PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. nr 32 | 123--134
Tytuł artykułu

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Socio-economic Determinants of the Development of the Information Society
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Różnorodność aspektów rozwoju społeczeństwa informacyjnego (SI) stanowi przedmiot badań wielu dyscyplin nauki. W badaniach tych występują trudności merytoryczne i metodologiczne jak np. brak akceptowanej definicji SI, znaczne koszty pozyskiwania danych, ułomność oraz ich szybka dezaktualizacja. Problemem w procesach badania stopnia rozwoju SI w ujęciu globalnym (np. poszczególnych krajów UE) oraz regionów w skali krajowej jest ciągłe doskonalenie mierników i statystycznych metod pomiaru. Przy większym stopniu skomplikowania, o czym mowa w artykule, wskazuje się na transformację tych trudności do badań zaawansowania rozwoju SI w odniesieniu do mikroregionów (np. powiatów ziemskich Podkarpacia). (abstrakt oryginalny)
EN
The diversity of issues concerning the development of the Information Society (IS) is the subject of research in many scientific disciplines. There are substantive and methodological difficulties in conducting these studies - such as lack of an universally accepted definition of the Information Society, the significant costs of obtaining information, the limitations and the rapid obsolescence of data. A major problem area in the process of analyzing the degree of development in a global context (e.g. EU member states) and on a national scale, is the continuous improvement of metrics and statistical methods of measurement. This paper discusses these problems, at a greater level of complexity, when researching the progress of development of the Information Society, in relation to micro-regions (e.g. counties in the Subcarpathian region). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
123--134
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Bell D., The Coming of Post-Industrial Society, New York, Published by Basic Books 1973.
 • Castells M., The Information Age: Economy, Society and Culture, Oxford, Blsckwell, vol. 1, 2, 3 1996-1998.
 • Cywilizacyjny skok Podkarpacia, Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Rzeszów 2007.
 • Czerwiński A., Stan procesów zarządzania wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach regionu opolskiego [w:] Społeczeństwo informacyjne - stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, red. C.F. Hales, Wyd. UR, Rzeszów 2008.
 • Dramski M., Ocena rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na podstawie wskaźnika ISI, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 597 - Ekonomiczne problemy usług nr 57, 2010.
 • Europa a globalne społeczeństwo informacyjne. Zalecenia dla Komisji Europejskiej - "RaportBangemanna" - http://kbn.icm.edu.pl/gsi/raport.htmi.
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania. Wyd. Fundacja Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 • Goliński M., Społeczeństwo informacyjne - często (nie) zadawane pytania, wyd. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, "E-mentor" - czasopismo internetowe Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 • Goliński M., ICT Development Index - nowe narzędzie pomiaru poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego [w:] H. Babis, J. Buko, R. Czaplewski (red.), Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju - cz. I, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 • Goliński M., Indeksy złożone jako narzędzie analizy społeczeństwa informacyjnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 597, Ekonomiczne problemy usług nr 57, 2010.
 • Kubicek H., Moglichkeiten und Gefahren der "Informationsgesellschaft". Tubinger Studientexte Informatik und Gesellschaft in: Rizvi, Sylvia; Klaren, Herbert, Tubingen: Universitat Tubingen, 1999.
 • Nowak J., www.silesia.org.pl/upload/Społeczeństwo Informacyjne geneza i definicje.pdf.
 • Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - studium wykonalności, Rzeszów, 18 listopada 2010 http://www.umwp.podkarpackie.pl/imagesfile/si/2011/WSW-Podkarpackie.pdf (dostęp 02.04.2012).
 • Podkarpacki System Informacji Medycznej - studium wykonalności, Sielec, listopad 2010, http://www.umwp.podkarpackie.pl/imagesfile/si/2011/WSW-Podkarpackie.pdf (dostęp 02.04.2012).
 • Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie - studium wykonalności, Rzeszów 2010, http://www.umwp.podkarpackie.pl/imagesfile/si/2011/WSW.Podkarpackie.pdf (dostęp 02.04.2012).
 • Program Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, http://www.polskawschodnia.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/program.aspx (dostęp 13.02.2012).
 • Raport 1 Kongresu Informatyki Polskiej, Poznań 1994 wg: http://www.kongres.org.pl/on-line/1-szy Kongres/index.html 050415.
 • Raport wykorzystania środków Unii Europejskiej na finansowanie projektów budowy społeczeństwa informacyjnego. "Regionalne Programy Operacyjne", Warszawa, grudzień 2010 r. http://www.internetnawsi.eu/UserFiles/System/Files/file-4e5d32bbe76 59/Raport.pdf.
 • Sienkiewicz P., Świeboda H., Analiza systemowa rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wizje i scenariusze, szanse i zagrożenia, Uniwersytet Szczeciński: Zeszyty Naukowe 544 (vol. Ekonomiczne problemy usług nr 35), Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju, Szczecin 2009.
 • Społeczeństwo Informacyjne w Polsce - wyniki badań statystycznych z lat 2008-2012, GUS Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2012.
 • Webster F., Theories of the Information Society, Routledge 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE, 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254907

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.