PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 80 Koniunktura gospodarcza - 20 lat doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH | 233--258
Tytuł artykułu

Próba określenia czynników determinujących oceny regionalnego rynku pracy przez mieszkańców województwa lubelskiego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano próby określenia jakie czynniki wpływają na odpowiedzi na pytania dotyczące oceny sytuacji na regionalnym rynku pracy w bieżącym kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz przewidywań zmian poziomu bezrobocia w najbliższym kwartale w województwie lubelskim. Pytania te są zadawane mieszkańcom województwa lubelskiego podczas ankietowego badania nastrojów gospodarczych, które prowadzone jest od drugiego kwartału 2001 roku. Na tak sformułowane pytania respondenci mają trzy możliwości odpowiedzi: sytuacja poprawiła się (bezrobocie zmniejszy się), sytuacja nie uległa zmianie (bezrobocie nie zmieni się), sytuacja pogorszyła się (bezrobocie zwiększy się). Tak więc problem polega na wyjaśnieniu przyczyn zmienności trójwartościowych zmiennych dyskretnych. Jedną z najwłaściwszym metod rozwiązania tego problemu jest zastosowanie modeli uporządkowanej zmiennej objaśnianej (ordered dependent variable models). W związku z tym, że mamy do dyspozycji dane czasowo-przekrojowe do modelowania ocen regionalnego rynku pracy przez mieszkańców województwa zastosowano koncepcję modelowania mikro-makro, w której zmiennymi objaśniającymi są zarówno zmienne idiosynkratyczne opisujące indywidualne cechy (odpowiedzi) poszczególnych respondentów jak też zmienne makroekonomiczne - opisujące otoczenie społeczno-ekonomiczne w jakim funkcjonuje każdy respondent. Przeprowadzone obliczenia pokazały, że to przede wszystkim indywidualna sytuacja respondenta ma wpływ na jego ocenę rynku pracy ale również bierze on pod uwagę sytuację gospodarczą województwa. Poprawa sytuacji gospodarczej województwa powoduje wzrost prawdopodobieństwa, że respondent odpowie iż sytuacja na rynku pracy uległa poprawie i spadek prawdopodobieństwa odpowiedzi, że nastąpiło pogorszenie. Natomiast prawdopodobieństwo odpowiedzi, że nie nastąpiła zmiana po początkowym wzroście wraz ze wzrostem wartości zmiennej makroekonomicznej i osiągnięciu maksimum przy dalszym wzroście wartości zmiennej makroekonomicznej spada. (abstrakt oryginalny)
Bibliografia
 • Barczyk R., Kowalczyk Z. [1993], Metody badania koniunktury gospodarczej, PWN, Warszawa-Poznań.
 • Bielak J. [2007], Zastosowanie barometru nastrojów gospodarczych do budowy krótkookresowych modeli rynku pracy na poziomie regionu, "Zamojskie Studia i Materiały", nr 1, WSZiA, Zamość.
 • Business Tendency Surveys: A Handbook, Source OECD, Transition Economies, no. 8, s. 33.
 • Curtin R.T. [2000], The Structure of Consumer Confidence: Comparisons between the United States and Russia, Papers of 25th CIRET Conference, Paryż, www. ciret.com.
 • Drozdowicz-Bieć M., Pater R., Wargacki M. [2007], Konstrukcja wskaźników wy¬przedzających dla regionalnych rynków pracy, "Barometr Regionalny", nr 1(7), WSZiA, Zamość.
 • EViews 5.1 User's Guide Quantitative Micro Software [2004], LLC, Irvine CA.
 • Gruszczyński M. [2002], Modele i prognozy Zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Hellwig Z. [1976], Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, "Przegląd Statystyczny", nr 1.
 • Hellwig Z. [1977], Efekt katalizy w modelu ekonometrycznym, jego wykrywanie i usu¬wanie, "Przegląd Statystyczny", nr 3-4.
 • Kowerski M. [2005 a)], Badanie nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim, "Wiadomości Statystyczne", nr 3.
 • Kowerski. M. [2005 b)], Wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na nastroje gospodarcze w województwie lubelskim, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8.
 • Kowerski M. [2006 a)], Influence of Idiosyncratic and Macroeconomic Factors on Consumer Economie Sentiment of Lubelskie Region (Poland), Papers of 28th CIRET Conference, Rzym, www.ciret.com
 • Kowerski M. [2006 b)], Zastosowanie modeli mikro-makro do oceny wpływu czynni¬ków makroekonomicznych na nastroje gospodarcze konsumentów województwa lubelskiego, [w:] Od zmian globalnych do rozwoju lokalnego, red.: M. Lisiecki, H. Ponikowski, Wydawnictwo KUL, Lublin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254339

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.