PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 277 New Trends and Challenges in Innovative Entrepreneurship | 11--31
Tytuł artykułu

Smart Specialisation - Towards a New Generation of Regional Innovation Strategies

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Inteligentna specjalizacja - w kierunku nowej generacji regionalnych strategii innowacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Inteligentna specjalizacja stała się jednym z zasadniczych wątków współczesnych koncepcji zarządzania rozwojem regionalnym. W oryginale oznacza sztywny podział ról między regiony-liderzy innowacji i pozostałe regiony. Te pierwsze specjalizują się w tzw. technologiach ogólnego zastosowania i/lub ich kombinacji (np. bioinformatyce), drugie zaś w tzw. "koinwencji zastosowań", czyli w imporcie technologii ogólnego zastosowania i wdrażaniu ich w jednym lub kilku obszarach regionalnej gospodarki. Tego typu koncepcja niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwo, bo - jak wynika z doświadczeń międzynarodowych: 1) wysoki poziom innowacyjności wymaga wyrównanego poziomu konkurencyjności kompetencyjnej i technologicznej; 2) szybkość konwergencji konkurencyjności kompetencyjnej jest wyższa niż szybkość konwergencji konkurencyjności technologicznej, czemu również sprzyja dotychczasowy charakter międzynarodowego transferu technologii między liderami innowacji i pozostałymi regionami, ograniczający się (najczęściej) do technologii mniej lub bardziej przestarzałych. Stąd adaptacja koncepcji inteligentnej specjalizacji wymaga od każdego z regionów podwójnego wysiłku: a) znalezienia takich nisz technologicznych, w których mogą osiągnąć rolę lidera innowacji, i tym samym specjalizować się w rozwijaniu technologii ogólnego zastosowania; b) znalezienia takich sektorów / grup pokrewnych sektorów, gdzie mogą się specjalizować we wdrażaniu technologii rozwijanych przez innych liderów innowacji. Procedura określania takich obszarów inteligentnej specjalizacji uwzględnia przewagi konkurencyjne województwa, jego podstawowe zasoby (konkurencyjność technologiczną i konkurencyjność kompetencyjną) i potrzeby modernizacyjne jego bazy społeczno-ekonomicznej oraz globalne uwarunkowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper of Anna Rogut concentrates on the issue of smart specialisation which has currently become one of the main topics in modern concepts of regional development management. It presents the terms of adopting the concept of smart specialisation for the formulation of regional innovation strategies and defines the procedure for determining the areas of smart specialisation. (fragment of text)
Twórcy
autor
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Aghiona P., David P. A., Foraye D., Science, technology and innovation for economic growth: Linking policy research and practice in STIG Systems', "Research Policy" 2009, Vol. 38, p. 681-693.
 • Aghion P., Hewitt P., Endogenous growth theory, Institute of Technology, Massachusetts (MA) 1998.
 • Aiginger K., Davies S. W., Industrial specialisation and geographic concentration: Two sides of the same coin? Not for the European Union, "Journal of Applied Economics" 2004, Vol. 7, No. 2, p. 231-248.
 • Aiginger K., Rossi-Hansberg E., Specialization and concentration: A note on theory and evidence, "Empirica" 2006, Vol. 33, p. 55-266.
 • Armbruster H., Arilla C., Butter M., Dreher C., Ellen G. J., Garcia-Berro M., Johansson B., Jung-Erceg P., Kilbo P., Murillo Morato A., Narvaez I., Pandza K., Piasecki B., Rogut A., Scapolo F., Schmitt S., Sjogren J., Stanworth R., Warnke P., Man Vis Report No. 3. Manufacturing Visions - Integrating Diverse Perspectives into Pan-European Foresight (ManVis). Delphi Interpretation Report [2005], http://www.forera.jrc.ec.europa.eu/documents/Final_Report_final.pdf, 30.11.2012.
 • Athey G., Nathan M., Webber C., What role do cities play in innovation, and to what extent do we need city-based innovation policies and approaches?, "NESTA Working Paper", June 2007, No. 1.
 • Balmann A., Odening M., Weikard H.-P., Brandes W., Path-dependence without increasing returns to scale and network externalities, "Journal of Economic Behavior and Organization" 1996, Vol. 29, p. 159-172.
