PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 277 New Trends and Challenges in Innovative Entrepreneurship | 71--87
Tytuł artykułu

Business Environment Institutions in the Light of the Operational Programme Innovative Economy (OP IE)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Benchmarking efektywności funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu z szesnastu województw na podstawie złożonych projektów dla wybranych działań i poddziałań programu operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka" (PO IG)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Realizacja jednego z siedmiu projektów przewodnich wskazanych w "Strategii Europa 2020 - Polityka przemysłowa w erze globalizacji" nakłada na instytucje otoczenia biznesu obowiązek świadczenia usług na rzecz MŚP na najwyższym poziomie. Z uwagi na to, że udoskonalenie oferty dla MSP wymaga zaangażowania odpowiednich środków finansowych, które zwykle przewyższają możliwości budżetowe tych instytucji, konieczne jest skorzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania przeznaczonych na ten cel. Dla instytucji otoczenia biznesu w Polsce takie źródło stanowi m.in. PO IG. Zatem dokonanie wstępnej oceny aktywności aplikacyjnej instytucji otoczenia biznesu w ramach wybranych działań i poddziałań PO IG może stanowić jeden z parametrów weryfikujących ich zaangażowanie w udoskonalanie oferty dla MSP. Ponieważ MSP korzystają zwykle z usług podmiotów funkcjonujących w regionie ich lokalizacji, zasadne jest przeprowadzenie zbiorczej oceny dla instytucji otoczenia biznesu z poszczególnych województwach. Odpowiednim narzędziem do przeprowadzenia takiej oceny jest benchmarking wyników, który umożliwia wskazanie zarówno: 1) województw liderów - benchmark-ów - pod względem łącznej aktywności aplikacyjnej instytucji otoczenia biznesu zlokalizowanych na ich obszarze, jak i 2) dystansu dzielącego pozostałe województwa objęte benchmarking-iem. Przeprowadzony benchmarking wyników dla wybranych działań i poddziałań PO IG wyróżnił cztery województwa wiodące: mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie i śląskie. Znaczący był również dystans między wskazanymi województwami a pozostałymi objętymi benchmarkingiem, zwłaszcza dwoma: lubuskim i opolskim, z których instytucje otoczenia biznesu nie znalazły się na żadnej z analizowanych list podpisanych umów o dofinansowanie. Co więcej, do podmiotów z województw uznanych za benchmark-i trafiła większa część wsparcia przyznanego dotychczas w ramach każdego z analizowanych działań i poddziałań. Projekty instytucji z tych województw były również źródłem dobrych praktyk. (abstrakt oryginalny)
EN
Monika Fabińska in her paper presents the concept and methods of benchmarking results as an instrument to improve the efficiency of business environment institutions based on the analysis of complex projects for the selected measures and submeasures of the Operational Programme Innovative Economy. (fragment of text)
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Ahmed R K., Rafiq M., Integrated benchmarking: A holistic examination of select techniques for benchmarking analysis, "Benchmarking for Quality Management & Technology" 1998, Vol. 5, No. 3, (MCB University Press).
 • Aktualności, [in:] Klinika Biznesu, http://klinikabiznesu.pl/, 12.11.2012.
 • Bendell T., Bouller L., Benchmarking. Jak uzyskać przewagę nad konkurencją, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 • Bhutta K. S., Huq F., Benchmarking-best practices: an integrated approach, "Benchmarking: An International Journal" 1999, Vol. 6, No. 3, (MCB University Press).
 • Bogan Ch. E., English M. J., Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.
 • Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania - podstawą bezpieczeństwa energetycznego. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.1 Dyfuzja Innowacji, http://www.marr.com.pl/poig/index-l.html, 12.11.2012.
 • Burdecka W., Instytucje otoczenia biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004.
 • Camp R. C, Benchmarking. The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior Performance, ASQC Quality Press, New York 1998.
 • Codling S., Benchmarking, Gower, Brookfield (VT) 1998.
 • EIT+ Accelerator of Innovative Companies with Hybrid Industry Profile, http://akcelerator plus.pl/pl/o_projekcie/564/, http://akceleratorplus.pl/pl/o_projekcie/564/, 12.11.2012.
 • Elmuti D., Kathawala Y., An overview of benchmarking process: A tool for continuous improvement and competitive advantage, "Benchmarking for Quality Management & Technology" 1997, Vol. 4, No. 4, (MCB University Press).
 • EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010), 2020 final, (Komisja Europejska, Bruksela, 03.03.2010), http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/l_PL_ACT_partl_vl.pdf, 12.11.2012.
 • Fernandez P., McCarthy I. P., Rakotobe-Joel T., An evolutionary approach to benchmarking, "Benchmarking: An International Journal" 2001, Vol. 8, No. 4, (MCB University).
