PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 4 (18) | 49--73
Tytuł artykułu

Kulturowe bariery reformowania administracji publicznej - wyniki badania empirycznego

Warianty tytułu
Cultural Barriers to Public Administration Reform: Results of an Empirical Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W tekście zaprezentowano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego z udziałem 1 217 pracowników administracji publicznej w Polsce. Jego celem było określenie kulturowych determinant wprowadzania reform zgodnych z zaleceniami Nowego Zarządzania Publicznego (NZP) i New Public Governance (NPG) w polskiej administracji. Wyniki świadczą m.in. o tym, że polscy urzędnicy niechętnie akceptują wdrażanie mechanizmów konkurencji w urzędzie oraz że preferują rozwiązania typowe dla logiki hierarchicznej. Wśród czynników sprzyjających wprowadzaniu reform zidentyfikowano wyższy niż w całej populacji poziom deklarowanego zaufania oraz świadomość, że obecny stan administracji publicznej w Polsce jest niezadowalający. Przeanalizowano również, w jaki sposób przekonania urzędników zmieniają się w zależności od miejsca zajmowanego w hierarchii administracyjnej, oraz porównano ich przekonania z deklarowanymi przez ogół populacji Polaków. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is based on an opinion survey of 1217 Polish public administration employees, which was conducted in order to asses cultural determinants of the successful introduction of the New Public Management and the New Public Governance reforms. The results show that Polish public administration employees are not very eager to accept the implementation of competitive mechanisms in their workplace, and that they prefer solutions rooted in the hierarchical logic. It was concluded that factors positively affecting the probability of successful reforms are: the level of trust, which is higher among them than among the general public, and high awareness of the present dismal state of the administration. The opinions shared by the public administration employees were also compared with those expressed by the general population; regional differences in opinions were also analyzed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--73
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Acemoglu D., Robinson J.A., Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, Crown Publishers, New York 2012.
 • Allison G.T., 1969, Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis, "The American Political Science Review", vol. 63, nr 3.
 • Argyris C., Schon D.A., Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Addison-Wesley, Reading 1978.
 • Axelrod R.M., The Evolution of Cooperation, Basic Books, New York 1984.
 • Bartelson J., 2010, Beyond Democratic Legitimacy: Global Governance and the Promotion of Liberty [w:] Transnational Actors in Global Governance. Patterns, Explanations, and Implications, eds. Jónsson C., Tallberg J., Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 • Beugelsdijk S., Maseland R., Culture in Economics. History, Methodological Reflections, and Contemporary Applications, Cambridge University Press, Cambridge 2011.
 • Bevir M., Democratic Governance, Princeton University Press, Princeton 2010.
 • Bjornskov C., 2006, Determinants of Generalized Trust. A Cross Country Comparison, "Public Choke", vol. 130, nr 1.
 • Bourgon J., 2007, Responsive, Responsible and Respected Government: Towards a New Public Administration Theory, "International Review of Administrative Sciences", vol. 73, nr 1.
 • Bourgon J., 2008, The Future of Public Service: A Search for a New Balance, "The Australian Journal of Public Administration", vol. 67, nr 4.
 • Campbell J.L., 2001, Convergence or Divergence? Globalization, Neoliberalism and Fiscal Policy in Postcommunist Europe [w:] Globalization and the European Political Economy, ed. Weber S., Columbia University Press, New York.
 • Caulkins D.D., 2009, Grid-Group Analysis [w:] Handbook of Social Capital. The Troika of Sociology, Political Science and Economics, eds. Svendsen G.T., Svendsen G.L.H., Edward Elgar, Cheltenham.
 • Czamiawska-Joerges B., 1989, The Wonderland of Public Administration Reforms, "Organization Studies", vol. 10, nr 4.
 • Czarniawska B., 1990, Merchants of Meaning: Management Consulting in the Swedish Public Sector [w:] Organisational Symbolism, ed. Turner B.A., Walter de Gruyter, Berlin.
 • Delhey J., Newton K., 2005, Predicting Cross-National Levels of Social Trust: Global Pattern or Nordic Exceptionalism?, "European Sociological Review", vol. 21, nr 4.
 • Denhardt R.B., Theories of Public Organization, Wadsworth/Cengage Learning, Boston 2011.
 • Dębicka A.J., Sprawne państwo. Współczesne koncepcje i instrumenty zarządzania publicznego a administracja publiczna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • Douglas M., Cultural bias, Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, London 1978.
