PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1(22) | 49--74
Tytuł artykułu

Prawo jednostki do rozpoznania sprawy administracyjnej bez nieuzasadnionej zwłoki

Warianty tytułu
The Right of an Individual to Examination of an Administrative Case without Undue Delay
Języki publikacji
PL
Abstrakty
(...) nowelizacją z dnia 3 grudnia 2010 r. ustawodawca wprowadził do postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego nowe instytucje prawne, stwarzające stronom możliwości skarżenia nie tylko samej bezczynności organu administracji publicznej, ale również prowadzenie przez te organy postępowania w sposób przewlekły (długotrwale nieuzasadniony). Generalnie sam kierunek zmian legislacyjnych należy ocenić pozytywnie. Natomiast, jak sądzę, brakuje nadal skutecznych sankcji prawnych wymuszających na organie sprawne prowadzenie postępowania, a wprowadzone instytucje ochrony prawa jednostki do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki nie zabezpieczają, w sposób wystarczający, możliwości dochodzenia przez strony załatwienia sprawy w rozsądnym terminie.(fragment tekstu)
EN
On 03.12.2010 there was passed amending of the Code of Administrative Procedure and the right to procedure before administrative courts, which introduced legal solutions unknown earlier to these procedures, creating possibilities for parties to sue not only inactivity itself of an organ of the public administration, but as well carrying out procedure by these organs in a protracted way (lengthily unjustified). Hitherto regulations did not allow to sue for protracted duration of the procedure, the Supreme Administrative Court has turned attention to a legal gap in this scope many times, and recently also the European Tribunal of Human Rights in Strasbourg. The Author of the hereby article tries to answer questions - whether, and in case of a positive answer, how far new institutions of protection of an individual's rights to examination of an administrative case without undue delay, will enable a party to defend himself against protracted duration of the administrative procedure, moreover he tries to explain the notion of "a protracted carrying out of procedure". A direction of legislative changes should be evaluated positively. However, in the Author's evaluation there is still a lack of effective legal sanctions forcing on an organ an efficient carrying out the procedure, and the introduced institutions do not secure in a sufficient way a possibility of asserting by parties settlement of a matter in a reasonable time. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • S. Waltos, [w:] Zagubiona szybkość procesu karnego. Jak ją przywrócić?, J. Czapska (red.), Warszawa 2005, s. 264.
 • B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądów o administracyjne. Warszawa 2006, s. 33.
 • E. Iserzon, [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1970, s. 62.
 • I. Nowikowski, Terminy w kodeksie postępowania karnego, Lublin 1988, s. 12-13.
 • G. Łaszczyca, A. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I: Komentarz do art. 1-103, LEX 2010, wyd. III.
 • J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądów o administracyjne. Warszawa 2006, s. 194.
 • R. Hauser, Terminy załatwienia sprawy w KPA w doktrynie i orzecznictwie sądowym, RPEiS 1997, r. LIX - z. 1, s. 3.
 • J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2009, s. 223-224.
 • R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008, wyd. II, s. 260
 • G. Łaszczyca, [w:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005, tom I, s. 488.
 • D. Szumiło-Kulczycka, S. Majcher, Nauka prawa wobec problemów szybkości postępowania karnego, "Państwo i Prawo" 2005, z. 8, s. 67.
 • A. Skoczylas, Ocena przewlekłości postępowania sądowoadministracyjnego w świetle orzecznictwa ETPC i NSA (zagadnienia wybrane), "ZNSA" 2005 nr 2-3 s. 56-61.
 • P. Górecki, S. Stachowiak, P. Wiliński, Skarga na przewlekłość postępowania sądowego. Komentarz, "Oficyna" 2007, wyd. II, LEX 2010.
 • M. Zbrojewska, Skarga na przewlekłość postępowania karnego, "Palestra" 2004, nr 11-12/21.
 • B. Adamiak, Glosa do postanowienia NSA z 17.10.1997 r" IV SAB 31/97, "OSP" 1998, nr 10, poz. 185.
 • Postanowienie NSA z dnia 8 czerwca 2001 r., I SA 2148/00 niepubl., cyt. za: R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008, wyd. II, s. 261.
 • Postanowienie NSA z 7 maja 2002 r., I SAB 33/02, "Samorząd Terytorialny" 2005, nr 10, poz. 65.
 • T. Woś (red. ), [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2009, s. 106-107;
 • M. Sykulska, Prawo do skutecznego środka odwoławczego na przewlekłość postępowania - skutki wyroku Kudła przeciwko Polsce dla polskiego prawa i praktyki, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2005, tom XIII, s. 391-410.
 • Z. Banaszczyk, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I, Warszawa 2005, s. 1147-1148.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255005

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.