PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 292 Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych | 48--61
Tytuł artykułu

Bariery w zatrudnieniu kobiet

Autorzy
Warianty tytułu
Barriers to the Employment of Women
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest zarysowanie czynników występujących w warunkach polskiego rynku pracy, niesprzyjających pełnemu wykorzystaniu zasobów kobiecej siły roboczej. Oprócz podstawowego czynnika systemowego w postaci nieskutecznej i zmiennej polityki rynku pracy, nieskoordynowanej z polityką rodzinną, jako przyczyny relatywnie gorszej sytuacji kobiet na rynku pracy rozważa się segregację zawodową (poziomą i pionową), nierówności dochodowe oraz uwarunkowania kulturowe związane z kontraktem płci i tradycyjnym pojmowaniem roli kobiety, czego konsekwencją jest brak równości szans w zatrudnieniu.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to outline the factors on the Polish labor market that put women in unfavorable position. Apart from the basic system factor that is inefficient and variable labor market policy uncoordinated with family policy, other causes of women's relative disadvantage on the labor market are considered: occupational segregation (horizontal and vertical), income inequality and cultural factors associated with gender contract and the traditional understanding of female roles in society which results in tthe lack of equal opportunities in employment.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Activity rates by sex, age and nationality (%), Eurostat Databases, Last update: 12-11-2012.
 • Aliaga Ch. Statistics in focus: population and social conditions. How is the time of women and men distributed in Europe? Issue 4/2006, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS- -NK-06-004/EN/KS-NK-06-004-EN.PDF [dostęp: 8.10.2013].
 • Aspiracje i motywacje edukacyjne Polaków w latach 1993-2009, CBOS, Warszawa 2009.
 • Balcerzak-Paradowska B., Współczesna polityka rodzinna wobec kryzysu dzietności, Biuro Analiz Sejmowych, nr 8 (78), 29 kwietnia 2010.
 • Dziewczyny na Politechniki 2011. Raport, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, 2011, http://www. dziewczynynapolitechniki.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=226&Itemid=5 [26.11.2012, 13:30].
 • Employment rates by sex, age and nationality (%), Eurostat Databases, Last update: 12-11-2012.
 • Firlit-Fesnak G., Adekwatność wykształcenia i kwalifikacji kobiet w stosunku do zapotrzebowania rynku pracy; spojrzenie pracodawców i kobiet. Raport syntetyczny z badań empirycznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007.
 • Gender Index. Monitorowanie równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, E. Lisowska (red.), EQUAL, UNDP, Warszawa 2007.
 • Global Shortage Survey Results 2010, Manpower 2010, https://candidate.manpower.com/wps/ wcm/connect/3b781500428d4a12a0b8ee4f3871948a/2010_Global_Shortage_Survey__Results_ 0504101+def.pdf?MOD=AJPERES [dostęp: 26.11.2012].
 • Grzesińska P., Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w 2010 roku, Sedlak&Sedlak, http://www.wynagrodzenia. pl/artykul.php/wpis.2211 [dostęp: 8.10.2013].
 • Grzybowski B., Związki zawodowe wobec elastycznych form zatrudnienia, [w:] C. Sadowska-Snarska (red.), Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2008.
 • Household Production and Consumption. Proposal for a Methodology of Household Satellite Accounts, European Communities, Luxembourg 2003. http://tilastokeskus.fi/tup/kantilinpito/hhsa_final_report_ web2003-0409.vol.3.pdf [dostęp: 8.10.2013].
 • Kobieta Pracująca. Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. przy współpracy z Anną Kulpą-Ogdowską, Kutno 2006.
 • Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, GUS, Warszawa 2010.
 • Kobiety na kierowniczych stanowiskach. Polska i świat - wyniki badania Manpower 2008, https:// candidate.manpower.com/wps/wcm/connect/96b2078041cb39c9bea0bf94a9a2d887/Kobietynakierowniczychstanowiskach_ podsumowaniebadania.pdf?MOD=AJPERES [dostęp: 26.11.2012].
 • Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności, IV kwartał 2010, GUS, Warszawa 2011.
 • Labour market statistics 2009 Edition, Eurostat/European Commission, Luxembourg 2009.
 • Long-term unemployment (12 months or more) as a percentage of the total unemployment, by sex and age (%), Eurostat Databases, Last update: 12-11-2012.
 • Mały Rocznik Statystyczny 2000, GUS, Warszawa 2000.
 • Mały Rocznik Statystyczny 2010, GUS, Warszawa 2010.
 • Nie ma jak rodzina, CBOS, Warszawa, marzec 2008.
 • Nieopłacana praca domowa - jak ją traktować żeby skutecznie tworzyć podstawy opiekuńczego społeczeństwa, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2006.
 • Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2006/2007, GUS, Warszawa 2007.
 • Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, GUS, Warszawa 2010.
 • Polityka państwa wobec rodziny oraz dyskryminacja w miejscu pracy kobiet w ciąży i matek małych dzieci, CBOS, Warszawa, marzec 2006.
 • Potrzeby prokreacyjne oraz preferowany i realizowany model rodziny, Warszawa, marzec 2006.
 • Praca a obowiązki rodzinne w 2005 roku, GUS, Warszawa 2006.
 • Przejście z pracy na emeryturę, GUS, Warszawa 2006.
 • Rocznik Demograficzny 2010, GUS, Warszawa 2011.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, DzU 2010, nr 161, poz. 1080).
 • Rymsza M. (red.), Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, ISP, Warszawa 2005
 • Skowron-Mielnik B., Zagrożenia ze strony elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy, [w:]C. Sadowska-Snarska (red.), Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2008.
 • Sochańska-Krawiecka M., Kołakowska-Seroczyńska Z., Morysińska A., Badanie ilościowe i jakościowe pracodawców i pracobiorców w ramach projektu systemowego: Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn. Raport z badań jakościowych i ilościowych, PAG Uniconsult, Laboratorium Badań Społecznych, Warszawa 29.09.2009.
 • Titkow A., Duch-Krzystoszek D., Budrowska B., Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia perspektywy, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 • Unemployment rates by sex, age and nationality (%), Eurostat Databases, Last update: 12-11-2012.
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., DzU nr 95, poz. 425; tekst jednolity z dnia 16 maja 1996 r., DzU nr 67, poz. 329; tekst jednolity z dnia 19 listopada 2004 r., DzU nr 256, poz. 2572).
 • Wilthagen T., Tros F., The concept of flexicurity: A new approach to regulating employment and labour markets, Tilburg University, Tilburg 2004.
 • Założenia polityki ludnościowej w Polsce 2013. Projekt, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, luty 2013, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_zalozenia_polityki_ludnosciowej_Polski_ 2013_projekt_luty_2013.pdf [dostęp:13.05.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254377

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.