PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 (14) | 115--127
Tytuł artykułu

Zastosowanie modeli dyskryminacyjnych jako narzędzia umożliwiającego wspomaganie procesu dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego w akcje

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Use of Discriminant Analysis Models as a Tool which Supports Shares Investment Risk Diversification Process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto rozważania nad możliwościami zastosowania modeli dyskryminacyjnych w analizie fundamentalnej w celu wspomagania procesu dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego w akcje. W pierwszej kolejności zaprezentowano istotę analizy fundamentalnej jako narzędzia umożliwiającego dywersyfikację ryzyka w akcje. W tym obszarze uwypuklono znaczenie analizy finansowej przedsiębiorstwa oraz zaakcentowano rolę wskaźników finansowych, stanowiących jej zasadniczy element. Następnie wyeksponowano rangę modeli dyskryminacyjnych w szacowaniu prognozowania zagrożenia upadłością przedsiębiorstw. W dalszej kolejności zrealizowano badania zmierzające do określenia możliwości ich wykorzystania w obszarze analizy finansowej podmiotów. W tym zakresie przeprowadzono diagnozę kondycji finansowej spółek branży przemysłu metalowego przy wykorzystaniu modeli dyskryminacyjnych oraz wskaźników finansowych. Dane finansowe przedsiębiorstw za lata 2005-2010 pozyskano z "Monitorów Polski B".(abstrakt oryginalny)
EN
This paper discusses the possibility of usage of discriminant models in basic analysis. At first, the issue of basic analysis is shown as a tool which enables shares' investment risk diversification. In this area the significance of enterprise financial analysis and importance of financial ratios were emphasized. Next the significance of discriminant models in the assessment of enterprise bankruptcy prediction was stressed. Particular attention was put on studying the opportunity of its usage in the area of financial analysis. In that case the examination of financial conditions of quoted enterprises belonging to metal processing industry using discriminant models and financial ratios was made. The study used data from the Official Journal of the Republic of Poland "Monitor Polski B".(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
115--127
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Altman E.I., Corporate Financial Distress and Bankruptcy: A complete Guide to predicting and avoiding distress and profiting from bankruptcy, Wiley, New York 1993.
 • Altman E.I., Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, "Journal of Finance", September 1968.
 • Altman E.I., Haldeman R., Narayanan P., ZETA analysis: a new model to identify bankruptcy risk of corporations, "Journal of Banking and Finance" 1977, vol. 10.
 • Altman E.I., Hotchkiss E., Corporate Financial Distress & Bankruptcy, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2006.
 • Analiza ekonomiczna, red. L. Bednarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Argenti J., Corporate Collapse: the Causes and Symptoms, McGraw-Hill, London 1996.
 • Baldwin J., Glezen G., Bankruptcy Prediction Using Quarterly Financial Statement Data, "Journal of Accounting, Auditing & Finance" 1992, vol. 3, no. 7.
 • Deakin E.B., Business Failure Prediction: An Empirical Analysis, [w:] Financial Crisis, Institutions and Markets in a Fragile Environment, eds. E.I. Altman, A.W. Sametz, John Wiley & Sons, New York 1977.
 • Earl M.J., Marais D., Predicting Corporate Failure in the U.K. Using Discriminant Analysis, "Accounting and Business Research" 1982.
 • Flagg J., Giroux G., Wiggins C., Predicting Corporate Bankruptcy Using Failing Firms, "Review of Financial Economics" 1991, vol. 1, no. 4.
 • Gruszczyńska-Brożbar E., Analizy giełdowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
 • Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1996.
 • Hamrol M., Chodakowski J., Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, "Badania Operacyjne i Decyzje" 2008, nr 3.
 • Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., Upadłość przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 6.
 • Hillegeist S., Cram D., Keating E., Lundstedt K., Assessing the Probability of Bankruptcy, "Review of Accounting Studies" 2004, no. 9(1).
 • Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, red. J. Różański, Difin, Warszawa 2006.
 • Kendall M. G., Buckland W.R., Słownik terminów statystycznych, PWE, Warszawa 1975.
 • Lawrence E.C., Bear R.M., Corporate Bankruptcy Prediction and the Impact of Leases, "Journal of Business, Finance and Accounting" 1986, vol. 13, no. 4.
 • Marcinek K., Ryzyko projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
 • Ocena projektów gospodarczych. Modele i metody, red. A. Manikowski, Z. Tarapata, Difin, Warszawa 2001.
 • Ohlson, J., Financial Rates and the Prediction of Bankruptcy, "Journal of Accounting Research" 1980.
 • Ostrowska E., Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Ostrowska E., Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa 2002.
 • Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. G. Łukasik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Starzeński O., Analiza rynków finansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Taffer R.J., Forecasting Company Failure in the U.K. Using Discriminant Analysis and Financial Ratios Data, "Journal of Royal Statistical Society" 1982.
 • Tarczyński W., Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2011.
 • Wierzba D., Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie wskaźników finansowych - teoria i badania empiryczne, Zeszyty Naukowe nr 9, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informacyjnej w Warszawie, Warszawa 2000.
 • Zachorowska A., Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
 • Zygmunt A., Przesłanki wyboru źródeł finansowania przedsiębiorstw (na przykładzie spółek sektora chemicznego), [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. W. Pluta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Zygmunt J., Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa w aspekcie zachodzących w nim procesów inwestycyjnych, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. W. Pluta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Zygmunt J., Relationship between working capital and profitability in fuel and chemicals companies, Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2012 International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2012, Magnanimitas, vol. III, Hradec Kralove 2012.
 • http://centrozap.eu.
 • http://www.famgk.com.pl.
 • http://gielda.onet.pl/z-ciekawych-spolek--gk-fam,18731,3318700,1,analizy-detal.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254605

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.