PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 292 Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych | 13--32
Tytuł artykułu

Bariery aktywności zawodowej rodziców wychowujących dzieci

Autorzy
Warianty tytułu
Barriers to Labor Force Participation of Parents Raising Children
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przybliża problem aktywności zawodowej rodzin wychowujących dzieci. Ukazane w nim zostały wybrane bariery aktywności zawodowej, jak i przykłady sposobów ich ograniczania, występujące zarówno po stronie polityki rynku pracy, jak i polityki rodzinnej. Zasygnalizowane zostały także skutki istniejących napięć między rolami zawodowymi i rodzicielskimi, przejawiające się w postaci czy to niskiego poziomu życia, czy malejącej dzietności rodzin. Artykuł prowadzi do końcowego wniosku, że godzenie ról zawodowych i rodzinnych będzie wymuszało stosowanie sprawdzonych już rozwiązań, jak i poszukiwanie i podejmowanie kolejnych, wciąż nowych działań reformatorskich.(abstrakt oryginalny)
EN
The article introduces the problem of professional activity of families with children. It shows selected professional activity barriers and examples of reducing them, referring both to the policy of labor market and family policy. The article also signals the effects of ongoing tensions between professional and parental roles, manifested in the form of either low living standard or declining fertility of families. The article's final conclusion is that the reconciliation of professional and family roles will force to use proven solutions as well as search and take further, still new reform actions.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bąk E., Elastyczne formy zatrudnienia, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński i T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011, www.diagnoza.com [dostęp: 12.11.2012].
 • Dolny E., Meller J., Wiśniewski Z., Zarys polityki zatrudnienia, PWE, Warszawa 1990.
 • Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. E. Kryńska, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2003.
 • Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2011 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Polityki Rodzinnej, Warszawa 2012,
 • http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/Informacja_o_realizacji_swiadczen_rodzinnych_ w_2011_r.pdf [dostęp: 10.12.2102].
 • Kalinowska-Sufinowicz B., Równość czy dyskryminacja? Kobiety na polskim rynku pracy - lata 1989- -2008. [w:] Gospodarka rynkowa w Polsce - 20 lat transformacji, red. K. Pająk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 130, UE, Poznań 2009.
 • Kołaczek B., Głogosz D., Hebda-Czaplicka I., Praca zawodowa a życie rodzinne, "Polityka Społeczna" 2002, nr 4.
 • Laureaci plebiscytu "Firma przyjazna mamie" 2012, http://www.agora.pl/agora/1,110923,11768575, Laureaci_plebiscytu__Firma_przyjazna_mamie__2012.html [dostęp: 22.11.2012].
 • Mama w pracy, www.mamawpracy.pl [dostęp: 20.11.2012].
 • Ministrowie UE zdecydują o urlopie macierzyńskim, "Dziennik Gazeta Prawna" z 21.10.2011, http:// www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/558944,ministrowie_ue_zdecyduja_o_urlopie_macierzynskim. html [dostęp: 12.11.2012].
 • Piętka-Kosińska K., Ruzik-Sierdzińska A., Żłobki w Polsce. Badanie empiryczne i jakościowe, Warszawa 2010, http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/33427257_Raport%20 o%20zlobkach_do%20publikacji%20CASE_eReport_0.pdf [dostęp: 14.11.2012].
 • Polityka dochodowa, rodzinna i pomocy społecznej w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego. Tendencje i ocena skuteczności, red. B. Balcerzak-Paradowska i S. Golinowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009.
 • Polityka państwa wobec rodziny, BS/67/2012, Warszawa: CBOS 2012, http://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2012/K_067_12.PDF [dostęp: 15.11.2012].
 • Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej - wnioski dla Polski, red. B. Balcerzak-Paradowska i J. Szymborski, Biuletyn RPO - Mat. nr 67, Zeszyty Naukowe, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2009.
 • Pracujący na niepełny etat w krajach UE, www.rynekpracy.pl [dostęp: 12.11.2012].
 • Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, http://www.kapitalludzki.gov.pl/podpisane-umowy/priorytet-i/dzialanie-13/poddzialanie- 132/?sbl=textonly [20.11.2012].
 • Przyczyny nieaktywności zawodowej w Polsce, www.rynekpracy.pl [dostęp: 15.11.2012].
 • Rollnik-Sadowska E., Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce i w województwie podlaskim, [w:] Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Difin, Warszawa 2010.
 • Sobotka A., Edukacja przedszkolna w wybranych krajach europejskich, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2011, http://www.google.pl/search?q=A.+Sobotka%2C+Edukacja+przedszkolna+ w+wybranych+krajach+europejskich.+Warszawa+2001 [dostęp: 14.11.2011].
 • Strojek A., Ruchomy czas pracy - sam decyduj, o której zaczynasz, www.rynekpracy.pl [dostęp: 12.11.2012].
 • Sytuacja na rynku pracy powoduje, że coraz później zakładamy rodziny. "Dziennik Gazeta Prawna" z 16.04.2011, http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/505817,sytuacja_na_rynku_pracy_powoduje_ ze_coraz_pozniej_zakladamy_rodziny.html [dostęp: 15.11.2012].
 • Szukalski P., Polityka rodzinna narzędziem przeciwdziałania dziedziczeniu statusu społecznego?, "Polityka Społeczna" 2008, numer specjalny Dziedziczenie nierówności społecznych.
 • Tokarska D., "Firma przyjazna mamie" - nowoczesne podejście do zatrudnienia kobiet, [w:] Kobieta we współczesnym społeczeństwie, red. A. Witkowska-Paleń i J. Maciaszek, KUL, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Salowej Woli, Stalowa Wola 2010.
 • Ubóstwo w Polsce w 2011 r. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. GUS 2012, http:// www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_ubostwo_w_polsce_2011.pdf [dostęp: 10.11.2012].
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. DzU nr 237 z 31 grudnia 2008 r., poz. 1654, http://www.mpips.gov.pl/prawo/obowiazujace-prawo/prawo- pracy/.
 • Wierzchom M., Elastyczne formy zatrudnienia - szansa i zagrożenie dla kobiet na rynku pracy. Cz. 1, http://www.rowniwpracy.gov.pl/50/przeciwdzialanie-dyskryminacji/elastyczne-formy-zatrudnienia- szansa-i-zagrozenie-dla-kobiet-na-rynku-pracy-cz-1.html [dostęp: 12.11.2012].
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2011, s. 22, http://www.stat.gov.pl/katow/69_913_PLK_HTML.htm [dostęp: 18.12.2012].
 • Założenia polityki wsparcia mieszkalnictwa do roku 2020, www.mi.gov.pl [dostęp: 12.11.2012].
 • Zatrudnienie przyjazne rodzinie - to się opłaca (wywiad z prof. Bożeną Balcerzak-Paradowską z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie), "Przyjaciel przy Pracy" 2012, nr 7-8, http:// www.wnp.pl/artykuly/zatrudnienie-przyjazne-rodzinie-to-sie-oplaca,7851_0_0_0_0.html [dostęp: 15.11.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254357

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.