PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 (14) | 28--42
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie i rozwój rynku otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w okresie 2000-2010

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Operation and Development of the Open Pension Funds in Poland in the Years 2000-2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Działalność otwartych funduszy emerytalnych (OFE) podlega regulacji i nadzorowi państwa ze względu na obowiązkowy charakter uczestnictwa w tych instytucjach osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. Otwarte fundusze emerytalne nie są dodatkowym, dobrowolnym elementem struktury instytucjonalnej, umożliwiającej alokację dochodu w cyklu życia, lecz stanowią równie istotną jak Fundusz Ubezpieczeń Społecznych część systemu emerytalnego. Sektor otwartych funduszy emerytalnych jest ważnym elementem konstrukcji prawnofinansowej podstawowego systemu ubezpieczeń emerytalnych, którego świadczenia są objęte przez państwo gwarancją wypłaty. Dwa filary (repartycyjny i kapitałowy) są silnie z sobą powiązane, lecz nie konkurencyjne. Przedmiotem działalności funduszu emerytalnego jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Oznacza to, że majątek funduszu jest czynnie inwestowany na rynku finansowym. Wówczas fundusz emerytalny występuje jako inwestor w imieniu i na rzecz swoich członków. Otwarte fundusze emerytalne od początku charakteryzowały się silną pozycją przetargową oraz licznymi przywilejami w relacji do pozostałych uczestników rynku finansowego, wynikającymi z braku realizacji aktywnego pozyskiwania klientów, zwłaszcza gdy nie istnieje produkt substytucyjny dla uczestnictwa w funduszu emerytalnym. Znaczenie OFE dla rozwoju rynku finansowego podkreśla charakter dokonywanych inwestycji. Ich rola wzrasta sukcesywnie, w miarę napływu środków. Otwarte fundusze emerytalne stanowią ważną część inwestorów, którzy dokonują stabilnych i długoterminowych inwestycji na rynku, przez co przyczyniają się do jego stabilnego rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
The activities of pension funds are subject to regulation and supervision by the state because of the compulsory nature of participation in these institutions of persons subject to compulsory pension insurance. Open pension funds are not additional, voluntary part of the institutional structure, allowing the allocation of income in the life cycle. They are part of the pension system as important as the Social Insurance Fund. Sector pension funds are an important part of the legal and financial structure of the basic pension insurance system, which services are covered by the State guarantee of payment. Two pillars (PAYG and capital) are strongly related and not compete with each other. The importance of pension funds for the development of financial markets highlights the nature of investment. Their role is gradually increasing as the inflow of funds. Open pension funds are important for investors who make a stable and long-term investment on the market, thereby contributing to their sustainable development.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
28--42
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Chróścicki A., Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Komentarz, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 • Chybalski F., Miary charakteryzujące działalność otwartych funduszy emerytalnych, [w:] Otwarte Fundusze Emerytalne w Polsce. Analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz decyzji członków, red. F. Chybalski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Domański C., Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne, PWE, Warszawa 2011.
 • ESA 95 manual on government deficit and debt, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2002.
 • Gonera K., Środki gromadzone w OFE - prywatne czy publiczne?, "Służba Pracownicza" 2008, nr 10.
 • Kempa M., Wpływ OFE na saldo Funduszu Emerytalnego, "MF Working Paper" 2010, no. 07.
 • Konkurencja na rynku OFE, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008.
 • Mackenzie G.A., Annuity markets and pension reform, Cambridge University Business, Cambridge 2006.
 • Masny W., Otwarte fundusze emerytalne. Część sektora finansów publicznych, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 2001, nr 2.
 • Messyasz-Handschke A., Nowy polski system emerytalny. Światowe doświadczenia, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 2002, nr 2.
 • Ostrowska K., Polacy nie chcą wracać do ZUS, "Rzeczpospolita" 15 czerwca 2009.
 • Raport o stabilności systemu finansowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2010.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996, Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych ESA 95, Dz. Urz. WE L 310 z 30 listopada 1996 r, GUS, Warszawa 2000.
 • Rymsza M., Urynkowienie państwa czy ubezpieczenie rynku. Kwestia socjalna w Trzeciej Rzeczypospolitej na przykładzie ubezpieczeń społecznych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1998.
 • Staniec I., Zarządzanie ryzykiem finansowym w otwartych funduszach emerytalnych, [w:] Otwarte fundusze emerytalne w Polsce. Analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz decyzji członków, red. F. Chybalski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, DzU 2010, nr 34, poz. 189, z późn. zm.
 • Wantoch-Rekowski J., Charakter i status prawny otwartych funduszy emerytalnych, [w:] Zagadnienia prawne i ekonomiczne systemu emerytalnego, red. A. Borodo, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2004.
 • Wantoch-Rekowski J., Powiązania budżetu państwa z systemem finansowym ubezpieczeń społecznych, [w:] Prawo europejskie - 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym, red. H. Litwińczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 • Wojciechowski W., Naciągane korzyści ze zmian w OFE, "Rzeczpospolita" 4 marca 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254353

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.