PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 292 Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych | 261--273
Tytuł artykułu

Regionalna polityka ludnościowa w świetle wyników badania "Diagnoza społeczna województwa zachodniopomorskiego"

Warianty tytułu
Regional Population Policy in the Light of the Study "Social Diagnosis of West Pomeranian Voivodeship"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ważną dziedziną polityki społecznej jest regionalna polityka ludnościowa. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie uwarunkowań regionalnej polityki ludnościowej w świetle wyników badania pod nazwą "Diagnoza społeczna województwa zachodniopomorskiego", które przeprowadzono na zlecenie władz samorządowych tego regionu. Artykuł przybliża istotę i wybrane uwarunkowania regionalnej polityki ludnościowej. Przedstawia diagnozę społeczną województwa zachodniopomorskiego jako instrument służący kształtowaniu regionalnej polityki ludnościowej. Prezentuje również wnioski z diagnozy społecznej województwa dla regionalnej polityki ludnościowej, w tym polityki rodzinnej i polityki rynku pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
An important area of social policy is the regional population policy. The purpose of this paper is to present determinants of the regional population policy in the light of the results of the study entitled "Social Diagnosis of West Pomeranian Voivodeship", which was carried out at the request of the local authorities in the region. The article introduces the essence and selected determinants of regional population policy. It presents the social diagnosis of West Pomeranian Voivodeship as an instrument for the regional population policy-making. It also presents the conclusions of voivodeship social diagnosis for the regional population policy, including family policy and labour market policy.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
autor
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków: przemiany, zagrożenia i potrzeba działań, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
 • Bielec J., Bieda wiejska i możliwości jej łagodzenia poprzez proces aktywizacji społeczno-gospodarczej, Print Group, Szczecin 2007.
 • Bielec J., Polityka społeczna na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, w: Zarządzanie miastem. Studium ekonomiczne i organizacyjne, CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Gagacka M., Aktywna polityka społeczna i ekonomia społeczna jako instrumenty wsparcia rodzin, [w:] Usługi społeczne wobec rodziny, red. A. Kubów, J. Szczepaniak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 239, UE, Wrocław 2012,.
 • Grzywacz W., Wprowadzenie do polityki społecznej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 1999.
 • GUS, Bank Danych Lokalnych, <http://www.stat.gov.pl/bdl> [dostęp: 20.10.2012].
 • Jaźwiński I., Elementy ekonomii i polityki społecznej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2007.
 • Jaźwiński I., Kapitał ludzki w Szczecinie - istota oraz aspekty demograficzne i dotyczące migracji [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Rozwój, innowacyjność, infrastruktura, red. M. Dylewski, Ekonomiczne Problemy Usług nr 22, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 • Obserwatorium Integracji Społecznej, ROPS UMWZ, <http://www.ois.wzp.pl/index.php?option=- com_content&view=category&layout=blog&id=30&Itemid=80> [dostęp: 20.10.2012].
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: "Przyszłość rynku pracy w Europie - w poszukiwaniu skutecznej odpowiedzi na tendencje demograficzne" (opinia rozpoznawcza), Dz.Urz. UE (2011/C 318/01), PL lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011: 318:0001:0008:PL:PDF> [dostęp: 20.10.2012].
 • Raport końcowy z badań diagnostycznych uwarunkowań prowadzenia polityki społecznej w województwie zachodniopomorskim pn. Diagnoza społeczna województwa zachodniopomorskiego, Zachodniopomorska Grupa Doradcza, Szczecin 2012.
 • Raport końcowy z badań diagnostycznych uwarunkowań prowadzenia polityki społecznej w województwie zachodniopomorskim pn. Diagnoza społeczna województwa zachodniopomorskiego, projekt, Zachodniopomorska Grupa Doradcza dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2012.
 • Szczepaniak J., Polityka ludnościowa, [w:] Wymiary polityki społecznej, red. O. Kowalczyk, S. Kamiński, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
 • Szukalski P., Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Europa?, [w:] Międzynarodowa polityka społeczna - aspekty porównawcze, red. B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Warszawa-Katowice 2010.
 • Założenia polityki ludnościowej Polski 2012, projekt, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254727

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.