 • Barca F., An agenda for a reformed cohesion policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations [2009], http://www.ec.europa.eu/regional_ policy/archive/policy/future/pdf/report_barca_v0306.pdf, 30.11.2012.
 • Bartels F. L., Lederer S., Outsourcing markets in services: International business trends, patterns and emerging issues, and the role of China and India, United Nations Industrial Development Organization, Vienna 2009.
 • Białynicka-Birula J., Rynek dzieł sztuki w Polsce. Aspekty prawno-ekonomiczne [2009], www.kongreskultury.pl/library/File/RaportRynekSzt/rynek_dziel_sztuki_raport_w.pel-na%281%29.pdf, 30.11.2012.
 • Bochińska P., Palczewska I., Diagnoza stanu wzornictwa [2009], http://www.kongre skultury.pl/library/File/RaportWzornictwo/wzornictwo_raport_w.pelna%281%29.pdf, 30.11.2012.
 • Bosch F. A. J. van den, Wijk R. van, Volberda H. W., Absorptive capacity: Antecedents, models and outcomes [2003], http://www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=411 675, 30.11.2012.
 • Boschma R. A., Frenken K., Technological relatedness and regional branching [2009], http://www.dimetic.dime-eu.org/dimetic_files/artbookBatheltFeldmanKogler.pdf, 30.11.2012.
 • Breschi S., Lissoni F., Geographical boundaries of sectoral systems. Final report, "Working Paper ESSY" 2000.
 • Bukaluk A. et al., Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku [2007], http://www.ris.kujawsko-pomorskie.pl/dokumenty/REGIONALNA_ STRATEGIA_INNOWACJI_DO_2015.pdf, 30.11.2012.
 • Capello R., Camagni R., Chizzolini B., Fratesi U., Modelling regional scenarios for the enlarged Europe. European competitiveness and global strategies, Springer Verlag, Berlin 2008.
 • Capello R., Caragliu A., Nijkamp R, Territorial Capital and Regional Growth: Increasing Returns in Cognitive Knowledge Use [2009], http://www.tinbergen.nl/discussionpapers/09059.pdf, 30.11.2012.
 • Capello R., Nijkamp R, Handbook of regional growth and development theories, Elgar, Cheltenham 2009.
 • Cooke P., Leydesdorff L., Regional development in the knowledge-based economy: The construction of advantage, "Journal of Technology Transfer" 2006, Vol. 31, No. 1, p. 5-15.
 • Creative, cultural and digital industries. Guide for the West Midlands region, Business Link in the West Midlands, Birmingham 2008.
 • Creative industries and development [UN, 2004], http://www.unctad.org/en/docs/tdxibpdl3_en.pdf, 30.11.2012.
 • Danson M. W., Territorial innovation models: A critical survey, "Regional Studies" 2003, Vol. 37, No. 3, p. 289-302.
 • David R A., Path dependence, its critics and the quest for 'historical economics' [2000], http://www-siepr.stanford.edu/workp/swp00011 .pdf, 30.11.2012.
 • Davoudi S., Evans N., Governa F., Santangelo M., Territorial governance in the making. Approaches, methodologies, practices, "Boletin de la A.G.E.N." 2008, Vol. 46, p. 33-52.
 • Dedrick J., Kraemer K. L., Linden G., The distribution of value in the mobile phone supply chain, "Telecommunications Policy" 2011, Vol. 35, p. 505-521.
 • Dierx A., Ilzkovitz R, Sekkat K., European integration and the functioning of product markets: selected issues, [in:] European Commission, European integration and the functioning of product markets, "European Economy" 2003, Special Report 2, p. 9-32.
 • Dobrołęcki P., Frolow K., Gołębiewski Ł., Hetman-Krajewska J., Tenderenda-0żóg E., Nowak T., Miodunka P., Raport o stanie kultury. Przemyśl książki [2009], www.kongreskultury.pl/library/File/RaportKsiazka/ksiazka_raport_w.pelna.pdf%281%29.pdf, 30.11.2012.
 • Economic survey of Europe, "United Nations Publication" 2004, No. 2, (Economic Commission for Europe, Geneva).
 • ECORYS. Measuring and benchmarking the structural adjustment performance of eu industry. Key findings [2009], http://www.ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/ industrial-policy/future-of-manufacturing/files/key_fmdings_measuring_and_benchmarking_en.pdf, 30.11.2012.
