PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 287 Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza : teoria i praktyka | 25--37
Tytuł artykułu

Wpływ kultury narodowej na systemy budżetowania w przedsiębiorstwach

Autorzy
Warianty tytułu
Impact of National Culture on Budgeting Systems in Companies - Literature Review
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od 1980 roku na podstawie koncepcji G. Hofstedego przeprowadzono wiele badań empirycznych w różnych dziedzinach nauki, które miały wykazać, że istnieje związek między wartościami a różnymi zmiennymi. Celem tego artykułu było dokonanie przeglądu badań empirycznych, w których analizowano, jaki wpływ ma kultura narodowa na system budżetowania w przedsiębiorstwie. Z badań tych wynika, że kultura narodowa ma znaczenie, ale nie jest łatwo wyciągnąć jednoznaczne wnioski co do relacji między wartościami zaproponowanymi przez G. Hofstede i jego naśladowców oraz zmiennymi dotyczącymi systemów budżetowania. W przyszłości badania powinny obejmować kilka systemów kontroli zarządczej jednocześnie, aby uchwycić interakcyjny charakter tych systemów. Ponadto uwzględnienie różnych czynników instytucjonalnych także może okazać się pomocne w wyjaśnieniu różnic występujących w systemach budżetowania w różnych kulturach.(abstrakt oryginalny)
EN
Since 1980, using Hofstede's framework, many empirical studies in diverse fields have tried to show that variation in cultural values leads to a variation of the researched outcomes. The purpose of this paper is to review the literature on the impact of the national culture on budgeting system in a company. This overview shows that culture matters. However, it is not easy to infer clear-cut relations between cultural values, as conceptualized by Hofstede and his followers, and variables in budgeting systems. In future it is recommended to study some management control systems simultaneously as one packet, because of the interrelations between the systems. Moreover including institutional factors in future studies might also be useful to explain the difference in budgeting systems design in different cultures.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamek J. (2011a), Kultura a rachunkowość. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 193, s. 122-134.
 • Adamek J. (2011b), Kulturowe uwarunkowania krajowych systemów rachunkowości w świetle koncepcji wymiarów subkultury rachunkowości S. Graya. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 62, nr 118, s. 7-21.
 • Adamek J. (2012), Kulturowe uwarunkowania rachunkowości w świetle założeń i praktyki rachunkowości islamskiej i chińskiej. Warszawa, CeDeWu.pl.
 • Aycan Z. (2000), Cross-cultural industrial and organizational psychology: contributions, past developments, and future directions. "Journal of Cross-Cultural Psychology", 31 (1), s. 110-128.
 • Baskerville R. (2003), Hofstede never studied culture. "Accounting, Organizations and Society", 28 (1), s. 1-14.
 • Baskerville-Morley R.F. (2005), A research note: the unfinished business of culture. "Accounting, Organizations and Society", 30 (4), s. 389-391.
 • Bednarek P. (2012a), Systemy kontroli zarządczej w przedsiębiorstwie, [w:] E. Nowak (red.), Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa, CeDeWu.PL, Warszawa.
 • Bednarek P. (2012b), Koncepcja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle regulacji prawnych oraz różnych teorii naukowych, [w:] Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, Zeszyty Naukowe nr 718, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 53, Szczecin, s. 21-33.
 • Berry A.J., Coad A.F., Harris E.P., Otley D.T., Stringer C. (2009), Emerging themes in management control: a review of recent literature. "The British Accounting Review", 41 (1), s. 2-20.
 • Chapman C.S., Hopwood A.G., Shields M.D. (red.) (2007/2009), Handbook of management accounting research. Elsevier, Amsterdam.
 • Chenhall R.H. (2007), Theorizing contingencies in management control systems research, [w:] C.S. Chapman, A.G. Hopwood, M.D. Shields (red.) (2007/2009), Handbook of management accounting research. Elsevier, Amsterdam.
 • Douglas P.C., Hassab Elnaby H., Norman C.S., Wier B. (2007), An investigation of ethical position and budgeting systems: Egyptian managers in US and Egyptian firms. "Journal of International Accounting, Auditing & Taxation", 16 (1), s. 90-109.
 • Efferein S., Hopper T. (2007), Management control, culture and ethnicity in a Chinese Indonesian company. "Accounting, Organizations and Society", 32 (3), s. 223-262.
 • Emmanuel C., Otley D., Merchant K. (2004), Accounting for management control, (2. ed.), London: Cengage Learning EMEA.
 • Gelfand M.J., Raver J.L., Nishii L., Leslie L.M. i in. (2011), Differences between tight and loose cultures: a 33-nation study. "Science", 332 (6033), s. 1100-1104.
 • Gelfand M.J., Raver J.L., Nishii L.H. (2006), On the nature and importance of cultural tightnesslooseness. "Journal of Applied Psychology", 91 (6), s. 1225-1244.
 • Hansen S., Otley D., Van der Stede W. (2003), Practice developments in budgeting: an overview and research perspective. "Journal of Management Accounting Research", no. 15.
