PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 277 New Trends and Challenges in Innovative Entrepreneurship | 47--60
Tytuł artykułu

National Innovation Network at the Crossroads - in Search of a New Support Formula for Proinnovative Services for Small and Medium Enterprises

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Krajowa Sieć Innowacji na rozdrożu - w poszukiwaniu nowej formuły wsparcia usług proinnowacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza jakościowa systemu wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości opartego na Krajowej Sieci Innowacji oferującej usługi proinnowacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Formułowane wnioski oparte są na wynikach ogólnopolskich badań przeprowadzonych przez autora wśród firm sektora MSP, będących zarówno beneficjentami usług KSI (ogółem zbadano 381 podmiotów), jak i firm niekorzystających wcześniej z tych usług (próba badawcza liczyła 1100 podmiotów). Podstawowe zastrzeżenia zgłaszane przez małych i średnich przedsiębiorców dotyczą pasywności tych ośrodków w budowaniu partnerskiej współpracy, zdolności do rozpoznania rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa oraz umiejętności dostosowania oferty usług w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby przedsiębiorstw. W artykule zawarto rekomendacje zmian w systemie świadczenia usług proinnowacyjnych w ramach wsparcia publicznego oferowanego przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji w odniesieniu do "filozofii", zakresu i instrumentów wsparcia. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper written by Janusz Kornecki provides a qualitative analysis of the system of support for innovative entrepreneurship based on the National Innovation Network which offers proinnovative services for small and medium-sized enterprises in Poland, as well as recommendations of changes in this system in terms of the "philosophy" of support, its scope and instruments. (fragment of text)
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Czupryński P. et al., Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Czyż P. et al., Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczonych usług, Warszawa 2007, (research report).
 • Kornecki J., Badania rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce. Transfer technologii, Warszawa 2010, (research report, unpublished material).
 • Kornecki J., Kowalczyk A., Badanie potencjału dolnośląskich organizacji otoczenia biznesu w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych. Raport 2010, Agencja Wydawnicza "ARGI", Wrocław 2010, (research report for the Marshall Office of Dolnośląskie Voivodeship).
 • Koszałka J., Doradztwo dla strategii rozwoju innowacyjnego w MSP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańsk-Blizen 2011.
 • Koszałka J., Monitoring zapotrzebowania na usługi i kształtowanie oferty ośrodka innowacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańsk 2011.
 • Osiadacz J., Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wrocław 2011.
 • Osiadacz J., Ollivere G, Budowa pakietu usług proinnowacyjnych w centrach transferu technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wrocław-Sunderland 2011.
 • Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. 2010 Report, K. B. Matusiak (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 • Przedsiębiorczość i transfer technologii, K. Matusiak, E. Stawasz (red.), Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Łódź-Żyrardów 1998.
 • Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, K. B. Matusiak, J. Guliński (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, DzU 2005, nr 27, poz. 221. [Minister for Economy and Labour Regulation of 27 January 2005 on the National System of Services for Small and Medium Enterprises, "Journal of Laws" 2005, No. 27, item 221].
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, DzU 2011, nr 112, poz. 656. [Minister for Economy and Labour Regulation of 24 May 2011 on the National System of Services for Small and Medium Enterprises, "Journal of Laws" 2011, No. 112, item 656].
 • Sosnowska A., Łobejko S., Scenariusze rozwoju instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości w Polsce, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007.
 • Standard świadczenia usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym KSIKSU, http://www.ksu. parp.gov.pl/res/pl/ksi/standard_ksi.pdf, 11.09.2012.
 • System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, K. B. Matusiak, J. Guliński (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Poznań-Łódź-Wrocław-Warszawa 2010.
 • Tekieli-Bisińska D., Analiza potencjału instytucji otoczenia biznesu w województwie świętokrzyskim i możliwości ich zaangażowania w proces tworzenia partnerstwa regionalnego na rzecz rozwoju konkurencyjności i innowacji w województwie świętokrzyskim, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Kielce 2009, (research report).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255191

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.