PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 281 Gospodarka w okresie globalnego kryzysu | 139--153
Tytuł artykułu

Rynek pracy i polityka państwa na rynku pracy w Polsce okresu transformacji i integracji gospodarczej

Warianty tytułu
Labour Market and Labour Market Policy in Poland during the Economic Transformation and Intergation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule Wacława Jarmołowicza pt. "Rynek pracy i polityka państwa na rynku pracy w Polsce okresu transformacji i integracji gospodarczej" przedmiotem analizy jest rozwój sytuacji na rynku pracy w Polsce w ostatnich 20 latach i ukazanie determinującej roli instytucji i polityki gospodarczej państwa. (fragment tekstu)
EN
The subject of the paper is to present, analyse and evaluate most important (but selectively) theoretical and empirical aspects of functioning of Polish labour market during 25 years and of Polish economic policy as well. In the paper functional and institutional changes in the context of economic transition and integration were described in particular. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • W. Jarmołowicz, B. Woźniak-Jęchorek, Rynek Pracy, [w:] Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej, W. Jarmołowicz, K. Szarzec (red.), PWE, Warszawa 2011, s. 190-191
 • W. Jarmołowicz, M. Knapińska, Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005
 • E. Kwiatkowski, W. Kwiatkowska, Bezrobocie i jego skutki społeczno-ekonomiczne w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego w Polsce, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń-Płock 1998, s. 5-30, 62-72
 • W. Jarmołowicz, B. Woźniak, Bezrobocie nierównowagi a polityka państwa wobec rynku pracy, [w:] Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce. Aspekty makro i mikroekonomiczne, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005, s. 25-51
 • W. Kwiatkowska, Bezrobocie równowagi a polityka gospodarcza, [w:] Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej. Szacunki, tendencje i determinanty, W. Kwiatkowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 229-250
 • A. Baszyński, D. Piątek, K. Szarzec, Stabilizowanie i liberalizowanie gospodarki polskiej w warunkach transformacji, [w:] Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej, W. Jarmołowicz, K. Szarzec (red.), PWE, Warszawa 2011, s, 100-102
 • E. Kwiatkowski, L. Kucharski, T. Tokarski, Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993/2001, "Ekonomista" 2002, nr 3, s. 336-340
 • W. Balicki, B. Ptaszyńska, Struktura i bezrobocie transformacyjne, [w:] Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, W. Jarmołowicz (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 37-63
 • A. Adamczyk, Makroekonomiczne uwarunkowania bezrobocia transformacyjnego w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Kraków 2005, s. 39-60
 • D. Piątek, J. Kornaia, Modele nierównowagi na rynku pracy i ich implikacje dla procesu transformacji, [w:] Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, W. Jarmołowicz (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 13-26
 • D. Kotlorz, U. Zagóra-Jonszta, Rynek pracy w teorii i praktyce, Prace naukowe, AE Katowice 1998, s. 85-100
 • W. Jarmołowicz, B. Woźniak, Bezrobocie równowagi i nierównowagi w gospodarce transformującej się (na przykładzie Polski) [w:] Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia, J. Ostaszewski, (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, s. 117-134
 • W. Jarmołowicz, B. Woźniak-Jęchorek, Bezrobocie instytucjonalne w teorii i praktyce gospodarowania, [w:] Ekonomia i prawo. Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 175-188
 • Raport o rynku pracy i zabezpieczeniu społecznym, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2010, s. 62
 • W. Jarmołowicz, M. Knapińska, Polityka zatrudnienia a podstawy rynku pracy -aspekty teoretyczne i realizacyjne, [w:] Przemiany na współczesnym rynku pracy, W. Jarmołowicz (red.), Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2008, s. 71-100
 • W. Jarmołowicz, B. Woźniak, Państwo jako podmiot polityki gospodarczej na rynku pracy, Elementy oceny, [w:] Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, W. Jarmołowicz (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 274-288
 • W. Jarmołowicz, K. Szarzeć, Liberalizm a interwencjonizm wobec rynku pracy. Przypadek Polski jako kraju transformującego się, [w:] Ekonomia i prawo. Zawodności rynku - zawodności państwa - etyka zawodowa, B. Polszakiewicz, J. Boehlke J. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010
 • W. Jarmołowicz, D. Piątek, Strategia transformacji a doświadczenia wybranych krajów. Elementy analizy porównawczej, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego" 2008, nr 6, s. 205-232.
 • Informacja o aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu i wykorzystaniu środków finansowych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, maj 2006, s. 16
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., t. I, Rada Ministrów, Warszawa 2008, s. 218-219
 • Polska 2010. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2010, s. 60
 • Rocznik statystyczny pracy 1999, GUS, Warszawa 1999, tabl. 6(55), s. 86
 • W. Jarmołowicz, M. Knapińska, Współczesne teorie rynku pracy a mobilność i przepływy pracowników w dobie globalizacji, Zeszyty Naukowe, nr 9, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2011, s. 123-144
 • M. Knapińska, Przepływy pracowników w krajach Unii Europejskiej a przebieg koniunktury, [w:] Rynek pracy a koniunktura gospodarcza, W. Jarmołowicz (red.), Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2011, s. 185-208
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254493

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.