PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 2(23) | 5--25
Tytuł artykułu

Problematyka ochrony zabytków w planowaniu przestrzennym

Warianty tytułu
Problems of Preservation of Monuments in the Town and Country Planning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problemy konserwacji zabytków lub szerzej mówiąc, dziedzictwo kulturowe wymaga wzięcia pod uwagę w procesie planowania miasta i kraju. Odbywa się to na każdym poziomie podziału terytorialnego państwa, ale gmina ma podstawowe znaczenie dla realizacji tego zadania. Dwie podstawowe formy ochrony zabytków są tworzone tylko w gminie: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jest to szczególnie ważne, ponieważ zderzenie dwóch wartości, z jednej strony uwzględnienia wymagają różnorodne interesy publiczne, m.in. mające na celu właściwą ochronę dziedzictwa kulturowego, a z drugiej interesy indywidualne, np. właścicieli nieruchomości.
EN
Problems of preservation of monuments or wider speaking, cultural inheritance requires taking it into consideration in the process of the town and country planning. It takes place on each level of the territorial division of the state, but a commune has the basic meaning for realisation of this task. Two essential forms of preservation of monuments are created just in a commune: a local plan of the town and country planning and a culture park. It is particularly important because a clash of two constitutional values takes place: preservation of monuments and the right to property, with which quite often is connected the necessity of taking into account and mutual weighing of a public interest and an individual interest. Therefore legal regulations in this scope should be precise and maximally coherent. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Z. Niewiadomski, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2006, s. 4-5.
 • Z. Bukowski, Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 8.
 • K. Zalasińska i T. Bąkowski, Paradygmat zrównoważonego rozwoju w prawnej ochronie zabytków nieruchomych -próba adaptacji, [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego, pod red. W. Szafrańskiego i K. Zalasińskiej, Poznań 2009, s. 259.
 • Z. Niewiadomski, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2006, s. 8.
 • J. Dessoulvay-Śliwiński, [w:] Prawo budowlane. Komentarz, pod red. Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2007, s. 458.
 • P. Dobosz, Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków, Kraków 1997, s. 59 i n.
 • I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego i konserwatorskiego, Zakamycze 2002, s. 250 i n.
 • M. Chudak, O nowy kształt planowania przestrzennego w powiecie, Samorząd Terytorialny 2008, nr 3, s. 18 i n.
 • D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2007, s. 259.
 • J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2008, s. 262.
 • Z. Niewiadomski, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2006, s. 6.
 • P. Antoniak, T. Bąkowski, M. Cherka, F. Elżanowski, Aksjologia polskich regulacji z zakresu ochrony zabytków, [w:] Prawne aspekty procesu inwestycyjnego, pod red. M. Cherki, F. Elżanowskiego, K. Wąsowskiego, Warszawa 2009, s.71 i n.
 • P. Antoniak, M. Cherka, F. Elżanowski, Prawne przestanki wpisu do rejestru zabytków otoczenia zabytku, [w:] Prawne aspekty, s. 109.
 • M. Cherka, P. Antoniak, F. M. Elżanowski, K. A. Wąsowski, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, LEX 2010, uwaga 3 do art. 19.
 • T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Zakamycze 2004, s. 54.
 • M. Kotulski, Organy ochrony zabytków w planowaniu przestrzennym, Samorząd Terytorialny 2011, nr 7-8, s. 120.
 • K. Zalasińska, Zalecenia konserwatorskie na tle prawnych form działania administracji, [w:] Przegląd Prawa Publicznego 2009, nr 6, s. 27-28.
 • M. Tabernacka, Konflikty dotyczące interpretacji pojęcia "ład przestrzenny " w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, [w:] Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, pod red. M. Tabernackiej i R. Raszewskiej-Skałeckiej, Warszawa 2010, s. 422.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255025

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.