PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 285 Innowacyjność w rozwoju lokalnym i regionalnym | 179--187
Tytuł artykułu

Procesy innowacyjne a działania władz miejskich - wybrane problemy i przykłady

Warianty tytułu
Innovative Processes in Cities - some Problems and Examples
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polska gospodarka jest wciąż mało innowacyjna na tle innych krajów europejskich. Procesy innowacyjne mają lokalny i regionalny charakter. Stąd lokalne i regionalne uwarunkowania są istotnym czynnikiem tworzenia i dyfuzji innowacji. Regionalne władze samorządowe mają najszersze kompetencje i możliwości wspierania innowacyjności. Niemniej często lokalne czynniki przesądzają o zdolnościach danego obszaru do kreacji i rozprzestrzeniania nowych pomysłów i idei. Można wskazać przykłady władz samorządowych, które są tego świadome i kształtują warunki przyjazne innowacjom. W artykule zaprezentowano powyższe problemy od strony teoretycznej, ale też przykłady działań w praktyce.(abstrakt oryginalny)
EN
Polish economy is still not much innovative as compared to other European countries. Innovation processes are local and regional in nature. Thus, local and regional conditions are an important factor in the creation and diffusion of innovation. At the regional level, authorities have the widest powers and opportunities to foster innovation. However, local factors often exaggerate the ability of the area to the creation and spread of new ideas. There are examples of local governments that are aware of this and shape innovation-friendly conditions. This paper presents these problems from a theoretical point of view as well as it shows the examples of activities in practice.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Raport Ecorys na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2009.
 • Baza dobrych praktyk¸ http://www.pi.gov.pl/bin-debug/.
 • Creative industries in Berlin, Development and Potential, DCMC, Berlin 2008.
 • Flew T., Beyond ad hocery: Defining Creative Industries, referat z konferencji Cultural Sites, Cultural Theory, Cultural Policy, The Second International Conference on Cultural Policy Research, Te Papa, Wellington, New Zealand, 23-26 January 2002.
 • Foray D., ERA: Enterpreneurial Regional Action, Public Service Review: European Science and Technology - Issue 2, 2009, http://www.publicservice.co.uk/article.asp?publication=European Science and Technology&id=375&content_name=Research and investment overview&article=11379.
 • Guinet J., National Systems of Financing Innovations, OECD, Paris 1995.
 • http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf.
 • http://www.parp.gov.pl/index/more/9244.
 • Investing in creative industries - a guide for local authorities, UK Government, Department of Culture, Media and Sport (DCMS), London 2009.
 • Kozielecki J., Psychologia w wielkim świecie. Szkice o sprawach ludzkich, Żak, Warszawa 2008.
 • Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, SGH, Warszawa 2010.
 • Nowakowska A. (red.), Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, Wyd. UŁ, Łódź 2009.
 • Nowakowska A., Region w tworzeniu zasobów wiedzy i innowacji, Ekonomiczne Problemy Usług nr 13, Zeszyty Naukowe US nr 480, 2007.
 • O'Connor J., Creativity, Culture and Education: Literature Review, 2nd Edition, 2010, http://www. creativitycultureeducation.org/data/files/cce-lit-review-creative-cultural-industries-257.pdf.
 • Smart Specialisation Platform site: http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research-and-innovation/ s3platform.cfm.
 • Stawasz D., Organizacja i kompetencje władz publicznych w regionie, [w:] Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, red. T. Markowski, D. Stawasz, Wyd. UŁ, Łódź 2001.
 • Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r., Dz.U. z 1998, Nr 91, poz. 576 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1990, Nr 16, poz. 95 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254281

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.