PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 246 | 202--212
Tytuł artykułu

Polityka Unii Europejskiej jako instrument wspomagający innowacyjność i konkurencyjność

Autorzy
Warianty tytułu
EU Policy as the Instrument Supporting Economic Innovation and Competitiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany zachodzące we współczesnym świecie, a także postępujący proces globalizacji, sprawiają, że obecnie Unia Europejska uważa innowacyjność za jeden z podstawowych wyznaczników konkurencyjności gospodarki. W artykule zostaną przedstawione podstawowe narzędzia polityki Unii Europejskiej, które zmierzają do wspierania innowacyjności, jak również niwelowania różnic występujących pomiędzy regionami Europy. Polityka innowacyjna, przyczyniając się do tworzenia i wdrażania nowych technologii, pro-duktów i usług, kreuje środowisko korzystne dla rozwoju przedsiębiorczości oraz kooperacji przedsiębiorstw, a także szeroko zakrojonej współpracy nauki z biznesem. Ponadto w sposób świadomy dąży do tego, aby gospodarka Unii Europejskiej stała się jedną z najbardziej konkurencyjnych na świecie. (abstrakt oryginalny)
EN
Due to changes in the modern world, and the progress in the globalization process, the European Union perceives innovation as one of the basic determinants of economic competitiveness. The article presents basic tools of the EU policy which aim at supporting the innovations and at narrowing the gap between different European regions. The policy of innovation, via contributing to the creation of new technologies, products and services and their implementation, creates favorable conditions for the development of entrepreneurial spirit and cooperation between business entities, as well as a large scale cooperation between businesses and scientific institutions. The policy pursues the goal set for the EU economy to become one of the most competitive economies worldwide. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
202--212
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Borrás, S., 2003, The Innovation Policy of the European Union, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 • Dobrowolska-Kaniewska, H., 2008, Potencjał innowacyjny i jego wykorzystanie w wybranych sektorach gospodarki Dolnego Śląska, praca doktorska, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Dolińska, M., 2010, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa.
 • Gomułka, M., 2006, Zmiany prawne i instytucjonalne w Narodowym Systemie Innowacyjnym Polski, w: Weresa, M.A. (red.), Polska - raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Janasz, W., 2005, Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Difin, Warszawa.
 • Komisja Europejska, 2010, Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/l_PL_ACT_partl_vl.pdf [dostęp: 1.08.2012],
 • Komisja Europejska, 2011, Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Stan Unii Innowacji w 2011 r., Bruksela, http://eu-lex.europa.eu/LexUriServ/ [dostęp: 3.08.2012],
 • Komisja Europejska, 2012, Polityka Regionalna - INFOREGIO, http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/funding/index_pl.cfm [dostęp: 5.08.2012],
 • Kozioł, K., 2005, Modele polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej, w: Janasz, W. (red.), Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Difin, Warszawa.
 • Kozioł, K., 2009, Ewolucja polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej, w: Janasz, W. (red.), Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 • Nogalski, B., 2011, Przewaga konkurencyjna gospodarki jutra, w: Perenc J., Hołub-Iwan, J. (red.), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm, C.H. Beck, Warszawa.
 • Pomykalski, A., 2011, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Łódź.
 • Stawasz, E., 1999, Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254583

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.