PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 292 Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych | 177--189
Tytuł artykułu

Opieka nad wnukami versus opieka nad seniorami

Warianty tytułu
Child Care vs. Elderly Care
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Starzenie się populacji, a szczególnie dynamiczny wzrost liczby osób w "IV wieku", powoduje zwiększenie zapotrzebowania na asystę w codziennej egzystencji. W pierwszej kolejności seniorem opiekuje się współmałżonek, później dzieci i dalsi krewni. Wsparcie w postaci pielęgnacji i opieki nad niesamodzielną osobą starszą świadczą głównie kobiety w wieku 45-64 lata, które są angażowane przez własne dzieci do opieki nad wnukami. Pojawia się problem dzielenia czasu pomiędzy opiekę oraz pracę zawodową. Celem artykułu jest pokazanie potencjału opiekuńczego kobiet w wieku 45-64 lata na podstawie dostępnych badań oraz przedstawienie, jak zaspokajane są potrzeby opiekuńcze przy ograniczonych zasobach czasu.(abstrakt oryginalny)
EN
Ageing of population, especially the dynamic growth in the number of the oldest citizens, leads to increasing the demand for assistance in daily life. First, a senior is taken care by a spouse, then by children and other relatives. Support and care of a dependent elderly person is mainly provided by women aged 45-64 years. At the same time, these women are often involved by their own children to take care of their grandchildren because the social role of grandmother is to care for the youngest generation. There is a problem of sharing time between taking care of grandchildren and dependent parents. The purpose of this article is to show the potential of providing support and care for grandchildren and reliant seniors. To achieve this goal I will rely on available research.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bobrowicz B., Alokacja czasu: praca i edukacja versus funkcje opiekuńcze i prace domowe, [w:] I.E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka (red.), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2007.
 • Bojanowska E., Opieka nad ludźmi starszymi, [w:] P. Szukalski (red.), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, ISP, Warszawa 2008.
 • Ciupijus Z., Mobile central eastern Europeans in Britain: successful European Union citizens and disadvantaged labour migrants?, "Work Employment & Society" 2011, vol. 25, no 3.
 • Duch-Krzysztoszek D., Praca płatna w życiu kobiet i mężczyzn, [w:] P. Szukalski (red.), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, ISP, Warszawa 2008.
 • European Commission, Eurobarometer 2009, http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ pl/00191b53ff/Eurobarometer.html [dostęp: 20.10.2012].
 • Handbook of Gerontology. Evidence-based Approaches to Theory, Practice, and Policy, J.A. Blackbury, C. N. Dulmus (eds.), John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2007.
 • Legalna niania w Polsce - raport rynku niań 2011, portal niania.pl, http://babyonline.pl/niemowle_ opieka_i_wychowanie_artykul,10849.html?print=1 [dostęp: 5.11.2012].
 • Okólski M., Demografia zmiany społecznej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2004.
 • ONZ, Population Division World Population Ageing 1950-2050, http://www.un.org/esa/population/ publications/worldageing19502050/pdf/95annexi.pdf [dostęp: 29.06.2012].
 • Prognoza demograficzna na lata 2008-2035, GUS, Warszawa 2008, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/ xbcr/gus/PUBL_prognoza_ludnosci_ogolem.xls [dostęp: 18.02.2012].
 • Resortowy program instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowany w latach 2011-2013 "Maluch", MPiPS, Warszawa, styczeń 2011, http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Departament% 20Swiadczen%20Rodzinnych/maluch_program_12.01.11.pdf [dostęp: 05.11.2012].
 • Sęk H., Cieślak R., Wsparcie społeczne - sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, [w:] H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Szatur-Jaworska B., Strategia społeczna Warszawy 2009-2020. Wstępna diagnoza sytuacji seniorów w Warszawie, http://strategia.um.warszawa.pl/sites/default/files/seniorzy_diagnoza.pdf [dostęp: 10.09.2012].
 • Szukalski P., Bezdzietność w Polsce, [w:] W. Warzywoda-Kruszyńska, P. Szukalski (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, Wyd. UŁ, Łódź 2004.
 • van de Kaa D.J., The Idea of a Second Demographic Transition in Industrialized Countries Paper presented at the Sixth Welfare Policy Seminar of the National Institute of Population and Social Security, Tokio, Japonia, 29.01.2002, http://www.ipss.go.jp/webj-ad/webjournal.files/population/ 2003_4/kaa.pdf [dostęp: 05.11.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254631

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.