PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 292 Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych | 226--242
Tytuł artykułu

Analiza porównawcza rozwiązań w zakresie funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce i w Czechach w odniesieniu do kondycji zdrowotnej rodziny

Warianty tytułu
Health Situation of Family in Poland and the Czech Republic in the Light of the Solutions in the Healthcare System - a Comparative Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wśród wielu czynników oddziałujących na stan zdrowia człowieka szczególną rolę odgrywa funkcjonujący w danym kraju system opieki zdrowotnej. Przyjęte w nim rozwiązania determinują bezpieczeństwo zdrowotne rodziny oraz jakość życia poszczególnych jej członków, a także całego społeczeństwa. Artykuł ukazuje kondycję zdrowotną rodziny w Polsce i w Czechach w odniesieniu do przyjętych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej. Kraje te w przeszłości realizowały ten sam model polityki zdrowotnej, a następnie przeszły przez transformację systemową, jednakże obecnie efektywność ich systemów zdrowotnych znacznie się od siebie różni. Artykuł stara się znaleźć najważniejsze przyczyny tych różnic oraz ich wpływ na kondycję zdrowotną rodziny.(abstrakt oryginalny)
EN
A healthcare system functioning in the country plays a special role among many factors affecting human health. The solutions accepted in it determine the health safety of family and quality of life of its individual members, as well as the entire society. The article presents family health condition in Poland and the Czech Republic in relation to the established solutions in range of health care of analyzed countries.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Bryła M., Miejsce Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych w ubezpieczeniowym systemie opieki zdrowotnej, Materiały na VII Targi Bankowości, Finansów I Ubezpieczeń w Łodzi, Łódź 2002.
 • Ekonomické informace ve zdravotnictví 2011, Zdravotnická Statistika ČR, Praha 2012.
 • Euro Health Consumer Index 2012, Instytut Badawczy Health Consumer Powerhouse, http://www. healthpowerhouse.com/files/Index-matrix-EHCI-2012-120508-final-A3-sheet-substrate.pdf [dostęp: 30.11.2012].
 • Health: A vital investment for economic development in Eastern Europe and Central Asia, WHO 2007, http://www.euro.who.int/document/e90569.pdf [dostęp: 30.11.2012].
 • Health: Key Tables from OECD, OECD iLibrary 2012, http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration- health/health-key-tables-from-oecd_20758480 [dostęp: 30.11.2012].
 • Healthy life years and life expectancy at birth, by sex, European Commission, Eurostat, http://epp. eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/public_health/data_public_health/main_tables [dostęp: 30.11.2012].
 • Kowitz M., Polski system ochrony zdrowia - perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw Unii Europejskiej, "Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie" 2010, nr 56.
 • Kozłowska M., Europejskie kraje postsocjalistyczne - kraje zakończonej transformacji systemowej, [w:] S. Swadźba (red.), Systemy gospodarcze. Analiza porównawcza, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2011.
 • Narodowa Ochrona Zdrowia. Strategiczne kierunki działań Ministra Zdrowia w latach 2002-2003, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2002.
 • Opieka zdrowotna w Republice Czeskiej, Centrum Rozliczeń Międzynarodowych, http://www.cmu.cz/ opieka-zdrowotna-w-rcz [dostęp: 30.11.2012].
 • Papouschek U., Böhlke N., Przemiany strukturalne i stosunki pracy w ochronie zdrowia w Polsce, Czechach, Niemczech i Austrii, Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt, Wien 2008, http:// osz-stare.cmkos.cz/CZ/mezinarodni_projekty/soubory/forba_pl.pdf [dostęp: 30.11.2012].
 • Polacy o państwowej i prywatnej opiece zdrowotnej. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2012, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_047_12.PDF [dostęp: 30.11.2012].
 • Regulation fees in health care, Ministerstvo zdravotnictví České republiky, http://www.mzcr.cz/prevence/ uk/uk.html.
 • Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków - kluczowe tezy i rekomendacje, Polska Izba Ubezpieczeń, http://piu. org.pl/public/upload/ibrowser/110908_PIU_Infarma_Sequence_opracowanie_dodatkowe_ubezpieczenia. pdf [dostęp: 30.11.2012].
 • Satera K., Ubezpieczenia zdrowotne w Czechach, "Służba Zdrowia" nr 51-54/ 2001, http://www. sluzbazdrowia.com.pl/artykul.php?numer_wydania=3046&art=1 [dostęp: 30.11.2012].
 • Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007-2013, Ministerstwo Zdrowia, Dokument przyjęty przez RM w dniu 21 czerwca 2005 roku.
 • Suchecka J., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Szymborski J. (red.), Zdrowie publiczne i polityka ludnościowa, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012.
 • Total expenditure on health; Total expenditure on health per capita, Health: Key Tables from OECD, OECD library 2012, http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-key-tables- from-oecd_20758480 [dostęp: 30.11.2012].
 • Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, DzU 1997 nr 28, poz. 153.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, DzU 2003, nr 45.
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48 [dostęp: 30.11.2012].
 • Zdravotní pojišťovny, Ministerstvo zdravotnictví ČR, http://www.mzcr.cz/dokumenty/zdravotni-pojistovny_ 945_839_1.html [dostęp: 30.11.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254705

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.