PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 12 | nr 2 | 91--100
Tytuł artykułu

Dydaktyczne znaczenie ekonomii instytucjonalnej, jako nurtu ukazującego rolę moralności w życiu gospodarczym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Didactic Meaning of Institutional Economics as a School of Economic Thought : the Role of Morality in the Economic Life
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nawet bardzo krótkie doświadczenie wykładowcy etyki biznesu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu prowadzi do spostrzeżenia, iż nauczanie tego przedmiotu napotyka specyficzne trudności. Biorą się one być może ze splotu spekulatywnego charakteru rozważań, pluralizmu twierdzeń, a także ich zastosowania uzależnionego wyłącznie od osobistych decyzji. Studenci kierunków ekonomicznych, którzy oczekują praktycznej wiedzy dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej i dlatego niechętnie odnoszą się do teorii i filozofii, również etyki biznesu nie uczą się z entuzjazmem. Tym bardziej, iż powszechne jest wśród nich przekonanie o braku poważania dla moralności w codziennym życiu gospodarczym. Co ważne z punktu widzenia niniejszego artykułu, przekonanie o braku moralnego wymiaru biznesu jest u studentów podtrzymywane przez cały okres kształcenia ekonomicznego. W większości akademickich podręczników do marketingu, zarządzania czy finansów skrupulatnie omawiany jest wymiar efektywnościowy, wymiar aksjologiczny czy moralny wspominany jest natomiast najczęściej instrumentalnie, jako aspekt "zarządzania relacjami z otoczeniem", z pracownikami, z klientami. (fragment tekstu)
EN
In the paper a thesis is stated that institutional economics presents considerable support for business ethics teaching. The assumptions of main-stream economics eliminated the problems of morality in economic life. The dominance of neo-classical economics in economic studies curricula contributes to the social opinion that business is deprived of moral dimensions. From this point of view, it is argued that business ethicists should be more interested in institutional economics. Some institutionalists see economics close to social moral philosophy and claim that a normative approach in economics is natural and necessary. The questions of aims and economic morality are integral parts of many institutional research agendas. Especially the New Institutional Economics has developed tools that enable formalization and empirical verification of theories of morality in business. Institutional economics enriches the theoretical and empirical context of business ethics teaching. (original abstract)
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
91--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
 • A. Dylus, Erozja standardów etycznych w biznesie, [w:] J. Mariański (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Wyd. WAM i Komitet Socjologii PAN, Kraków 2002, s. 271-304.
 • B. Klimczak, Wpływ studiów ekonomicznych na poziom moralny studentów, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2005, tom 8, nr 2, s. 11-24.
 • D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
 • P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, PWN, Warszawa 2006, tom 1, s. 32.
 • D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Economics, McGraw-Hill, London 1991, s. 10.
 • B. Klimczak, Mikroekonomia, Wyd. AE, Wrocław 2006, s. 63.
 • B. Klimczak, Model człowieka gospodarującego we współczesnej ekonomii, [w:] B. Klimczak (red.), Wybrane problemy i zastosowania ekonomii instytucjonalnej, Wyd. AE, Wrocław 2006, s. 11-12.
 • B. Stępień, K. Szarzec, Ewolucja poglądów teorii ekonomii na temat koncepcji człowieka gospodarującego, "Ekonomista" 2007, nr 1, s. 16.
 • W. Stankiewicz, Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Wyd. PWSBiA, Warszawa 2007, s. 126.
 • T. Veblen, Why Is Economics Not an Evolutionary Science?, [w:], The Place of Science in Modern Civilizaiton, Huebsch, New York 1919, s. 73-74, cytat za: H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005, s. 356.
 • B. Danowska-Prokop, H. Przybyła, U. Zagóra-Jonszta, Wykłady z historii myśli ekonomicznej, część 2: "Nurt subiektywno-marginalistyczny", Wyd. AE, Katowice 2004, s. 22.
 • H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005, s. 49.
 • G.D. Chryssides, J.H. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa 1999, s. 249-250.
 • B. Klimczak, Model człowieka gospodarującego - szansa czy zagrożenie dla uczciwego biznesu?, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2007, tom 10, nr 1, s. 97.
