PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 292 Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych | 118--133
Tytuł artykułu

Wybrane charakterystyki zatrudnienia i bezrobocia determinantami przestrzennego zróżnicowania płodności w Polsce

Warianty tytułu
Selected Characteristics of Employment and Unemployment as Determinants of Spatial Variation of Fertility in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy zróżnicowania płodności według województw opisywanego przez współczynnik dzietności teoretycznej oraz wzorzec płodności. Wśród wielu determinant wpływających na przestrzenną odmienność zachowań prokreacyjnych wymienia się m.in. sytuację na rynku pracy. Wykorzystując liniowy model regresji wielorakiej, zbadamy regionalne współwystępowanie tych procesów oraz określimy te charakterystyki bezrobocia i zatrudnienia, które istotnie przyczyniają się do wojewódzkiego zróżnicowania płodności.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the analysis of fertility by voivodeships described by theoretical fertility rate and fertility pattern. Among many determinants influencing spatial diversity of reproductive behavior there is among others the situation on the labour market.. Using a linear regression model, we can study regional co-occurrence of these processes and specify the characteristics of unemployment and employment which significantly contribute to voivodeship's fertility differences.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990.
 • Chojnicki Z., Region w ujęciu geograficzno-systemowym, [w:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1996.
 • Czyż T., Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 2-3.
 • Florczak W., Makroekonomiczne uwarunkowania płodności w Polsce: próba kwantyfikacji, "Studia Demograficzne" 2008, nr 1-2(153-154).
 • Gołata E., Studia nad terytorialnym zróżnicowaniem płodności kobiet w Polsce, Monografie i Opracowania SGPiS nr 13(322), SGPiS, Warszawa 1990
 • Gołata E., Płodność i małżeńskość w Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej, "Studia Demograficzne" 1995, nr 3/121.
 • Holzer J.Z., Demografia, PWE, Warszawa 1999.
 • Kocot-Górecka K., Aktywność ekonomiczna kobiet a zmiany wzorca płodności w Polsce, praca doktorska, ISiD, KAE, SGH, Warszawa 2002.
 • Kotowska I.E., Teoria zmian demograficznych - drugie przejście demograficzne, [w:] Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, Monografie i Opracowania SGH nr 461, SGH, Warszawa 1999.
 • Kotowska I.E., Teoria drugiego przejścia demograficznego a przemiany demograficzne w Polsce w latach 1990, "Studia Demograficzne" 1998, nr 4(134).
 • Kotowska I.E., Jóźwiak J., Matysiak A., Baranowska A., Poland: Fertility decline as a response to profound societal and labour market changes?, "Demographic Research" 2008, vol. 19 (22).
 • Kurkiewicz J., Modele przemian płodności w wybranych krajach europejskich w świetle drugiego przejścia demograficznego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 131, AE, Kraków 1998.
 • Matysiak A., The sharing of professional and household duties between Polish couples: Preferences and actual choices, "Studia Demograficzne" 2005, nr 1.
 • Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.
 • Mishtal J.Z., Understanding low fertility in Poland. Demographic consequences of gendered discrimination in employment and post-socialist neoliberal restructuring, "Demographic Research" 2009, vol. 21.
 • Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
 • Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 • Radzikowska B., Płodność w Polsce w kontekście drugiego przejścia demograficznego. Modelowanie i prognozowanie, Wydawnictwo AE, Wrocław 1995.
 • Roczniki Demograficzne, GUS, lata 2000-2011.
 • Roczniki Statystyczne Województw, GUS, lata 2000-2011.
 • Roczniki Statystyczne Pracy, GUS, lata 2000-2011.
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, StatSoft, Kraków 2006.
 • Toński P., Przestrzenne zróżnicowanie płodności w Polsce w latach 1989-1997, "Studia Demograficzne" 1999, nr 1(135).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254553

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.