raport PSDB, 2012: Ocena funkcjonowania LGD realizujących LSR w ramach PROW 2007-2013. Maszynopis niepublikowany, Warszawa.
 • Schumpeter J., 1960: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa.
 • Śpiewak R., 2009: Społeczności realizujące program LEADER+: wyrównywanie czy pogłębianie zróżnicowań? W: A. Tuziak, B. Tuziak (red.) Regionalny wymiar procesów transformacyjnych, zróżnicowania i podziały. Scholar, Warszawa.
 • Zajdą K., 2011:, Nowe formy kapitału społecznego wsi. Wydawnictwo UL, Łódź.
 • Zajdą K., 2012: Rozwój wielofunkcyjny, zrównoważony i innowacyjny w gminach wiejskich. Realizacja typu idealnego czy działania pozorne (na przykładzie powiatu radomszczańskiego). "Wieś i Rolnictwo" 3 (156): 66-77.
 • Zajda K., Dzikowska E., 2012: Innovative use of resources and diversification of the economic structure of rural areas on the basis of local action group MROGA experience. "Journal of Agribusiness and Rural Development" 3 (25): 309-320.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254203

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.