PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 2-3 (16-17) | 23--44
Tytuł artykułu

Skutki ekspansji fiskalnej w warunkach stóp procentowych bliskich zera

Warianty tytułu
The Effects of Fiscal Expansion at the Zero Lower Bound of Interest Rates
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule analizujemy skutki ekspansji fiskalnej w warunkach zerowych stóp procentowych. W analizie posiłkujemy się nowym keynesowskim schematem analitycznym, który jest standardowo wykorzystywany przez banki centralne. Służy on nam do przypomnienia, że uznanie polityki pieniężnej za niezdolną do szybkiego domknięcia ujemnej luki popytowej wymaga przyjęcia założenia o braku chęci lub zdolności banku centralnego do zobowiązania się do utrzymywania, po ustąpieniu zaburzenia obniżającego naturalną stopę procentową lub nasilającego frykcje na rynkach finansowych, realnej stopy procentowej poniżej naturalnej stopy przez odpowiednio długi okres lub odpowiednio wyraźnie. Tak rozumiana nieskuteczność polityki pieniężnej w pobudzaniu łącznego popytu jest przejściowa i może wystąpić w szczególności wtedy, gdy zaburzenie obniżające naturalną stopę procentową lub nasilające frykcje na rynkach finansowych jest nie tylko duże, ale i uporczywe. Następnie przedstawiamy jej implikacje dla skuteczności ekspansji fiskalnej. Uporczywość zaburzenia, będąca źródłem nieskuteczności polityki pieniężnej, zmniejsza szanse na efektywność ekspansji fiskalnej. Na tym tle zarysowujemy pułapkę, w której może się znaleźć gospodarka, jeśli ekspansja fiskalna w warunkach zerowych stóp procentowych okaże się nieskuteczna. Pokazujemy, że może ona, zamiast -jak często się argumentuje - wydobywać gospodarkę ze stanu z niską aktywnością gospodarczą i stopami procentowymi bliskimi zera, utrwalać go. (abstrakt oryginalny)
EN
The following paper analyzes the effects of fiscal expansion at the zero lower bound (ZLB) of interest rates. The analysis uses the New Keynesian framework, which is commonly applied by central banks. The authors demonstrate that monetary policy can be deemed incapable of closing a negative output gap only under certain assumptions. Namely, the central bank must be unwilling or unable to commit to maintain the real interest rate below its natural level for a sufficiently long period, or by sufficient margin after the distortion lowering the natural rate of interest or aggravating financial market frictions fades. This kind of inefficiency of monetary policy in stimulating aggregate demand is temporary and may occur especially when the distortion lowering the natural rate of interest or aggravating financial market frictions is not only substantial but also persistent. The authors discuss its implications for efficiency of fiscal expansion, and show that if the distortions, which are the source of monetary policy inefficiency, persist, the probability of effective fiscal expansion diminishes. Against this background, the authors outline the risk the economy can face when fiscal expansion is inefficient at the ZLB, and demonstrate that the expansionary fiscal policy can consolidate the setup of low economic activity at the ZLB, instead of - as frequently argued - improving it. (original abstract)
Rocznik
Strony
23--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Aiyagari S.R., Christiano L.J., Eichenbaum M. (1992). "The output, employment and interest rate effects of government consumption", Journal of Monetary Economics, nr 30(1).
 • Angeletos G.-M., Panousi V. (2009). "Revisiting the supply-side effects of government spending", Journal of Monetary Economics, nr 56(2).
 • Atkeson A., Chari V., Kehoe P. (2010). "Sophisticated monetary policies", Quarterly Journal of Economics, nr 125(1).
 • Barro R.J. (1974). "Arc government bonds net wealth T, Journal of Political Economy, nr 82.
 • Barro R.J. (1988). "The Ricardian approach to budget deficits", NBER Working Paper, nr 2685.
 • Barro R.J. (1996). "Reflections on Ricardian equivalence", NBER Working Paper, nr 5502.
 • Baxter M., King R.G. (1993). "Fiscal policy in general equilibrium", American Economic Review, nr 83.
 • Benhabib J., Schmitt-Grohe S., Uribe M. (2002). , Avoiding liquidity traps", Journal of Political Economy, nr 110(3).
 • Berglof E., Roland G. (1995). "Soft budget constraints and credit crunches in financial transition", European Economic Review, nr 41.
 • Blanchard O.J. (1985). "Debt, deficits, and finite horizons", The Journal of Political Economy, nr 93(2).
 • Blanchard O.J. (1990). "Comment on Giavazzi and Pagano", NBER Macroeconomics Annual.
 • Buiter W.H., Panigirtzoglou N. (1999). "Liquidity traps: How to avoid them and how to escape them", NBER Working Papers, nr 7245.