 • Douglas M., 1999, Four Cultures: The Evolution of a Parsimonious Model, "Geojournal", nr 47.
 • Douglas M., How Institutions Think, Routledge, New York 2011.
 • Dowley K.M., Silver B.D., 2002, Social Capital, Ethnicity and Support for Democracy in the Post-communist States, "Europe-Asia Studies", vol. 54, nr 4.
 • Garlicki J., 2010, Traditions and Dynamics in the Political Culture of Polish Society [w:] Dilemmas of Polish Transformation, eds. Bluszkowski J., Sulowski S., Wyd. Elipsa, Warszawa.
 • Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J., Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012.
 • Glidewell I., The Review of the Crown Prosecution Service, Home Office, London 1998.
 • Gravetter F.J., Wallnau L.B., Essentials of Statistics for the Behavioral Sciences, Thomson/Wadsworth, Belmont 2008.
 • Greif A., Institutions and the Path to the Modern Economy: Lessons from Medieval Trade, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
 • Hansen M.B., Lauridsen J., 2004, The Institutional Context of Market Ideology: A Comparative Analysis of the Values and Perceptions of Local Government CEOs in 14 OECD Countries, "Public Administration", vol. 82, nr 2.
 • Hensel P., Transfer wzorców zarządzania. Studium organizacji sektora publicznego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008.
 • Hensel P., 2009, Kultura i reformowanie sektora publicznego, "Master of Business Administration", vol. 2, nr 97.
 • Hensel P., 2010, Przyczyny popularności Nowego Zarządzania Publicznego, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 4.
 • Hensel P., 2010, Różnorodność tradycji administrowania - kulturowy kontekst zarządzania publicznego [w:] Zarządzanie i komunikacja międzykulturowa, red. Glinka B., Jelonek A., Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Hensel P., 2012, Ponadnarodowi normodawcy i biznes [w:] Nowe kierunki w teorii organizacji i zarządzania, red. Glinka B., Kostera M., Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Hill M., Hupe P., Implementing Public Policy. An Introduction to the Study of Operational Governance, Sage, Los Angeles 2009.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Hood C., The Art of the State. Culture, Rhetoric, and Public Management, Oxford University Press, Oxford-New York 1998.
 • Hood C., Scott C., James O., Jones G., Travers T., Regulation Inside Government. Waste-Watchers, Quality Police, and Sleaze-Busters, Oxford University Press, Oxford 1999.
 • Howard M.M., The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 • Kamiński A.Z., 2008, Administracja publiczna we współczesnym państwie [w:] Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, red. Czaputowicz J., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kappeler A., Nemoz M., 2010, Public-Private Partnerships in Europe - Before and During the Recent Financial Crisis, "European Investment Bank".
 • Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M., 2012, The Worldwide Governance Indicators (WGI) Project, http://info.worldbank.org/governance/wgi/in- dex.asp.
 • Kieżun W., Patologia transformacji, Poltext, Warszawa 2012.
 • Knack S., Keefer P., 1997, Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation, "Quarterly Journal of Economics", vol. 112, nr 4.
 • Kooiman J., 1993, Findings, Speculations and Recommendations [w:] Modern Governance: New Government - Society Interactions, red. Kooiman J., Sage, London.
 • Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996.
 • Lane J., Public Sector Reform: Rationale, Trends and Problems, Sage, London 1997.
 • LaPorta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R., 1997, Legal Determinants of External Finance, "Journal of Finance", vol. 52, nr 3.
 • Letki N., 2009, Social Capital in East-Central Europe [w:] Handbook of Social Capital. The Troika of Sociology, Political Science and Economics, eds. Svendsen G.T., Svendsen G.L.H., Edward Elgar, Cheltenham.
 • Letki N., Evans G., 2005, Endogenizing Social Trust: Democratisation in East-Central Europe, "British Journal of Political Science", nr 35.
 • March J.G., The Ambiguities of Experience, Cornell University Press, Ithaca-London 2010.
 • March J.G., Heath C., A Primer on Decision Making: How Decisions Happen, Free Press, New York 1994.
 • March J.G., Olsen J.P., Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Meuleman L., Public Management and the Metagovernance of Hierarchies, Networks and Markets. The Feasibility of Designing and Managing Governance Style Combinations, Physica-Verlag, Heidelberg 2008.
