PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1(22) | 5--20
Tytuł artykułu

Kilka uwag w sprawie nowego brzmienia art. 138 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego

Autorzy
Warianty tytułu
Some Remarks in the Matter of New Wording of Art. 138 § 2 Code of Administrative Procedure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem opracowania jest nowe brzmienie art. 138 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wprowadzone przez poprawki z grudnia 2010 r., odnoszące się do tzw. decyzji kasacyjnej, którą organ odwoławczy podejmuje w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Przedstawiono przegląd literatury prawniczej dotyczący tej zmiany.
EN
The subject of a remark is new wording of art. 138 § 2 Code of Administrative Procedure, introduced by an amendment of December 2010, relating to the so-called cassation decision which an appeal agency undertakes in a general administrative procedure. By such a decision it revokes a challenged decision of first instance and remands the matter for re-examination. The previous reading of regulations was recalled, giving grounds for adjudication by the appeal agency in such a way, literature and judicial decisions in this scope were also adduced. The Author assumes a sceptical attitude towards this amending measure. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
Bibliografia
 • S. Markiewicz: Zasady postępowania administracyjnego, na podstawie orzeczeń tegoż Trybunału, Kraków 1913.
 • Dz. U. nr 36 z 1928 r., poz. 341 ze zm.
 • J. Zimmermann, Administracyjny tok instancji, Kraków 1986, s. 91-92
 • . G. Łaszczyca, [w:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003, s. 743.
 • L. Żukowski, [w:] L. Żukowski, R. Sawula, Postępowanie administracyjne, Przemyśl - Rzeszów 2010, s. 201 i n.
 • J. P. Tarno, W kwestii zaskarżalności decyzji kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, "Państwo i Prawo" 1987, nr 3, s. 94-95
 • R. Sawuła, Samorządowe kolegium odwoławcze a samodzielność orzekania przez organy samorządu terytorialnego (uwagi na tle art. 138 § 3 k.p.a. i art. 233 § 3 ordynacji podatkowej), "Casus", jesień 1999, nr 13, s. 17 i n.
 • A. Korzeniowska, Odwołanie od decyzji uznaniowych, "Państwo i Prawo" 2000, nr 8.
 • B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2007, s. 289.
 • Wróbel, [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005, s. 816.
 • G. Łaszczyca, [w:] G. Łaszczyca, A. Matan, Cz. Martysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2010, s. 228.
 • R. Kędziora, Orzeczenie kasacyjne organu odwoławczego (wybrane zagadnienia), [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010, s. 280.
 • K. Sobieralski, Zagadnienie charakteru prawnego decyzji kasacyjnych a możliwość wykorzystania instytucji wznowienia postępowania administracyjnego, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 3, s. 57.
 • J. Zimmermann, Znaczenie uzasadnienia rozstrzygnięcia organu administracji publicznej dla orzecznictwa sądowoadministracyjnego, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2010, nr 5-6 (32-33), s. 519.
 • Z. Kmieciak, Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011, s. 94 i n.
 • W. Chróścielewski, W sprawie projektu nowelizacji przepisów k.p.a. dotyczących postępowania ogólnego opracowanego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2009 r., [w:] Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ludwikowi Żukowskiemu, red. J. Posłuszny, Z. Czarnik, R. Sawuła, Przemyśl - Rzeszów 2009, s. 55.
 • B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 518.
 • B. Dobkowska, B. Muzyczuk, Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego a wydawanie rozstrzygnięć kasacyjnych na przykładzie samorządowych kolegiów odwoławczych, [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010, s. 126.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254899

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.