PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 1-4 | 4-11, 30-37
Tytuł artykułu

W poszukiwaniu wzorów tożsamości polskich kobiet

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
In search of identity patterns of Polish women
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badacze zjawisk społecznych wskazują na zmiany, jakie zachodzą w postrzeganiu wpływu dotychczasowej wiedzy, kwalifikacji i wykształcenia na przebieg karier zawodowych. Wykształcenie, jako element tradycji, było traktowane jako punkt dojścia dla aspiracji indywidualnych, w podejściu zmodernizowanym zaś ma ono wartość instrumentalną: wiedza traktowana kiedyś jako oznaka kulturowego i społecznego awansu, oznacza obecnie po prostu zespół kwalifikacji i umiejętności, umożliwiających osiągnięcie innych wartości, np. jakości życia rozumianej jako pełnia doznań i intensywności przeżyć. Z analiz wyłania się raczej spójny wizerunek zjawiska, jakim jest kariera. Przytaczane wyniki wskazują na pogłębiający się i coraz bardziej jednoznacznie postrzegany materialny jej wymiar, podczas gdy jeszcze na początku lat 90. kariera kojarzyła się zdecydowanie negatywnie, często oznaczając po prostu podejmowanie działań na granicy prawa. To jednak, jakie strategie będą dominować w przyszłości, które okażą się być bardziej sprzyjające dla kobiet, a które dla mężczyzn, pozostaje nadal kwestią otwartą. Bez dokonania zmian w dotychczasowych modelach funkcjonowania ról kobiet i mężczyzn, bez wsparcia ze strony państwa i jego instytucji można założyć, że wzory i strategie działania kobiet będą przybierać raczej formę defensywną niż proaktywną, co nie pozostanie bez wpływu na ich szanse życiowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The scientists studying social phenomena indicate the changes taking place in the perception of the impact of the hitherto knowledge, qualifications and education on the course of professional careers. Education, as an element of tradition, was treated as the target point for individual aspirations. In the modernised approach it has instrumental value: knowledge in the past treated as the sign of cultural and social advance, currently means just a set of qualifications and skills enabling achievement of other values, e.g. life quality understood as the prime of life and intensiveness of experience. A rather coherent vision of the career phenomenon emerges from the analyses. The presented data indicate deepening and increasingly unambiguously perceived its material context, while even at the beginning of the 1990s career was definitely negatively associated, often meaning acting at the edge of law. However, the strategies that are to dominate in the future; which of them will favour women, and which - men, is still and open issue. Without making changes to the existing models of the functioning of the roles of men and women, without the support of the state and its institutions, it can be assumed.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
4-11, 30-37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Chszczonowicz A. (2011), Narracja w psychiatrii - teoria, zastosowanie, związki ze zdrowiem psychicznym, Postępy Psychiatrii i Neurologii, 20(4), s. 283-289.
 • Chybicka A., Wojciechowska-Postaw B. red. (2009). Kobiecość w obliczu zmian. Wydawnictwo Impuls, Białystok.
 • Domecka M., Mrozowicki A. (2008), Robotnicy i ludzie biznesu. Wzory karier zawodowych a zmiana społeczna w Polsce, "Przegląd Socjologii Jakościowej", tom IV, luty, http://www.qualitativesociologyreview. org/PL/archive_pl.php
 • Drozdowski R. (2002), Rynek pracy w Polsce. Recepcja, oczekiwania, strategie dostosowawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Drozdowski R., Ziółkowski M. (1999), Funkcjonowanie kapitałów kulturowego i społecznego w dobie pragmatyzacji świadomości społecznej, "Przegląd Socjologiczny" nr 48 (2), s. 11-37.
 • Giza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard A. (2000), Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Wyd. IFiS PAN, Warszawa.
 • Gładys-Jakóbik J., red. (2005), Różne oblicza i uwarunkowania sukcesu we współczesnej Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Hewitson G., Ekonomia feministyczna - przegląd debat, Uniwersytet La Trobe, Szkoła Biznesu, Wydział Ekonomii, artykuły, seria A 1.1.2001, www.ekologiasztuka.pl (dostęp 11.04.2012).
 • Jacyno M. (2007), Kultura indywidualizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
 • Konecki K. (1988), Praca w koncepcji socjologii interakcjonistycznej, "Studia Socjologiczne" nr 1, s. 225-245.
 • Lisowska E. (2008). Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Markowski G. (2000), Definiowanie zasobów na rynku pracy, [w:] Między rynkiem a etatem, red. M. Marody, Warszawa, Wyd. Naukowe Scholar.
 • Marody M., Lewicki M. (2010), Przemiany ideologii pracy, [w:] Kultura i gospodarka, red. J. Kochanowicz, M. Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010, s. 85.
 • McAdams D.P. (1996), Personality, modernisty and the storied self. A Contemporary framework for studying persons, Psychological Inquiry, 7, s. 295-321.
 • Palska H. (2000), Czy nowe style życia Polaków?, [w:] Domański H., Ostrowska A., Rychard A. (red.), Jak żyją Polacy, Warszawa, IFiS PAN.
 • Skąpska G., red. (2002), Buddenbrokowie czy piraci. Polscy przedsiębiorcy okresu głębokich przemian, Universitas, Kraków.
 • Skąpska G., red. (2003), Bieda i bogactwo w polskiej kulturze i świadomości, Universitas, Kraków.
 • Titkow A,. (2007). ), Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty. , Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa.
 • Titkow A., Duch-Krzysztoszek D. (2009), Intencje i decyzje prokreacyjne w społeczeństwie polskim a polityka przyjazna prokreacji, "Studia Demograficzne" nr 1 (155).
 • Trzebiński J., red. (2002), Narracja jako sposób rozumienia świata, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdański.
 • Zachorowska-Mazurkiewicz A., (2006), Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice.
 • Zawodowa rola kobiet w społeczeństwie obywatelskim. Wielowymiarowy model dyskryminacji kobiet (2010), listopad-grudzień, http://www.wup.pl/files/content/zorp/ZawodowaRolaKobiet. pdf (dostęp wrzesień 2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254973

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.