PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 2-3 (16-17) | 81--88
Tytuł artykułu

Wpływ elastycznych form zatrudnienia na ryzyko emerytalne

Autorzy
Warianty tytułu
The Impast of the Flexible Forms of Employment on Pension Risk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamiczne zmiany na rynku pracy w pierwszej dekadzie XXI w. doprowadziły do wzrostu liczby osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i innych elastycznych form zatrudnienia. Dochody z części z tych umów są wyłączone z podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie emerytalne. W efekcie coraz większa liczba osób uzyskujących bieżące dochody z pracy i uczestniczących w rynku pracy może na starość być wykluczona społecznie z powodu zbyt niskiego zabezpieczenia emerytalnego. W niniejszym artykuł nie przedstawiono badań społecznej skali tego zjawiska, a jedynie próbę wyjaśnienia - przy pomocy analizy przepisów prawa oraz symulacji zabezpieczenia dochodu na starość opartej na biografiach ryzyka - wpływu elastycznych form zatrudnienia na zabezpieczenie dochodu na starość oraz na ryzyko emerytalne. Przy obecnym sposobie obejmowania obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym należy wysnuć wniosek, że elastyczne formy zatrudnienia prowadzą do zwiększenia negatywnych skutków ekonomicznych i społecznych ryzyka emerytalnego. Nie zapewniają bezpieczeństwa socjalnego. W konkluzji sformułowano postulaty de legeferenda. (abstrakt oryginalny)
EN
The dynamic changes in the labour market in the first decade of the century have led to an increase in the number of people employed on the basis of civil law contracts and other flexible forms of employment. The revenues from these contracts are excluded from the contribution assessment basis, including old age pension insurance. As a result, an increasing number of people receiving income and participating in the labour market may be socially excluded in their old age due to low pension assets. This article does not examine the social scale of the phenomenon. Instead, analyzing legal documents and using microsimulation of old age income security based on risk biographies, it aims at explaining the impact of flexible employment on income security in old age. The analysis of the current mandatory social insurance coverage leads to the conclusion that flexible forms of employment may cause an increase in negative economic and social effects of the old age risk. It docs not provide a social safety net. In their conclusion, the author suggests some legal changes. (original abstract)
Rocznik
Strony
81--88
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Benio M. (2010). "Formalnoprawna analiza wybranych elastycznych form zatrudnienia", w: P. Buła (red.), Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wybrane zagadnienia. Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Bridgen P., Meyer T., Riedmueller B. (red.) (2007). Private Pensions versus Social Inclusion. Non-State Provision for Citizens at Risk in Europe. Cheltenham: E. Elgar.
 • Góra M. (2003). System emerytalny. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Klammer U. (2006). "Flexicurity and the life-course: Labour market integration over the life-course in different European welfare state regimes", CARMA Conference Papers: Flexicurity and Beyond. Aalborg, Denmark, 12-13 października.
 • Kryńska E. (2009). Flexicurity w Polsce - diagnoza i rekomendacje. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • Lang D. (2006). "Duński model elastycznego bezpieczeństwa (flexicurity). Wzór do naśladowania?", Problemy Polityki Społecznej, nr 8.
 • Polska Praca 2010 (2010). Raport Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, kwiecień.
 • Rifkin J. (2003). Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Wilthagen T., Tros F. (2003). The Concept of Flexicurity": A New Approach to Regulating Employment and Labour Markets, Tilburg University Flexicurity Paper, nr 4.
 • Wybrane źródła prawa: Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Ustawa z dn. 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2003 r. nr 166, poz. 1608 z późn. zm.).
 • Ustawa z dn. 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. nr 200, poz. 1687 z późn. zm.).
 • Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
 • Ustawa z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).
 • Ustawa z dn. 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. z 2009 r. nr 125, poz. 1035).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254821

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.