 • Bullard J. (2010). "Seven faces of «The Peril»", Federal Reserve Bank of St. Louis Review, nr 92(5).
 • Caballero R.J. (2010). "Macroeconomics after the crisis: Time to deal with the pretense-of-knowledge syndrome",/cam«/ of Economic Perspectives, nr 24(4).
 • Canzoneri M., Cumby R., Diba B. (2011). "The interaction between monetary and fiscal policy", w: B. Friedman, M. Woodford (red.), Monetary Economics. Volume 3B. Amsterdam-London-San Diego: Elsevier B.V.
 • Christiano L.J., Trabandt M., Walentin K. (2011). "DSGE models for monetary policy analysis", w: B. Friedman, M. Woodford (red.), Monetary Economics. Volume 3A. Amsterdam-London-San Diego: Elsevier B.V.
 • Ciżkowicz P., Rzońca A. (2011). "Mechanizmy oddziaływania deficytu fiskalnego na wzrost gospodarki", Gospodarka Narodowa, nr 10.
 • Clarida R., GaliJ., Gertler M. (1999). "The science of monetary policy: A new Keynesian perspective", NBER Working Paper, nr 7147.
 • Cochrane J. (2001). "Long term debt and optimal policy in the fiscal theory of price level", Econometrica, nr 69(1).
 • Cochrane J. (2005). "Money as stock", Journal of Monetary Economics, nr 52.
 • Corsetti G., Kuester K., Meier A., Miiller G.(2012)."Sovereign risk and the effects of fiscal retrenchment in deep recessions", Paper presented at the International Research Forum on Monetary Policy - Seventh Conference.
 • EC (2011). "European Economic Forecast, Spring 2011", European Economy, nr 1.
 • Eggertsson G.B. (2003). "How to fight deflation in a liquidity trap: Committing to being irresponsible", IMF Working Paper, nr WP/03/64.
 • Eggertsson G.B, Woodford M. (2003). "The zero bound in interest rates and optimal monetary policy, Brookings Papers on Economic Activity, nr 1.
 • Elmendorf D.W, Mankiw G.N. (1998). "Government debt", Paper preparedfor Handbook of Macroeconomics.
 • Evans G, Guse E, Honkapohja S. (2008). "Liquidity traps, learning, and stagnation", European Economic Review, nr 52(8).
 • Fed (2011). Federal Reserve press release, 9 sierpnia.
 • Fischer S. (1993). "The role of macroeconomic factors in growth",Journal of Monetary Economics, nr 32.
 • Fleming M.J. (1962). "Domestic financial policies under fixed and under floating exchange rates", IMF Staff Papers, nr 9(3).
 • Friedman B.M. (2003). "Comments" [on Eggertsson and Woodford], Brookings Papers on Economic Activity, nr 1.
 • Friedman B.M. (2005). "Deficits and debt in the short and long run", NBER Working Paper, nr 11630.
 • Friedman B., Woodford M. (red.) (2011a). Monetary Economics. Volume3A. Amsterdam-London-San Diego: Elsevier B.V.
 • Friedman B.,Woodford M.(red.)(201 lh).Monetary Economics. Volume 3B. Amsterdam-London-San Diego: Elsevier B.V.
 • Frydman R., Goldberg M.D. (2007). Imperfect Knowledge Economics: Exchange Rates and Risk. Princeton: Princeton University Press.
 • Gale W.G., Orszag PR. (2003). "The economic effects of long-term fiscal discipline", Urban Institute Discussion Paper, nr 8.
 • Gnos C, Rochon L.P. (red.) (2011). Credit, Money and Macroeconomic Policy. A Post-Keynesian Approach. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing.
 • Grabek G., Kłos B., Koloch G. (2010). ,,SOEPL 2009 Model DSGE małej otwartej gospodarki estymowany na polskich danych. Specyfikacja, oceny parametrów, zastosowania", Materiały i Studia, nr 251.
 • Gros D., Roth F. (2010). "The financial crisis and citizen trust in the European Central Bank", CEPS Working Document, nr 334.
 • Hein E., Truger A. (2011). "Fiscal policy in the macroeconomic policy mix: A critique of the new consensus model and a comparison of macroeconomic policies in France, Germany, the UK and Sweden from a post-Keynesian perspective", w: C. Gnos, L.P. Rochon (red.), Credit, Money and Macroeconomic Policy. A Post-Keynesian Approach. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing.
 • Hicks J.R. (1937). "Mr. Keynes and the classics: A suggested interpretation", Econometrica, nr 5.
 • Hoshi T., Kashyap A. (2010). "Will the US bank recapitalization succeed. Eight lessons from Japan", Journal of Financial Economics, nr 97.
