PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 292 Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych | 274--288
Tytuł artykułu

Emigracja z Polski i jej skutki dla rodzin

Warianty tytułu
Migration from Poland and its Consequences for Families
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce i akcesja do struktur unijnych spowodowały ilościowe i jakościowe zmiany w procesach migracji zagranicznych w Polsce. Wzrosło znaczenie przemieszczeń sezonowych, okresowych i wielokrotnych. Obecnie Polska jest jednym z głównych krajów wysyłających w Europie - według szacunków GUS liczba osób przebywających za granicą w 2010 roku wyniosła 1990 tys., z czego 1690 tys. to osoby na emigracji w obszarze Europy. Celem artykułu jest ukazanie skali i struktury emigracji Polaków oraz najważniejszych społecznych zagrożeń dla gospodarstw domowych i rodzin, jakie towarzyszą wyjazdom, takich jak marginalizacja społeczna, rozpad rodzin i zjawisko eurosieroctwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Socio-economic transformation in Poland as well as the accession to the European Union caused qualitative and quantitative changes in international migration processes. A symptom of the changes was a growing importance of temporary migration. Nowadays Poland is one of the main sending countries in Europe. According to the Central Statistical Office in Poland (GUS) for the end of 2010 there were 1.990 thousand Polish citizens living abroad, of which 1.690 thousand in Europe (temporary migration). The main aim of this paper is to present the scale and structure of emigration from Poland and to present the most important social consequences of the outflow. The study provides a review of negative results of migration for households and families, including the exclusion from different spheres of social life, disintegration of families, divorces and the phenomenon of being orphaned.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Danilewicz D., Sytuacje życia dzieci w rodzinach migracyjnych, Wyd. Trans Humana, Białystok 2006.
 • Dzieci w Polsce w 2008 roku. Charakterystyka demograficzna, GUS, Warszawa 2009.
 • Eurosieroctwo 2008, Wyd. Studium Prawa Europejskiego, Warszawa 2008.
 • Iglicka K., Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapki migracji, Wyd. Scholar, Warszawa 2010.
 • Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2010, Warszawa 2011.
 • Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2011, GUS, Warszawa 2012.
 • Jasińska A., Piekło dzieci w Anglii: zamiast raju smutek i łzy, 29.09.2008, http://www.polskatimes.pl/ artykul/49562,pieklo-dzieci-w-anglii-zamiast-raju-smutek-i-lzy,1,id,t,sa.html.
 • Kaczmarczyk P., Współczesne migracje zagraniczne Polaków. Aspekty lokalne i regionalne, Wyd. OBM UW, Warszawa 2008.
 • Kolarska-Bobińska L., Dorosłe eurosieroty, Gazeta Wyborcza, 05.06.2008, http://wyborcza. pl/1,87649,5283345,Dorosle_eurosieroty.html.
 • Kozak S., Patologia eurosieroctwa w Polsce, Wyd. Difin, Warszawa 2010.
 • Migracje zagraniczne a polityka rodzinna, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, Wyd. Biura RPO, Warszawa 2009.
 • Okólski M., Modernizacyjna rola migracji, CMR Working Papers nr 46/104, Warszawa 2011.
 • Osipowicz D., Marginalizacja społeczna migrantów, [w:] Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, E. Jaźwińska, M. Okólski (red.), Wyd. Scholar, Warszawa 2002.
 • Rocznik Demograficzny 2012, GUS, Warszawa 2012.
 • Simon Fan C., Stark O., International migration and educated unemployment, Ośrodek Badań nad Migracjami, CMR Working Papers nr 9, Warszawa 2006.
 • Starobrat-Hermelin B., wypowiedź dla Gazety Wyborczej, 21.07.2008 (za: Bałtyckie Centrum Bratniej Pomocy. http://bratniapomoc.com).
 • Stola D., Mechanizmy i uwarunkowania migracji zarobkowych do Polski, Ośrodek Badań nad Migracjami, CMR Working Papers nr 11, Warszawa 1997.
 • Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2010-2011. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2011.
 • Walczak B., Migracje poakcesyjne z perspektywy ucznia, Pedagogium, WSPR, Warszawa 2008.
 • Zjawisko eurosieroctwa w województwie opolskim, Raport z badań przeprowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, IV kwartał 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254795

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.