 • Elements for a Common Strategic Framework 2014 to 2020 for the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund, SWD(2012), 61 final, Part I and II, (European Commission, Commission Staff Working Document).
 • Energetyka wiatrowa w Polsce [TPA Horwath, IDZP, 2011], http://www.paiz.gov.pl/publikacje/ opracowani asektoro we, 30.11.2012.
 • EU industrial structure 2011. Trends and Performance, European Commission, Luxembourg 2011, (Publications Office of the European Union).
 • Europe 2020. Flagship Initiative Innovation Union, COM(2010), 546 final, (European Commission).
 • Europe 2020. A strategy: for smart, sustainable and inclusive growth, COM(2010), 2020 final, (European Commission).
 • European Competitiveness Report 2010, SEC(2010), 1276 final, (European Commission).
 • Fagerberg J., Srholec M., Knell M., The Competitiveness of Nations: Why Some Countries Prosper While Others Fall Behind, "World Development" 2007, Vol. 35, No. 10, p. 1595-1620.
 • Filippi M., Frey O., Torre A., The modalities of territorial embeddedness of French Cooperative Groups, [in:] A. Torre, J. B. Traversac (eds.), Territorial governance, local development, rural areas, and agro food systems, Springer Verlag, New York-Heidelberg 2011, p. 43-66.
 • Folga-Januszewska D., Muzea w Polsce 1989-2008 [2009], http://www.kongreskultury. pl/library/File/RaportMuzea/muzea_raport_w.pelna%281 %29.pdf, 30.11.2012.
 • Foray D., David R A., Hall B., Smart Specialisation - The Concept, "Knowledge Economists Policy Brief" 2009, No. 9.
 • Foray D., David P. A., Hall B. H., Smart specialization. From academic idea to political instrument, the surprising career of a concept and the difficulties involved in its implementation, "MTEI Working Paper" 2011, No. 1.
 • Frenken K., Boschma R. A., A theoretical framework for evolutionary economic geography: industrial dynamics and urban growth as a branching process, "Journal of Economic Geography" 2007, No. 7, p. 635-649.
 • Fromhold-Eisebith M., Eisebith G., How to institutionalize innovative clusters? Comparing explicit top-down and implicit bottom-up approaches, "Research Policy" 2005, Vol. 34, p. 1250-1268.
 • Furman J. L., Porter M. E., Stern S., The determinants of national innovative capacity, "Research Policy" 2002, Vol. 31, p. 899-933.
 • Garud R., Kamee P. (eds.), Path dependence and creation, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah2001.
 • Giuliani E., Pietrobell C, Rabellotti R., Upgrading in global value chains: Lessons from Latin American clusters, "World Development" 2005, Vol. 33, No. 4, p. 549-573.
 • Global Economic Prospects. Technology Diffusion in the Developing World, The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Washington 2008.
 • Grabowska J., Szymajda J., Raport o tańcu współczesnym w Polsce w latach 1989-2009, http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportTaniec/taniec_raport_w.pelna%281%29.pdf, 30.11.2012.
 • Greiner A., The forces of economic growth: A time series perspective, Princeton University Press, Woodstock 2005.
 • Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3), http://www. s3platfotm.jrc.ec.europa.eu/en/c/document_library/get file?uuid=e50397e3-f2b1-4086-86087b86e69e8553&groupld=l0157, 30.11.2012.
 • Hagemann H., Seiter S., Growth theory and growth policy, Routledge, London 2003.
 • Hallet M., Regional Specialisation and Concentration in the EU, "Economic Paper" 2000, No. 141.
 • Hansen M. T., Birkinshaw J., The innovation value chain, "Harvard Business Review" 2007, HBR Spotlight, p. 2-12.
 • Hatzichronoglou T, Revision of the high-technology sector and product classification, "OECD Science, Technology and Industry Working Papers" 1997, No. 2, (OECD Publishing, Paris).
 • Hudson R., Regions and regional uneven development forever? Some reflective comments upon theory and practice, "Regional Studies" 2007, Vol. 41, No. 9, p. 1149-1160.
 • Knowledge for Growth. European issues and policy challenges, European Commission, Luxembourg 2008, (Office for Official Publications of the European Communities).
 • Krugman P., Venables A. J., The seamless world: A spatial model of international specialization, "National Bureau of Economic Research Working Paper" 1995, No. 5220, (Massachusetts).
