PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 292 Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych | 206--225
Tytuł artykułu

Realizacja polityki prorodzinnej w świetle ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych na przykładzie jednego z zakładów wydobywczych województwa dolnośląskiego

Warianty tytułu
Implementation of Family Policy in the Light of Company Social Benefits Fund Law on the Example of One of the Mines in Lower Silesia Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: czy treść ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych koresponduje z obecną polityką prorodzinną państwa? Autorka omawia pokrótce treść ustawy, zakres uprawnionych do korzystania ze świadczeń oraz kryteria ich przyznawania na podstawie analizy dokumentów. Zobrazowane zostały główne czynniki wpływające na planowanie rocznego budżetu funduszu. Podkreślono rolę organizacji związkowych we współtworzeniu rocznego planu wydatków z funduszu socjalnego, a także pracodawcy w kształtowaniu prozdrowotnych zachowań pracowników i członków ich rodzin oraz podtrzymywaniu więzi międzypokoleniowych w zakładach pracy, co znajduje odzwierciedlenie w regulaminie funduszu. W podsumowaniu autorka próbuje określić przewidywane kierunki zmian form działalności socjalnej w zakładach pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to answer the following question: Does the content of enactment of Company Social Benefits Fund agree with the current family friendly policies? The author briefly discusses the content of the act, group of people entitled to receive benefits and the criteria for granting benefits on the basis of examination. She outlines the main factors affecting planning of the annual budget of the fund and emphasizes the role of trade unions and employer in creating the annual plan of expenditures from the social fund, in the formation of healthy behavior of employees and members of their families as well as in the relationship maintaining between generations in the workplace, which is reflected in the fund regulation. In the conclusions the author attempts to determine expected trends of social activity in the workplace.(original abstract)
Twórcy
 • Fundacja Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju w Głogowie
Bibliografia
 • Czubakowska A., Gabrusewicz W., Nowak E., Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa 2006.
 • Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005. Kamerman S.B., Rodzina: problemy teorii i polityki, [w:] O polityce rodzinnej: definicje, zasady, praktyka, Materiały z Zagranicy z. 2, IPiSS, Warszawa 1994.
 • Kiedrowska M. (red.), Rachunkowość finansowa - materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń, Wydawnictwo AE, Poznań 2004.
 • Kłos B., Szymańczak J., Polityka państwa wobec rodziny, Informacja BSiE nr 1251 (IP-111S), Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2006.
 • Kubów A., Szczepaniak J. (red), Usługi społeczne wobec rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
 • Kubów A., Szczepaniak J. (red), Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
 • Moroń D., Zamorska K. (red.), Samorządowa polityka społeczna. Rozwiązania instytucjonalno-prawne.
 • Dobre praktyki na Dolnym Śląsku, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010.
 • Opioła D., Polityka społeczna i inne sprawy, źródło internetowe: http://www.forestap.republika.pl/ [dostęp: 06.10.2012].
 • Sojak S., Stankiewicz J. (red), Podstawy rachunkowości, Wydanie II uaktualnione; TNOiK, Toruń 2004.
 • Sienkiewicz-Gola A., Zastosowanie metod analizy finansowej w określaniu kierunków wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na przykładzie jednego z oddziałów spółki akcyjnej "XYZ", praca podyplomowa, AE, Poznań 2006, niepublikowana.
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 • DzU 1996, nr 70, poz.335 z późniejszymi zmianami.
 • www.sluzbapracownicza.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254691

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.