 • Hosono K., Sakuragawa M. (2003). "Soft budget problems in the Japanese credit market", Nagoya City University Discussion Papers in Economics, nr 345.
 • IMF (2009). IMF World Economic Outlook. Sustaining the Recovery. Washington D.C.: International Monetary Fund, październik.
 • IMF (2010). Central Banking Lessons from the Crisis. Washington D.C.: International Monetary Fund.
 • IMF (2011). World Economic Outlook. Slowing Growth, Rising Risks. Washington D.C.: International Monetary Fund, wrzesień.
 • Kopcke R, Tootell G, Triest R. (red.) (2006). The Macroeconomics of Fiscal Policy. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology.
 • Lagarde Ch. (2011). "Don't let fiscal brakes stall global recovery", Financial Times, 15 sierpnia.
 • Leibfritz W, Thornton J, Bibbee A. (1997). "Taxation and economic performance", OECD Economics Department Working Papers, nr 176.
 • Lepper E. (1991). "Equilibria under active and passive monetary policies", Journal of Monetary Economics, nr 27.
 • Lipsky J. (2008). "The current macroeconomic outlook 2009: Issues of systemic stability", Speech delivered via videoconferencing from Washington D. C. to the Devisen Forum 2008, grudzień.
 • Malmendier U., Nagel S. (2009). "Depression babies: Do macroeconomic experiences affect risk-ta- king?", NBER Working Paper, nr 14813.
 • Mundell R.A. (1963). "Capital mobility and stabilization policy under fixed and flexible exchange rates", Canadian Journal of Economics and Political Science, nr 29(4).
 • Myles G.D. (2009a). "Economic growth and the role of taxation - theory", OECD Economics Department Working Paper, nr 713.
 • Myles G.D. (2009b). "Economic growth and the role of taxation - aggregate data", OECD Economics Department Working Paper, nr 714.
 • Myles G.D. (2009c). "Economic growth and the role of taxation - disaggregate data", OECD Economics Department Working Paper, nr 715.
 • Nakakuki M, Otani A., Shiratsuka S. (2004). "Distortions in factor markets and structural adjustments in the economy", Monetary and Economic Studies, nr 22(2).
 • Negro M. del (2011). "Forecasting with DSGE models: Theory and practice", Keynote speech on the National Bank of Poland Conference "DSGE and beyond - expanding the paradigm in monetary policy research?", 29-30 września.
 • OECD (2010). "Tax policy reform and economic growth", OECD Tax Policy Studies, nr 20.
 • Ramey V.A, Shapiro M.D. (1998). "Costly capital reallocation and the effects of government spending", Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, nr 48.
 • Rodrigues A.R (1993). "Government securities investments of commercial banks", Federal Reserve Bank of New York Quarterly Review.
 • Rzońca A. (2004a). "Stopy procentowe banku centralnego bliskie zera a ryzyko wystąpienia deflacji. Część I", Bank i Kredyt, nr 34(3).
 • Rzońca A. (2004b). "Niekeynesowskie skutki zacieśnienia polityki fiskalnej. Zmodyfikowany model Blancharda. Część II". Bank i Kredyt, nr 34(10).
 • Rzońca A. (2004c). "Niekeynesowskie skutki zacieśnienia polityki fiskalnej. Zmodyfikowany model Blancharda. Część III". Bank i Kredyt 34(11-12).
 • Sargent T.J., Wallace N. (1981). "Some unpleasant monetarist arithmetic", Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review.
 • Schmitt-Grohe S., Uribe M. (2010). "Liquidity traps: An interest-rate-based exit strategy", NBER Working Paper, nr 16514.
 • Spilimbergo A., Symansky S., Blanchard O., Cottarelli C. (2008). "Fiscal policy for the crisis", ' IMF Staff Position Note, nr 1.
 • Walsh C.E. (2003). Monetary Theory and Policy. Cambridge-London: The MIT Press.
 • Walsh C.E. (2009). "Using monetary policy to stabilize economic activity", Paper prepared for the Jackson Hole Symposium on Financial Stability and Macroeconomic Policy.
 • Wojtyna A. (2001). "Skuteczność polityki pieniężnej w warunkach niskiej inflacji: problem zerowej granicy nominalnych stóp procentowych", Bank i Kredyt, nr 31(7).
 • Woodford M. (1994). "Monetary policy and price level determinacy in a cash-in-advance economy", Journal of Economic Theory, nr 4.
 • Woodford M. (2001). "Fiscal requirements for price stability", Journal of Money, Credit, and Banking, nr 33(3).
 • Woodford M. (2003). Interest and Prices. Princeton: Princeton University Press.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254781

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.