 • Lee I. H., Mason R., Uncertainty, co-ordination and path dependence. "Journal of Economic Theory" 2008, Vol. 138, p. 262-287.
 • Leten B., Van Looy B., Belderbos R., Entering effectively in new technology fields: The crucial role of technological relatedness [2007], http://www2.druid.dk/conferences/ viewpaper.php?id= 1083&cf= 10, 30.11.2012.
 • Lewandowski P., Munk J., Skrok Ł., Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Wstęp do analizy problemu. Raport końcowy, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2010.
 • Manic S., Is technological leadership decisive for competitiveness?, "Analele Stiintifice ale Universitatii" 2008, Alexandra loan Cuza din Iasi, Vol. 55, p. 190-197.
 • Martin R., Rethinking regional path dependence: Beyond lock-in to evolution, "Papers in Evolutionary Economic Geography" 2009, http://www.econ.geo.uu.nl/peeg/peeg.html, 23.09.10.
 • Martin R., Sunley P., Complexity thinking and evolutionary economic geography, "Journal of Economic Geography" 2007, No. 7, p. 573-601.
 • Maskell P., Malmberg A., Myopia, knowledge development and cluster evolution, "Journal of Economic Geography" 2007, No. 7, p. 603-618.
 • Mathews J. A., A resource-based view of Schumpeterian economic dynamics, "Journal of Evolutionary Economics" 2002, Vol. 12, p. 29-54.
 • McCann P., Ortega-Argiles R., Smart specialisation, regional growth and applications to EU cohesion policy [2011 ], http://www.ipts.jrc.ec.europa.eu/docs/s3_mccann_ortega.pdf, 30.11.2012.
 • Miczka T, Raport o stanie polskiej kinematografii [2009], http://www.kongreskultury.pl/ library/File/RaportKinema/kinematografiaraportw.pelna.pdf, 30.11.2012.
 • Midelfart-Knarvik K. H., Overman H. G., Redding S. J., Venables A. J., The Location of European Industry, "Economic Paper" 2000, No. 142.
 • Neffke F., Henning M.S., Revealed Relatedness: Mapping Industry Space, "Papers in Evolutionary Economic Geography" 2008, Vol. 19.
 • Neffke F., Henning M. S.,Boschma R., How do regions diversify over time? Industry relatedness and the development of new growth paths in regions, "Economic Geography" 2011, Vol. 87, No. 3, p. 237-265.
 • Onshore, nearshore, offshore: unsure?, Jones Lang LaSalle, Warsaw 2011, http://www.grafton.pl/ images/stories/grafton/CEE_Shoring_Paper_2011.pdf, 30.11.2012.
 • Palmen L., Dmowska A., Firlej J., Koch J., Owczarek D., Pośpiech J., Turyńska A., Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 [2011], http://pi.gov.pl/PARPFiles/file/POLITYKA_INNOWACYJNA/Tresci_ stale/RSIWD.pdf, 30.11.2012.
 • Paturalska-Nowak E., Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020. Obszary i cele strategiczne [2011], unpublished material.
 • Perez C, Technological change and opportunities for development as a moving target, "Cepal Review" 2001, Vol. 75, p. 109-130.
 • Pietrobelli C, Rabellotti R., Global value chains meet innovation systems: Are there learning opportunities for developing countries?, "World Development" 2011, Vol. 39, No. 7, p. 1261-1269.
 • Pilat D., Cimper A., Olsen K. B., Webb C, The changing nature of manufacturing in OECD economies, "OECD Science, Technology and Industry Working Papers" 2006, No. 9, (OECD Publishing, Paris).
 • Płoski P., Przemiany organizacyjne teatru w Polsce w latach 1989-2009 [2009], http://www. kongreskultury.pl/library/File/RaportTeatr/teatr_raport_w.pelna%281 %29.pdf, 30.11.2012.
 • PRO INNO Europe, European Innovation Scoreboard 2009. Comparative analysis of innovation performance, "Paper" 2010, No. 15, (European Union, Belgium).
 • Preferencje kulturalne mieszkańców województwa łódzkiego. Raport końcowy [2011], Question Mark. Biuro Badań Społecznych, http://kongreskultury.pl/rkk_files/File/Raport_23.10.2011. pdf, 30.11.2012.
