PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 4 (18) | 75--96
Tytuł artykułu

Co wpływa na zasoby i procesy wiedzy - wybrane aspekty organizacyjnego uczenia się organizacji publicznych

Warianty tytułu
Factors Determining Knowledge Assets and Processes. Selected Problems of Organizational Learning of Public Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poniższy artykuł powstał w oparciu o model organizacyjnego uczenia się zbudowany na bazie analizy zasobów i procesów wiedzy oraz katalogu barier organizacyjnych przeciwdziałających skutecznemu uczeniu się organizacji publicznych. Wykorzystuje także wyniki dogłębnego badania zjawiska organizacyjnego uczenia się w sektorze publicznym przeprowadzonego w ramach projektu "Ministerstwa Uczące Się" (MUS) w 2011 r. Badanie ankietowe MUS zostało dokonane na próbie złożonej z urzędników czterech polskich ministerstw. Celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych czynników (zmiennych niezależnych) wpływających na procesy akumulowania i wykorzystywania w działaniu wiedzy w administracji publicznej sektora centralnego (stanowiące zmienne zależne). Autorzy dokonują także oceny stopnia wpływu zidentyfikowanych czynników na wspomniane procesy w przekroju dwóch wymiarów teoretycznych, przełożonych następnie na wymiary empiryczne. Metodologia badania opiera się na analizie czynnikowej (metoda głównych składowych - PCA) wykonanej w celu wyodrębnienia czynników odpowiadającym zasobom i procesom wiedzy oraz wymiarom barier organizacyjnych oraz na przeprowadzeniu analizy regresji liniowej. Podejście to pozwala ocenić najważniejsze cechy organizacyjne wpływające na proces uczenia się organizacji. Wyniki wskazują na istotną zależność między wymiarami organizacyjnego uczenia się a kulturą organizacyjną, charakterystyką kierownictwa i pracowników, występowaniem elementów systemu zarządzania wiedzą, związkami z otoczeniem oraz elastycznością organizacyjną. (abstrakt oryginalny)
EN
The article has been developed on the basis of an organizational learning model, created as a combination of the analysis of knowledge assets and processes, and of a list of organizational barriers working against effective learning within public organizations. The authors also use the results of a detailed study of the phenomenon of organizational learning in the public sector, conducted in 2011 as a part of the project "Learning Ministries". The survey was conducted among the employees of Polish ministries. The aim of the article is to identify a set of fundamental factors influencing the processes of accumulating and using knowledge by the public sector. The authors also assess - in the framework of two theoretical dimensions that are divided into five empirical dimensions - the influence of the identified factors on the above-mentioned processes. The research methodology is based on factor analysis (Principal Component Analysis - PCA) conducted in order to identify the factors that describe knowledge assets and processes, and the dimensions of barriers for organizational learning. The next step consists in conducting a linear regression analysis (Ordinary Least Squares method - OLS) to identify the most important properties affecting knowledge assets and processes. The results show that there is a clear relationship between the dimensions of organizational learning and organizational culture, the characteristics of leaders and employees, as well as relations with the external environment and organizational flexibility. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
75--96
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Ahn Y., Park S., Jung J., 2009, A Case Study on Knowledge Management of Busan Metropolitan City, "Advances in Developing Human Resources", vol. 11, nr 3.
 • Ajmal M., Helo P., Kekale T., 2010, Critical Factors for Knowledge Management in Project Business, "Journal of Knowledge Management", vol. 14, nr 1.
 • Askim J., Johnsen A., Christophersen K.A., 2007, Factors Behind Organizational Learning from Benchmarking: Experiences from Norwegian Municipal Benchmarking Networks, "Journal of Public Administration Research and Theory", nr 18.
 • Avolio B.J., Bass B.M., The Full Range Leadership Development Programs: Basic and Advanced Manuals, Bass/Avolio and Associate, Binghamton 1991.
 • Bapuji H., Crossan M., 2004, From Questions to Answers: Reviewing Organizational Learning Research, "Management Learning", vol. 35, nr 4.
 • Barczak B., Bartusik K., Bińczycki B., Kozina A., 2009, Przegląd metod badania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw [w:] Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, red. Stabryła A., C.H. Beck, Warszawa.
 • Butler T., Murphy C., 2007, Implementing Knowledge Management Systems in Public Sector Organisations: A Case Study of Critical Success Factors, ECIS 2007 Proceedings. Paper, nr 112.
 • Chen Ch., Huang J., 2007, How Organizational Climate and Structure Affect Knowledge Management - The Social Interaction Perspective, "International Journal of Information Management", nr 27.
 • Chou Sh.W., Wang S.J., 2003, Quantifying 'ba': An Investigation of the Variables that Are Pertinent to Knowledge Creation, "Journal of Information Science", vol. 29, nr 3.
 • Fard H., Rostamy A, Taghiloo T., 2009, How Types of Organisational Cultures Contribute in Shaping Learning Organisations, "Singapore Management Review", vol. 31, nr 1.