 • B. Klimczak, Etyka gospodarcza, Wyd. AE, Wrocław 2006, s. 22.
 • E.G. Furubotn, R. Richter, The New Institutional Economics: An Assessment, [w:] E.G. Furubotn, R. Richter (red.), The New Institutional Economics. A Collection of Articles from the Journal of Institutional and Theoretical Economics, Mohr (Siebeck), Tübingen 1991, s. 2.
 • D.C. North, Efektywność gospodarcza w czasie, [w:] A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Scholar, Warszawa 2006, tom 1, s. 554.
 • K. Sobiech, B. Woźniak, Ekonomia instytucjonalna, [w:] M. Ratajczak (red.), Współczesne teorie ekonomiczne, Wyd. AE, Poznań 2005, s. 136.
 • R. Goryszewski, Potrzeba ekonomii normatywnej i sztuki ekonomii w ujęciu wybranych przedstawicieli kierunku instytucjonalnego, "Studia Ekonomiczne" 2004, nr 1- 2, s. 136-137.
 • J.K. Galbraith, Efekt zależności, [w:] Społeczeństwo dobrobytu. Państwo przemysłowe, PIW, Warszawa 1972, s. 115-123.
 • B. Fiedor, Neoklasyczna teoria instytucji, [w:] B. Fiedor (red.), Kierunki rozwoju współczesnej ekonomii, Wyd. AE, Wrocław 1991, s. 177.
 • A. Ząbkowicz, Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, "Ekonomista" 2003, nr 6, s. 799.
 • B. Klimczak, Teoretyczne podstawy badania działań grup interesu na rzecz ładu rynkowego, [w:] B. Klimczak (red.), Samorząd gospodarczy i zawodowy w procesie powstawania ładu rynkowego w Polsce, Wyd. AE, Wrocław 2001, s. 29.
 • J. Godłów-Legiędź, Nowa ekonomia instytucjonalna: nowe spojrzenie na istotę gospodarowania i rozwój, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2003, nr 169, s. 567.
 • W. Dugger, The New Institutionalism: New but not Institutionalist, "Journal of Economic Issues" 1990, tom 24, nr 2, s. 429.
 • E.G. Furubotn, R. Richter, Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics, University of Michigan Press, Ann Arbor 2000, s 2-3.
 • J.M. Buchanan, Constitutional Economics, [w:] J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (red.), The New Palgrave. A Dictionary of Economics, Macmillan, London 1987, Tom 1, s. 586.
 • O.E. Williamson, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998, s. 60.
 • S. Forlicz, Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych, PWN, Warszawa 2001, Rozdział 18: "Problemy wynikające z niepewności zachowań partnera".
 • Z. Staniek, Uwarunkowania i wyznaczniki efektywności systemu instytucjonalnego, [w:] W. Pacho (red.), Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, Wyd. SGH, Warszawa 2005, s. 164.
 • F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław 1997, s. 20.
 • A. Lewicka- Strzałecka, Korupcja i zaufanie, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2007, tom 10, nr 1, s. 216.
 • M.G. Woźniak, Kapitał ludzki w rozwoju gospodarczym w perspektywie aksjologicznej, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2007, tom 10, nr 1, s. 192.
 • J. Sójka, Ekonomia i etyka. Szkic metodologiczny, [w:] B. Klimczak, A. Lewicka-Strzałecka (red.), Etyka i ekonomia, Wyd. PTE, Warszawa 2007.
 • J. Godłów-Legiędź, Aneks do wydania polskiego:"Główny nurt współczesnej ekonomii: od formalizmu do nowego instytucjonalizmu", [w:] H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005, s. 566.
 • B. Klimczak, Uwagi o powiązaniach między standardową ekonomią i nową ekonomią instytucjonalną, [w:] S. Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. WSEiA, Kielce 2005, s. 14-15.
 • W. Stankiewicz, Ekonomika instytucjonalna - potrzebny, ale trudny wykład akademicki, [w:] U. Zagóra-Jonszta (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, Wyd. AE, Katowice 2006, s. 19-32.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255015

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.