 • InQbe - Inkubator projektów technologicznych i internetowych, [in:] INQBE. Innowacje dla przyszłości, http://inqbe.pl/aktualnosci/wyswietl_wiadomosc/13/inqbe_inkubator_projektow_technologicznych_i_internetowych.html, 12.11.2012.
 • Klaster budownictwa pasywnego i energooszczędnego, http://klasterbudownictwa.pl/pl/o_klastrze, 12.11.2012.
 • Kyro P., Revising the concept andforms of benchmarking, "Benchmarking: An International Journal" 2003, Vol. 10, No. 3, (MCB UP).
 • LEM - Dyfuzja innowacji wśród MSP, [in:] Krajowa Izba Gospodarcza, http://www.kig.pl/ projekty-realizowane-przez-kig/realizowane/2636-lem-dyfuzja-innowacji-wrod-msp.html, 12.11.2012.
 • Łobocki J., Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego, Instytut Ekonomii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, http://www.univ.rzeszow.pl/ ekonomia/zeszyty/Zeszyt6/08_Lobocki_J%F3zef.pdf, 12.11.2012.
 • Maire J. L., A model of characterization of the performance for a process of benchmarking, "Benchmarking: An International Journal" 2002, Vol. 9, No. 5, p. 506-520.
 • MARR. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. Własność intelektualna, niedoceniony potencjał przedsiębiorców, http://www.marr.pl/wi.html, 12.11.2012.
 • Matusiak K. B., Parki technologiczne, [in:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce Raport 2010, K. B. Matusiak (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, http://www.sooipp.org.pl/pliki/biblioteka/raport_2010.pdf, 12.11.2012.
 • Matusiak K. B., Pojęcie i rola ośrodków innowacji w gospodarce narodowej, [in:] Ośrodki innowacji w Polsce instytucje rządowe i ogólnokrajowe centra transferu technologii inkubatory technologiczne akademickie inkubatory przedsiębiorczości parki technologiczne, K. B. Matusiak (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Poznań-Warszawa 2005.
 • Matusiak K. B., Systemy wsparcia przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych, [in:] Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy, P. Niedzielski, E. Stawasz, K. Poznańska (red.), "Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług" 2007, vol. 453, nr 8 (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin).
 • Matusiak K. B., Uwarunkowania rozwoju infrastruktury wsparcia w Polsce, [in:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce Raport 2010, K. B. Matusiak (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, http://www.sooipp.org.pl/pliki/biblioteka/ raport_2010.pdf, 12.11.2012.
 • Matusiak K. B. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 • The National Economic Chamber of Electronics and Telecommunication, http://www.kigeit.org.pl/informacje/szok/iSZOK_ogolne.htm, 12.11.2012.
 • O projekcie, [in:] IP HERMES. Ochrona własności przemysłowej w innowacyjnych firmach, http://ip-hermes.pl/o_projekcie.php, 12.11.2012.
 • Owoce biznesu. Dobra oferta krokiem do sukcesu, http://www.owocebiznesu.pl/, 12.11.2012.
 • PARP Polska. Informacje podstawowe "Innowacyjna Gospodarka. Narodowa Strategia Spójności", http://poig.parp.gov.pl/, 12.11.2012.
 • Pomysł - biznes - sukces! Konkurs. Zacznij.biz, [in:] Business Angels Lewiatan, http://www.lba.pl/ projekt/o-projekcie, 12.11.2012.
 • Regional Action for Innovation Methodology in Design, Construction and Operation of Regional Technology Transfer Volume II Assessment of the Regional Innovation Support Infrastructure, EIMS Publication, No. 19, European Commission, Luxemburg 1996.
 • Rogut A., Klepka M., Gralak A., Piasecki B., Ewaluacja interwencji publicznej służącej podnoszeniu efektywności Regionalnych Systemów Innowacji. Praktyczny przewodnik dla zamawiających badania ewaluacyjne, Fundusz Współpracy, Łódź-Warszawa 2008.
 • Rogut A., Piasecki B., Klepka M., Czyż P., Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 • TechnoBoard. Inkubator smali e-biznesu, http://www.technoboard.pl/index.php, 12.11.2012.
 • Tyler M. C, Benchmarking in the non-profit sector in Australia, "Benchmarking: An International Journal" 2005, Vol. 12, No. 3, p. 219-239.
 • Welch S., Mann R., The development of a benchmarking performance improvement resource, "Benchmarking: An International Journal" 2001, Vol. 8, No. 5, (MCB University).
 • Węgrzyn A., Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Antykwa, Kluczbork-Wrocław 2000.
 • What is a Good Practice?, Zespół projektu RUSE, http://www.ruse-europe.org/what-is-a-good-practice/, 07.02.2010.
 • Zair M., Leonard P., Practical Benchmarking: The Complete Guide, Chapman & Hall, Oxford 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255195

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.