 • Feng K., Chen E., Liou W., 2004/2005, Implementation of Knowledge Management Systems and Firm Performance: An Empirical Investigation, "Journal of Computer Information Systems", vol. 45, nr 2.
 • Garcia-Morales V., 2008, Influence of Transformational Leadership on Organizational Innovation and Performance Depending on the Level of Organizational Learning in the Pharmaceutical Sector, "Morales Journal of Organizational Change Management", vol. 21, nr 2.
 • Garcia-Morales V., Matias Reche F., Hurtado Torres N., 2008), Influence of Transformational Leadership on Organizational Innovation and Performance Depending on the Level of Organizational Learning in the Pharmaceutical Sector, "Journal of Organizational Change Management", vol. 21, nr 2.
 • Girard J., Mclntyre S., 2010, Knowledge Management Modeling in Public Sector Organizations: A Case study, "International Journal of Public Sector Management", vol. 23, nr 1.
 • Goel A.K., Sharma G.R., Rastogi R., 2010, Knowledge Management Implementation in NTPC: An Indian PSU, "Management Decision", vol. 48, nr 3.
 • Gorry G.A., 2008, Sharing Knowledge in the Public Sector: Two Case Studies, "Knowledge Management Research & Practice", nr 6.
 • Kiessling T.S., Richey R.G., Meng J., Dabic M., 2009, Exploring Knowledge Management to Organizational Performance Outcomes in a Transitional Economy, "Journal of World Business", nr 44.
 • Kjasrgaard A., Kautz K., 2008, A Process Model of Establishing Knowledge Management: Insights from a Longitudinal Field Study, "Omega. The International Journal of Management Science", nr 36.
 • Kruger C.J., Johnson R.D., 2010, Principles in Knowledge Management Maturity: A South African Perspective, "Journal of Knowledge Management", vol. 14, nr 4.
 • Kulesza M., 2010, Reforma administracji jest równie ważna jak finansów publicznych, "The Times Polska".
 • Kulkami U., Ravindran S., Freeze R., 2006/2007, A Knowledge Management Success Model: Theoretical Development and Empirical Validation, "Journal of Management Information Systems", vol. 23, nr 3.
 • Levy M., Pliskin N., Ravid G., 2010, Studying Decision Processes via a Knowledge Management Lens: The Columbia Space Shuttle Case, "Decision Support Systems", nr 48.
 • Lin H.F., Lee G.G., 2006, Effects of Socio-Technical Factors on Organizational Intention to Encourage Knowledge Sharing, "Management Decision", vol. 44, nr 1.
 • Llorens Montes F.J., Ruiz Moreno A., Garcia-Morales V., 2005, Influence of Support Leadership and Teamwork Cohesion on Organizational Learning, Innovation and Performance: An Empirical Examination, "Technovation", nr 25.
 • Mazur S., 2008, Zarządzanie wiedzą w polskiej administracji publicznej [w:] Środowisko i warsztat ewaluacji, red. Haber A., Szałaja M., PARP, Warszawa.
 • McNabb D.E., Knowledge Management in the Public Sector, M.E. Sharpe, Armonk-London 2006.
 • Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006.
 • Monawarian A., Kasaei M., 2007, A KM Model for Public Administration: The Case of Labour Ministry, "VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems", vol. 37, nr 3.
 • Możdżeń M., 2011, Co stoi na przeszkodzie skutecznego zarządzania wiedzą w administracji publicznej [w:] Reformowanie polskiej administracji publicznej - wybrane aspekty zagadnienia, red. Mazur S., Wyd. MSAP/UEK, Kraków.
 • Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 • Olejniczak K. red., Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, w druku.
 • Olejniczak K., Domaradzka A., Krzewski A., Ledzion B., Widła-Domaradzki Ł., Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się. Raporty i analizy EUROREG 4/2010, EUROREG - Uniwersystet Warszawski, Warszawa 2010, www.euroreg.uw.edu.pl.
 • Pérez López S., Montes Peón J.M., Vazquez Ordâs C.J., 2006, Human Resource Management as a Determining Factor in Organizational Learning, "Management Learning", vol. 37, nr 2.
 • Pfeffer J., Sutton R.I., Knowing-Doing Gap, Harvard Business School Press, Harvard 2000.
 • Polanyi M., The Tacit Dimension, The University of Chicago Press, Chicago 2002.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Ruiz Moreno A., Garcia Morales V., Llorens Montes F.J., 2005, Learning During the Quality Management Process. Antecedents and Effects in Service Firms, "Industrial Management & Data Systems", vol. 105, nr 8.
 • Senge P., The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, Currency Doubleday, New York 1990.
 • The Learning Government: Introduction and Draft Results of the Survey of Knowledge Management Practices in Ministries/Departments/Agencies of Central Government - OECD, GOWPUMA, 2003, nr 1.
 • Watson H.J., Carte T.A., 2000, Executive Information System in Government Organizations, "Public Productivity and Management Review", nr 3.
 • Yeung A.C., Lai KH, Yee R.W., 2007, Organizational Learning, Innovativeness and Organizational Performance: A Qualitative Investigation, "International Journal of Production Research", vol. 45, nr 11.
 • Zagorsek H., Dimovski V., Skerlavaj M., 2009, Transactional and Transformational Leadership Impacts on Organizational Learning, "Journal of East European Management Studies", nr 2.
 • Zheng W., Yang B., McLean G., 2010, Mediating Role of Knowledge Management, "Journal of Business Research", nr 63.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255159

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.