PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 285 Innowacyjność w rozwoju lokalnym i regionalnym | 167--178
Tytuł artykułu

Ocena stopnia zróżnicowania polskich regionów ze względu na formy wsparcia rolnictwa

Warianty tytułu
Assessment of Polish Regions Diversification in Terms of Farming Support Forms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono wstępną ocenę zróżnicowania polskich regionów ze względu na formy wsparcia rolnictwa z tytułu m.in. funduszy UE, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących liczby i kwot zrealizowanych projektów inwestycyjnych w województwach w ostatnich latach. Punkt odniesienia stanowiła liczba podmiotów ewidencyjnych. W analizie regionalnej dokonano grupowania według podobieństwa w aplikowaniu o środki na inwestycje. Wyodrębnienia jednorodnych grup regionów dokonano z zastosowaniem hierarchicznej aglomeracyjnej analizy skupień z użyciem metody Warda.(abstrakt oryginalny)
EN
The study presents preliminary evaluation of Polish regions diversification regarding forms of support for farming resulting, among others, from EU funds, with particular emphasis on data referring to the number and amount of carried out investment projects in regions, in the recent years. The number of registered entities constituted the reference point. Regional analysis focused on grouping by similarities in applying for investment funds. Hierarchical agglomeration cluster analysis using Ward method was applied for the purposes of distinguishing groups of homogenous regions.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamowicz M., Wymiary i cele interwencjonizmu rolnego w krajach o różnym poziomie rozwoju, [w:] Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, red. M. Adamowicz, Prace Naukowe SGGW 49, Warszawa 2009.
 • Czubak W., Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 3(25), 2012.
 • Czyżewski A., Matuszczak A., Krajowe i unijne finansowanie wydatków budżetowych w sektorze rolno- żywnościowym w latach 1996-2012, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 2(24), 2012.
 • Czyżewski A., Stępień S., Reforma mechanizmu WPR w ramach "Health Check" a potrzeba stabilizacji rynków rolnych UE, [w:] Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty, red. M. Adamowicz, Prace Naukowe SGGW 49, Warszawa 2009.
 • Finanse przedsiębiorstw, red. J. Szczepański, L. Szyszko, PWE, Warszawa 2007.
 • Indicative figures on distribution of aid, by size-class of aid, Annex 1. Financial year 2006, 2007 European Commission, Brussels 2007.
 • Jóźwiak W., Mirkowska Z., Ekonomiczne przesłanki zdolności konkurencyjnej polskich gospodarstw rolniczych, [w:] Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna różnych grup gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach unijnych w latach 2004-2005, red. W. Jóźwiak, IERiGŻ, Warszawa 2007.
 • Karwat-Woźniak B., Działalność inwestycyjna indywidualnych gospodarstw wielkotowarowych w warunkach narastającej konkurencji, Rocz. Nauk. SERIA 10, 3, 2008.
 • Kisiel R., Marks-Bielska R., Kowalska A., Dopłaty bezpośrednie a zmiany w gospodarstwach rolnych na przykładzie wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 4(22), 2011.
 • Mądra M., Stola E., Struktura oraz poziom kredytów gospodarstw rolniczych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej, Zeszyty Naukowe SGGW 65, Warszawa 2008.
 • Mickiewicz A., Mickiewicz B., Systemy dopłat bezpośrednich w dawnych krajach Unii Europejskiej (UE15) w porównaniu do nowych państw członkowskich (NUE-12), Rocznik Nauk Rolniczych, Ser. G. Ekonomika Rolnictwa, 97, 3, 2010.
 • Poczta W., Bartkowiak N., Regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 1(23), 2012.
 • Poczta W., Siemiński P., Kierunkowe rozwiązania systemowe modelu płatności bezpośrednich z punktu widzenia interesu polskiego rolnictwa, [w:] Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa, red. E. Nowicka, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Polityki Integracyjnej, Warszawa 2008.
 • Poczta W., Siemiński P., Sierszchulski J., Przestrzenne zróżnicowanie aktywności rolników w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na przykładzie działania "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Journal of Agribusiness and Rural Development", 3(25), 2012.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), MRiRW, Warszawa 2011.
 • Rowiński J., Wspólna polityka rolna, [w:] Unia Europejska, t. 1, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004.
 • SAPARD. Program operacyjny dla Polski, MRiRW, Warszawa 2004.
 • Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" 2004-2006, MRiRW, Warszawa 2004.
 • Stefko O., Zadłużenie i aktywność inwestycyjna gospodarstw rolniczych w zależności od typu rolniczego, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 1(23), 2012.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (tekst ujednolicony), Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, Warszawa 2005.
 • Wawrzyniak B., Zajdel K., Analiza płatności obszarowych w rolnictwie polskim w latach 2004-2006, Zagad. Doradz. Roln. 1, 2007.
 • Wilkin J., Ekonomia polityczna wsparcia bezpośredniego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w nowych państwach członkowskich UE, [w:] A study preparedat the request of the Office of the Committee for the European Integration in Poland in the framework of consultations on the EU budgetreview, 2008, http://ec.europa.eu/budget/reform/library/contributions/ us/20080416_US_36_pl.pdf (12.12.2012).
 • Wilkin J., Ekonomia polityczna reform Wspólnej Polityki Rolnej, Gospododarka Narodowa, 1-2, 2009.
 • Żmija D., System płatności bezpośrednich w Polsce w kontekście rozwiązań systemowych w Unii Europejskiej, Problemy Rolnictwa Światowego, Zeszyty Naukowe SGGW, 11(26), 1, 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254277

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.