 • Proposal. Regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund covered by the Common Strategic Framework and laying down general provision on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1083/2006, COM(2011), 615 final.
 • Puffert D. J., Path Dependence, Network Form, and Technological Change, [in:] W. Sund-strom, T. Guinnane, W. Whatley (eds.), History Matters: Economic Growth, Technology, and Population, Stanford University Press, Stanford 2004, p. 63-95.
 • Purchla D. (ed.), Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989 [2009], http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportDziedzictwo/ dziedzictwo_raport_w.pelna%281%29.pdf, 30.11.2012.
 • Rafiqui RS., Evolving economic landscapes: why new institutional economics matters for economic geography, "Journal of Economic Geography" 2009, No. 9, p. 329-353.
 • Recon LLP. A sectoral survey of relocation: A factual background [2006], http://www.eesc.europa. eu/sections/ccmi/docs/documents/A_sectoral_survey_of_relocation_a_factual_background_ Final_report.pdf, 30.11.2012.
 • Regional policy contributing to smart growth in Europe. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2020, COM(2010), 553 final.
 • Regional policy contributing to sustainable growth in Europe 2020. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2020, COM(2011 ), 17 final.
 • Regionalna strategia innowacji województwa podkarpackiego na lata 2005-2013, Zarząd Województwa Podkarpackiego [Management Board of Subcarpathian Voivodeship], Rzeszów University of Technology, Rzeszów 2004.
 • Reimer S., Geographies of production I, "Progress in Human Geography" 2007, Vol. 31, No. 2, p. 245-255.
 • Rogut A., Barwy włókiennictwa. Potencjał przemysłu wlókienniczo-odzieżowego w województwie łódzkim, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Łodzi, Łódź 2007.
 • Rynek małych elektrowni wiatrowych w Polsce 2010, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2011.
 • Salvadori N. (ed.), The theory of economic growth. A 'classical 'perspective, Elgar Publishing, Cheltenham 2003.
 • Sawicka B., Mazurkiewicz D., Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego [2004], http://www.rsi.lubelskie.pl/str.php7wskHnd, 30.11.2012.
 • Science and Technology in Poland in 2009, Central Statistical Office of Poland, Warsaw 2011.
 • Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce [Association of Business Service Leaders in Poland, 2011], http://www.absl.p1/en/c/document_ library/get_file?uuid=Oed 1 add6-f7cd-488b-9910-1 d 1 c83ae4fb8&groupId= 10155,30.11.2012.
 • Sektor SSC/BPO w Polsce, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce [Association of Business Service Leaders in Poland, 2010], http://www.absl.pl/web/guest/conferencel6_ 09_2010, 30.11.2012.
 • Sotarauta M., Strategy Development in learning cities. From classical rhetoric towards dynamic capabilities, "SENTE Working Papers" 2004, No. 8.
 • Strategia rozwoju województwa opolskiego, Sejmik Województwa Opolskiego [Council of Opole Voivodeship], Opole 2005, http://www.po.opole.pl/u_informacje/download/fundusze/ strategia_rozwoju_wojewdztwa_opolskiego.pdf, 30.11.2012.
 • Study on the competitiveness, economic situation and location of production in the textiles and clothing, footwear, leather and furniture industries. Final report [2007], http://www.acte.net/ infoflash3_files/ifm_final_report_2007_voll.pdf, 30.11.2012.
 • Territorial outlook. Territorial economy, OECD Publishing, Paris 2001.
 • Thomas J. J., Kerala's industrial backwardness: A case of path dependence in industrialization?, "World Development" 2005, Vol. 33, No. 5, p. 763-783.
 • Varblane U.,Ukrainksi K.,Masso J., Is smart specialisation a tool for enhancing the international competitiveness of research in CEE countries within ERA? [2010], http://www. eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1292235415_smart_specialization_varblane_urainski_masso.pdf, 30.11.2012.
 • Walendowski J., Regional Innovation Monitor. Thematic Paper 2. Policies and processes of smart specialisation: realising new opportunities [2011], http://www.rim-europa.eu/index. Crm?q=p.file&r=8a7c0835b2cfl42ae9940f48c7c2132b, 30.11.2012.
 • Zhang W.-B., Economic growth theory: capital, knowledge and economic structures, Ashgate Publishing, Aldershot 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255177

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.