PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 (15) | 22--35
Tytuł artykułu

Procesy jako składnik potencjału organizacyjnego w doskonaleniu systemu zarządzania jakością

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Processes as an Element of Organisational Potential in the Improvement of the Quality Management System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę zaprezentowania znaczenia procesów i zarządzania nimi w doskonaleniu systemu zarządzania jakością oraz w rozwoju organizacji. Wskazano na związek między doskonaleniem procesów a doskonaleniem systemu zarządzania jakością. Procesy przedstawiono jako składnik potencjału organizacyjnego nie w pełni wykorzystywany. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu i wyników badań własnych przedstawiono problemy pojawiające się podczas doskonalenia procesów w praktyce. Wskazano na prace, jakie należy podjąć, aby w pełni wykorzystać możliwości tkwiące w usprawnianiu procesów.(abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to present the meaning of processes and managing them in the improvement of the quality management system and in the development of an organization. A connection between the improvement of processes and the improvement of the system of quality management was indicated. The processes were introduced as an element of an organizational potential which is not entirely exploited. Basing on the literature and the results of author's own studies, the problems encountered while improving the processes in practice were presented. Recommendations for future actions were put forward to enable the organization to take full advantage of the opportunities lying in the improvement of processes.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
22--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Borys T. (red.), Orientacja na wyniki: modele, metody i dobre praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Brajer-Marczak R., Zastosowanie modelu EFQM w ocenie dojrzałości procesowej przedsiębiorstw, [w:] S. Nowosielski (red.), Podejście procesowe w organizacjach, UE, Wrocław 2011.
 • Brajer-Marczak R., Podejście procesowe w organizacjach - wyniki badań, "Nauki o Zarządzaniu" nr 3, UE, Wrocław 2012.
 • Brzozowski T., Zastosowanie analizy wskaźnikowej w doskonaleniu procesów biznesowych na przykładzie przedsiębiorstwa z branży informatycznej, "Nauki o Zarządzaniu" nr 3, UE, Wrocław 2012.
 • Buchacz T., Kryterium 5 EFQM - Procesy, "Problemy Jakości" 2006, nr 3.
 • Cyfert Sz., Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, AE, Poznań 2006.
 • Czekaj J., Procesy biznesowe jako obiekt zarządzania, [w:] J. Czekaj (red.), Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny, UE, Kraków 2009.
 • Gadomski W., Koniec kopiowania. Tworzyć czas, "Gazeta Wyborcza", 29.02.2012.
 • Grudzewski W.M., Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, nr 3.
 • Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa. Jak organizacje skoncentrowane na procesach zmieniają naszą pracę i nasze życie, PWN, Warszawa 1999.
 • Harmon P., Business Process Change, Morgan Kaufman Publishers, USA 2007.
 • Kaplan R., Norton D., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działania, Placet, Warszawa 2002.
 • Kleniewski A., Kompendium wdrożeniowe zaangażowania kierownictwa, "Problemy Jakości" 2012, nr 6.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1982.
 • Kowalczyk J., Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce, CeDeWu.pl, Warszawa 2011.
 • Łunarski J., Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.
 • Norma PN-EN ISO 9001:2008.
 • Nowosielski S., Orientacja procesowa w organizacjach. Rozważania nad skutecznością wprowadzania, [w:] S. Nowosielski (red.), Podejście procesowe w organizacjach, UE, Wrocław 2011.
 • Nowosielski S. (red.), Procesy i projekty logistyczne, UE, Wrocław 2008.
 • Obłój K., Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2006.
 • Raport: Najlepsze praktyki we wdrażaniu koncepcji BPM, wrzesień 2012, www.Procesowcy.pl.
 • Rummler G.A, Ramias A., Rummler R.A., White Space Revisited. Creating Value through Process, Wiley, San Francisco 2010.
 • Skalik J., Aktywizacja potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa, [w:] A. Stabryła, K. Woźniak (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Wydawnictwo Miles.pl., Kraków 2012.
 • Skrzypek E., Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2000.
 • Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2008.
 • Smith R.F., Business Process Management and the Balance Scorecard. Using Processes as Strategic Drivers, Wiley, New Jersey 2007.
 • Szczepańska K., Zarządzanie jakością w dążeniu do doskonałości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Tokarski J. (red.), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
 • Urbaniak M., Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością, UŁ, Łódź 2010.
 • West M.A., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa 2000.
 • www.efqm.pl.
 • www.pnj.pl.
 • www.procesowcy.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254835

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.