 • Harrison G.L., McKinnon J.L. (1999), Cross-cultural research in management control systems design: a review of the current state. "Accounting, Organizations & Society", 24 (5/6), s. 483-506.
 • Harzing A.W., Sorge A. (2003), The relative impact of country of origin and universal contingencies on internationalization strategies and corporate control in multinational enterprises: Worldwide and European perspectives. "Organization Studies", vol. 24, no. 2.
 • Hofstede G. (1967), The game of budget control: How to live with budgetary standards and yet be motivated by them. Van Gorcum, Assen, Neth.
 • Hofstede G. (1980), Culture's consequences. International differences in workrelated values. Sage, Beverly Hills.
 • Hofstede G. (2001), Cultur's consequences. Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations. (2. ed.). Thousand Oaks: Sage.
 • Hofstede G., Bond M.H. (1984), Hofstede's culture dimensions: An independent validation using Rokeach's Value Survey, "Journal of Cross-Cultural Psychology", vol. 15, no. 4.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. (2011), Kultury i organizacje (3 wyd.). Warszawa PWE.
 • Hopwood A.G. (1972), An empirical study of the role of accounting data in performance evaluation, "Empirical Research in Accounting, Supplement to Journal of Accounting Research", 10, s. 156-182.
 • Koleśnik K. (2010), Wartości kulturowe a kształt systemów rachunkowości. "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 4/4, s. 105-120.
 • Koleśnik K., Silska-Gembka S. (2012), Aspekty kulturowe rachunkowości - analiza krajowej literatury, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 66 (122), s. 87-99.
 • Kurek B. (2004), Rachunkowość jako stymulator rozwoju kultury. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 24, nr 80, s. 38-59.
 • Lau C.M., Buckland C. (2000), Budget emphasis, participation, task difficulty and performance: the effect of diversity within culture. "Accounting and Business Research", 31 (1), s. 37-55.
 • Lau C.M., Caby J. (2010), The effects of national culture on the role of participation in different task situations. "Advances in Accounting", 26 (1), s. 128-133.
 • Lau C.M., Eggleton I.R.C. (2004), Cultural differences in managers' propensity to create slack. "Advances in International Accounting", 17, s. 137-174.
 • Lau C.M., Low L.C., Eggleton, I.R.C. (1997), The interactive effect of budget emphasis, participation and task difficulty on managerial performance: a crosscultural study. "Accounting, Auditing & Accountability Journal", 10 (2), s. 175-197.
 • Lau C.M., Tan J.J. (1998), The impact of budget emphasis, participation and task difficulty on managerial performance: a cross-cultural study of the financial services sector. "Management Accounting Research", 9 (2), s. 163-183.
 • Leach-López M.A., Stammerjohan W.W., McNair F.M. (2008), Effects of budgetary participation conflict on job performance of Mexican and US managers. "Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting", 24, s. 49-64.
 • Malmi T., Brown D.A. (2008), Management control system as package - Opportunities, challenges and research directions. "Management Accounting Research", 19 (4), s. 287-300.
 • McSweeney B. (2002a), The essentials of scholarship: A reply to Geert Hofstede. "Human Relations", 55 (11), s. 1363-1372.
 • McSweeney B. (2002b), Hofstede's model of national cultural differences and their consequences: A triumph of faith - a failure of analysis. "Human Relations", 55 (1), s. 89-118.
 • Merchant K., Van der Stede W.A. (2012), Management control systems. Performance measurement, evaluation and incentives. Harlow: Pearson Education Limited.
 • Nowak E. (2011), Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie. Warszawa, CeDeWu Sp. z o.o.
 • Otley D.T. (1978), Budget use and managerial performance, "Journal of Accounting Research", 16, s. 122-149.
 • Otley D.T., Broadbent, J., Berry A. (1995), Research in management control: an overview of its development. "British Journal of Management", 6 (Special Issue), s. 31-44.
 • Smith P.B. (2002), Culture's consequences: Something old and something new. "Human Relations", 55 (1), s. 119-135.
 • Taras V., Rowney J., Steel P. (2009), Half a century of measuring culture: Review of approaches, challenges, and limitations based on the analysis of 121 instruments for quantifying culture. Journal of International Management 15 (4), 357-373.
 • Tosi H. (1975), The Human Effects of managerial budgeting systems, [w:] J.H. Livingstone (red.), Management Accounting: The Behavioral Foundations. Grid. Columbus, Ohio.
 • Tsui J.S.L. (2001), The impact of culture on the relationship between budgetary participation, management accounting systems, and managerial performance: an analysis of Chinese and Western managers. "The International Journal of Accounting", 36 (2), s. 125-146.
 • Ueno S., Wu F.K. (1993), The Comparative Influence of Culture on Budget Control Practices in United States and Japan. "The International Journal of Accounting", 28, s. 17-39.
 • Zabłocka S. (1998), Wpływ czynników kulturowych na kształt systemu podatkowego i rachunkowości w aspekcie zarządzania firmą. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 798, s. 261-266.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254829

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.