 • Miller G.J., Managerial Dilemmas. The Political Economy of Hierarchy, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
 • Mintzberg H., Power In and Around Organizations, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1983.
 • Mishler W., Rose R., 2001, What Are the Origins of Political Trust? Testing Institutional and Cultural Theories in Post-Communist Societies, "Comparative Political Studies", vol. 34, nr 1.
 • Moynihan D.P., 2005, Goal-Based Learning and the Future of Performance Management, "Public Administration Review", vol. 65, nr 2.
 • Moynihan D.P., Landuyt N., 2009, How Do Public Organizations Learn? Bridging Cultural and Structural Perspective, "Public Administration Review", vol. 69, nr 6.
 • OECD, 2009, Government at a Glance 2009, OECD Publishing.
 • Olejniczak K., 2009, Ku diagnozie polskiej administracji rządowej. Konteksty, potrzeby informacyjne, perspektywy, "Zarządzanie Publiczne", nr 1.
 • ONZ, United Nations E-Government Survey. Leveraging E-government at a Time of Financial and Economic Crisis, UN Publishing Section, New York 2010.
 • ONZ, E-Government Survey 2012. E-Government for the People, United Nations, New York 2012.
 • Peters B.G., 2000, Globalization, Institutions and Governance [w:] Governance in the Twenty-First Century: Revitalizing the Public Service, eds. Peters B.G., Savoie D.J., McGill-Queen's University Press, Montreal.
 • Peters B.G., The Politics of Bureaucracy, Routledge, London-New York 2001.
 • Peters B.G., 2011, Steering, Rowing, Drifting or Sinking? Changing Patterns of Governance, "Urban Research & Practice", vol. 4, nr 1.
 • Pfeffer J., Salancik G.R., 1974, Organizational Decision Making as a Political Process: The Case of a University Budget, "Administrative Science Quarterly", vol. 19, nr 2.
 • Pierson P., 2000, Increasing Returns, Path Dependence and the Study of Politics, "American Political Science Review", nr 94.
 • Pollitt C., Bouckaert G., Public Management Reform. A Comparative Analysis, Oxford University Press, Oxford 2004.
 • Pressman J.L., Wildavsky A., Implementation. How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing that Federal Programs Work at All, This Being a Saga of the Economic Development Administration as Told by Two Sympathetic Observers Who Seek to Build Morals on a Foundation of Ruined Hopes, University of California Press, Berkeley 1984.
 • Putnam R.D., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak, Kraków 1995.
 • Rapoport A., Chammah A.M., Prisoner's Dilemma, University of Michigan Press, Ann Arbor 1965.
 • Riggs F.W., 1960, Prismatic Society and Financial Administration, "Administrative Science Quarterly", vol. S, nr l.
 • Riggs R.W., Administration in Developing Countries, Houghton Mifflin, Boston 1964.
 • Roth F., 2009, Does too much Trust Hamper Economic Growth?, "Kyklos", vol. 62, nr 1.
 • Rothstein B., Social Traps and the Problem of Trust, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
 • Rothstein B., Uslaner E., 2005, All for All: Equality, Corruption and Social Trust, "World Politics", vol. 58, nr 1.
 • Salancik G.R., Pfeffer J., 1974, The Bases and Use of Power in Organizational Decision Making: The Case of a University, "Administrative Science Quarterly", vol. 19, 4.
 • Shirley M.M., Institutions and Development, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2008.
 • Smircich L., 1983, Concepts of Culture and Organizational Analysis, "Administrative Science Quarterly", nr 28.
 • Staniszkis J., Postkomunizm. Próba opisu, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005.
 • Sydow J., Schreyógg G., Koch J., 2009, Organizational Path Dependence: Opening the Black Boy?, "Academy of Management Review", vol. 34, nr 4.
 • Taylor B.D., State Building in Putins Russia. Policing and Coercion after Communism, Cambridge University Press, Cambridge 2011.
 • Thompson M., Ellis R., Wildavsky A., Cultural Theory, Westview Press, Boulder-San Francisco-Oxford 1990.
 • Vandenabeele W., 2007, Toward a Public Administration Theory of Public Service Motivation, "Public Managament Review", vol. 9, nr 4.
 • Zak P.J., Knack S., 2001, Trust and Growth, "The Economic Journal", vol. 111, nr 470.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254979

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.