PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 292 Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych | 190--205
Tytuł artykułu

Solidarność pokoleń w perspektywie strategicznej państwa

Warianty tytułu
Solidarity Between Generations in Strategic Perspective of State
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji solidarności pokoleń w kontekście wyzwań procesu starzenia się ludności na początku XXI wieku. Utrzymanie pozbawionych konfliktów relacji pokoleniowych jest kwestią wymagającą wspólnych interwencji podmiotów publicznych, komercyjnych i pozarządowych. Dlatego też w opracowaniu, po omówieniu znaczeń pojęcia pokolenie i typów relacji międzypokoleniowych, zostaną wskazane modele polityki relacji międzypokoleniowych. Opis uwzględnia działania na poziomie międzynarodowym, krajowym oraz regionalnym i lokalnym. W dalszej części analizie poddane zostaną główne założenia działań na rzecz solidarności pokoleniowej z wybranych dokumentów projektu cywilizacyjnego "Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności". Podsumowanie obejmie rekomendacje praktyczne i badawcze w zakresie polityki rodzinnej i rynku pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to introduce a concept of "solidarity of generations" in the context of challenges of population ageing at the beginning of the XXI century. Maintaining relationships without generational conflict is a matter requiring joint intervention of public, market and social sectors entities. After the discussion of generation meaning and types of relationships between generations, intergenerational policies models were identified. The description included activities at the international, national, regional and local levels. Later in the article activities assumptions for the solidarity of generations included in the selected documents of civilization project "Poland 2030. The Third Wave of Modernity" were critically analyzed of the main approaches. Conclusions provided recommendations for practical action and further research.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Active Ageing. A Policy Framework, WHO, Geneva 2002.
 • Auleytner J., Głąbicka K., Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków, Elipsa, Warszawa 2001.
 • Boni M. (red.), Długookresowa strategia rozwoju kraju. Projekt. Część I, MAiC, Warszawa 09.05.2012.
 • Boni M. (red.), Długookresowa strategia rozwoju kraju. Projekt. Część II, MAiC, Warszawa 09.05.2012.
 • Boni M. (red.), Raport o kapitale intelektualnym Polski, KPRM, Warszawa 2008.
 • Boni M. (red.), Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, KPRM, Warszawa 2009.
 • Communication from the Commission. Towards a Europe for All Ages - Promoting Prosperity and Intergenerational Solidarity, COM(1999) 221, Brussels, 21.05.1999.
 • Europe's demographic future. Facts and figures on challenges and opportunities, European Commission, Luxembourg 2007.
 • Highlights of an expert consultation on developing a policy framework for a society for all ages, United Nations, www.un.org/esa/socdev/ageing/policyframework.html [dostęp: 04.01.2011].
 • Jarrott S.E., Weintraub A.P.C., Intergenerational shared sites: A practical model, [w:] M. Sánchez (ed.), Intergenerational programmes. Towards a society for all ages, "la Caixa" Foundation, Barcelona 2007.
 • Klimczuk A., Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce, [w:] D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Wyd. Biblioteka, Łódź 2010.
 • Klimczuk A., Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok, Wiedza i Edukacja, Lublin 2012.
 • Kohlbacher F., Herstatt C., Preface and Introduction, [w:] F. Kohlbacher, C. Herstatt (eds.), The Silver Market Phenomenon. Business Opportunities in an Era of Demographic Change, Springer, Heidelberg 2008.
 • Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: Regiony. Miasta. Obszary wiejskie, MRR, Warszawa 2010.
 • Krajowy plan działania na rzecz europejskiego roku aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej 2012 w Polsce, MPiPS, Warszawa 2012.
 • Naegele G. i wsp., A new organisation of time over working life, Eurofound, Dublin 2003.
 • Offe C., Drogi transformacji, PWN, Kraków 1999.
 • Pinazo S., Kaplan M., The benefits of intergenerational programmes, [w:] M. Sánchez (ed.), Intergenerational programmes. Towards a society for all ages, "la Caixa" Foundation, Barcelona 2007.
 • Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, MPiPS, Warszawa 2008.
 • Report of the Second World Assembly on Ageing Madrid. Madrid International Plan of Action on Ageing, United Nations, New York 2002.
 • Sáez J., Pinazo S., Sánchez M., Fostering intergenerational policies, [w:] M. Sánchez (ed.), Intergenerational programmes. Towards a society for all ages, "la Caixa" Foundation, Barcelona 2007.
 • Strategia rozwoju kapitału ludzkiego. Projekt, MPiPS, Warszawa 01.08.2012.
 • Strategia rozwoju kraju 2020. Projekt, MRR, Warszawa, listopad 2011.
 • Szatur-Jaworska B., Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, ASPRA-JR, Warszawa 2000.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002.
 • Szukalski P., Czym jest solidarność międzypokoleniowa?, [w:] D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Wyd. Biblioteka, Łódź 2010.
 • Szukalski P., Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • The EU contribution to active ageing and solidarity between generations, European Commission, Luxembourg 2012.
 • Walker A., Active ageing in employment. Its meaning and potential, "Asia-Pacific Review" 2006, vol. 13, no 1,
 • Woźniak Z., Priorytety w programach gerontologicznych organizacji międzynarodowych i struktur europejskich jako przesłanka budowy polityki społecznej wobec starości i osób starszych, [w:] M. Szlązak (red.), Starzenie się populacji wyzwaniem dla polityki społecznej. Materiały konferencyjne, ROPS, Kraków 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254641

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.