PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 (14) | 11--27
Tytuł artykułu

Podział zadań i kompetencji administracji rządowej i samorządowej w województwie w zdecentralizowanym systemie polityki regionalnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Distribution of Tasks Between State and Local Administration in Voivodeship in Decentralized System of Regional Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka regionalna to całokształt oddziaływań władz publicznych (władz centralnych i regionalnych) na proces rozwoju oraz zagospodarowania przestrzennego regionów. Działania te powinny stanowić element łączący i koordynujący przedsięwzięcia sektorowe władz rządowych z tymi realizowanymi na poziomie regionalnym. Mimo wyposażenia organu wykonawczego samorządu województwa w wiele istotnych kompetencji, w województwie nie występuje równowaga władzy administracji publicznej. Przedmiotem artykułu jest analiza regulacji prawnych dotyczących podziału zadań z zakresu polityki interregionalnej oraz intraregionalnej w świetle takich zasad, jak subsydiarność w podziale zadań i kompetencji, decentralizacja władzy, równowaga w administracji publicznej.(abstrakt oryginalny)
EN
Regional Policy shall be understood as overall activities performed by public administration (local and state administration) in order to support growth. Those activities should merge and coordinate tasks realized by both local and central authorities. Although self-governance authorities in voivodeship are entitled with many competencies, lack of balance can be observed between local and government authorities. This article shows the analysis of legal documents stating basis for tasks assignment related to inter- and intraregional policy, in the light of three main rules: subsidiary in tasks split, decentralization of power and balance in public administration.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Aspekty makroprzestrzenne w pracach nad NPR na lata 2007-2013. Ekspertyza dla MGiP, Warszawa 2004.
 • Banaszak B., Regionalne programy operacyjne: co wolno wojewodzie, \"Rzeczpospolita\" 6 lutego 2007.
 • Bieńkowska E., Nowa koncepcja systemu polityki regionalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Bieńkowska E., Za dużo kompetencji regionalnych dla wojewody, \"Gazeta Samorządu i Administracji\" 2007, nr 2.
 • Gilowska Z., Projektowanie i osiąganie celów polityki regionalnej, [w:] Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych, red. J. Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001.
 • Gilowska Z., Regionalne uwarunkowania reform strukturalnych, \"Studia Regionalne i Lokalne\" 2000, nr 2(2).
 • Gorzelak G., Opinia o ustawie o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, \"Gazeta Samorządu i Administracji\" 2007, nr 2(28).
 • Instrumenty polityki rozwoju regionalnego. Raport uzupełniający, Zespół zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej, Warszawa, czerwiec 1997.
 • Katka K., Kuźmicz M., Sejm zlikwiduje weto wojewodów?, http//:gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/ 1,33181,3898786.htm.
 • Katka K., Niklewicz K., Bruksela. Ręce precz od samorządowych pieniędzy, \"Gazeta Wyborcza\" 5 lutego 2007.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: Nowa koncepcja polityki regionalnej - raport podsumowujący wyniki ankiet regionalnych, Warszawa, kwiecień 2008.
 • \"Przegląd Rządowy\" 1996, nr 11-12(65-66).
 • Puzyna W., Polityka rozwoju w nowym ujęciu prawnym, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, http://www.frdl.org.pl.
 • Regulski J., Samorządna Polska, Wydawnictwo Szklane Domy, Warszawa 2005.
 • Rezolucja Sejmu RP z dnia 2 marca 1995 r. w sprawie zasad polityki regionalnej, \"Monitor Polski\" 1995, nr 13, poz. 159.
 • Rezolucja Sejmu RP z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie polityki regionalnej państwa, \"Monitor Polski\" 1996, nr 25, poz. 258.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, DzU 2000, nr 50, poz. 593.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia wzoru kontraktu wojewódzkiego oraz wzoru wniosku zarządu województwa o przyznanie środków na realizację regionalnych programów operacyjnych, DzU 2005, nr 37, poz. 329, z późn. zm.
 • Stawasz D., Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o rządowym Centrum Studiów Strategicznych, DzU 1996, nr 106, poz. 495.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1996 r. o urzędzie Ministra Gospodarki, DzU 1996, nr 106, poz. 497.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 2001, nr 142, poz. 1590.
 • Ustawa z 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, DzU 2000, nr 48, poz. 550, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, DzU 2004, nr 116, poz. 1206.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, DzU 2006, nr 227, poz. 1658, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych, DzU 2007, nr 140, poz. 984.
 • Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, DzU 2008, nr 216, poz. 1370.
 • Węcławowicz G., Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski. Studium z geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Winiarski B., Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej, [w:] Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Winiarski B., Patrzałek L., Promowanie rozwoju lokalnego i regionalnego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Wrocław 1994.
 • Wlaźlak K., Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Zasady polityki regionalnej państwa, \"Dziennik Urzędowy\" 1994, nr 9(39).
 • http://pl.wikipedia.org.
 • http://www.mrr.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254351

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.